მთავარი,სიახლეები

ვითხოვთ ადაპტური ტექნოლოგიების პროგრამის დაფინანსებას აჭარაში – პეტიცია

17.09.2022 • 915
ვითხოვთ ადაპტური ტექნოლოგიების პროგრამის დაფინანსებას აჭარაში – პეტიცია

აჭარაში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისა და ზრდასრულებისთვის ადაპტური ტექნოლოგიების მხარდამჭერი პროგრამის, ან ქვეპროგრამის დაფინანასებას მოქალაქეები ითხოვენ.

შესაბამისი შინაარსის პეტიცია აჭარის უმაღლეს საბჭოში 2022 წლის 5 სექტემბერს მაია ქათამაძემ დაარეგიტრირა. ის წერს ასევე, რომ პროგრამით 55 პირი ისაგრებლებს და პროგრამის დასაფინანსებლად ბიჯეტში 60 000 ლარის გათვალისწინებას ითხოვს.

პეტიციაში ჩამოთვლილია იმ უპირატესობების შესახებ, რასაც ბენეფიციარს პროგრამის დაფინანსება მისცემს.

კერძოდ, ადაპტური ტექნოლოგიების საშუალებით:

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი/ზრდასრული პირი დამოუკიდებლად ან ნაწილობრივ დამოუკიდებლად განახორციელებს რიგ აქტივობების რაშიც მანამდე სჭირდებოდა გარე პირის დახმარება სრულ პროცესში;
  • გაუმჯობესდება კომუნიკაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს/პირს და საბავშო ბაღის, სკოლის, პროფესიული სასწავლებლის თუ დასაქმების ადგილზე მყოფ პერსონალს შორის, რაც ხელს შეუწყობს სამიზნე ჯგუფის ეფექტურ ჩართულობასა და მონაწილეობას მისთვის აქტუალურ საკითხებში;
  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისთვის/ზრდასრული პირისთვის ხელმისაწვდომი და მართვადი ხდება გარემოში არსებული ელექტრო მოწყობილობები და კომპიუტერული სისტემები. ეს უკანასკნელი კი, პირს ეხმარება ინფორმაციის მოძიების, განათლების, კომუნიკაციისა და საზოგადოებაში ჩართულობაში;
  • შესაძლებელი გახდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დასაქმების სამუშაო გარემოს გაუმჯობესება და ამით მისი დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა

პეტიციის მიხედვით, პროგრამის სამიზნე ბენეფიციარები არიან: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: