ნეტგაზეთი • RU

“სასიამოვნო გარეგნობის მდივანი” – დისკრიმინაცია ვაკანსიების განცხადებებში

შრომის ინსპექციის სამსახურმა მიმდინარე წელს წინასახელშეკრულებო და შრომითი ურთიერთობის დროს დისკრიმინაციული მოპყრობის ფაქტები დაადგინა.

შრომის ინსპექციამ შეამოწმა საჯარო წესით გამოქვეყნებული 100 ვაკანსიის შესახებ განცხადებების მოთხოვნების შრომის კანონმდებლობასთან შესაბამისობა. განცხადებები შემოწმდა როგორც მოქალაქის მიმართვის, ისე ინსპექციის ინიციატივის საფუძველზე.

შესაბამისად, დადგინდა, რომ დამსაქმებლების მხრიდან ადგილი ჰქონდა ასაკის, სქესის, გარეგნობისა და ა.შ. ნიშნით დისკრიმინაციას დასაქმების მსურველ პირებთან მიმართებით. მაგალითად, ასეთ დარღვევებს წარმოადგენდა:

  •  გაყიდვების კონსულტანტის პოზიციაზე განიხილება ,,სასიამოვნო გარეგნობის მდედრობითი სქესის“ წარმომადგენლის კანდიდატურა;
  •  სამზარეულოს თანამშრომლის პოზიციაზე – მდედრობითი სქესის წარმომადგენლის კანდიდატურა 18-50 წლის ჩათვლით;
  •  ვაკანსია არ ეხებოდა ჭარბწონიან აპლიკანტებს, რადგან მათ მიერ ვერ მოხდებოდა მომხმარებლებისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება;
  •  გაყიდვების კონსულტანტი გოგონა 18-დან 30 წლამდე; და ა.შ.

დისკრიმინაცია არის ისეთი მოპყრობა ან პირობების შექმნა, რომელიც პირს, რაიმე ნიშნის (რასის, ეთნიკური წარმომავლობის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, სოციალური სტატუსის, ასაკის,  საცხოვრებელი ადგილის,  შეზღუდული შესაძლებლობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, რელიგიური ან სხვა) მიხედვით, არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს ანალოგიურ პირობებში მყოფ სხვა პირებთან შედარებით. ან თანაბარ მდგომარეობაში აყენებს არსებითად უთანასწორო პირობებში მყოფ პირებს, რომლებსაც არ აქვთ ობიექტური და გონივრული გამართლება.

რაც შეეხება სამუშაო ადგილზე დასაქმებულის შევიწროებასთან დაკავშირებულ შემთხვევას, შრომის ინსპექციის ინფორმაციით, დადგინდა დამსაქმებლის არასასურველი ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავდა ღირსების შემლახველი, შეურაცხმყოფელი და დამამცირებელი გარემოს შექმნას.

ვაკანსიებისა და განცხადებების სხვადასხვა ვებგვერდზე ახლაც იძებნება გარეგნობასთან თუ ასაკთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული შინაარსის განცხადებები.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ია ფრანგიშვილი არის გაზეთ "ბათუმელების" რეპორტიორი 2014 წლიდან