ნეტგაზეთი • RU

საშემოდგომო გაწვევა 2 აგვისტოს დაიწყება

მთავრობის დადგენილებით მოქალაქეთა 2021 წლის საშემოდგომო გაწვევა 2021 წლის 2 აგვისტოდან დაიწყება და 2021 წლის 25 დეკემბრამდე დასრულდება.

მთლიანობაში იგეგმება 3 679 მოქალაქის გაწვევა. მათ შორის:

  • თავდაცვის ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა მაქსიმალური რაოდენობა განისაზღვრა 1400-ით.
  • სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში გასაწვევ მოქალაქეთა მაქსიმალური რაოდენობა – 684-ით.
  • შინაგან საქმეთა სამინისტროში გასაწვევ მოქალაქეთა მაქსიმალური რაოდენობა – 1395-ით.
  • სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში გასაწვევ მოქალაქეთა მაქსიმალური რაოდენობა – 200-ით.

გაწვევას ექვემდებარებიან 18-იდან 27 წლამდე ასაკის მოქალაქეები, რომლებსაც საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით არ აქვთ სამხედრო სამსახურში გაწვევის გადავადების ან სამხედრო სამსახურში გაწვევისაგან გათავისუფლების მოთხოვნის უფლება.

მთავრობის დადგენილებით:

„18-დან 27 წლამდე ასაკის გასაწვევი მოქალაქეები 2 აგვისტოდან ვალდებულნი არიან, გამოცხადდნენ მუნიციპალიტეტის მერიის, ხოლო ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულში – რეგისტრაციის/ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით;

ჯანდაცვის სამინისტრომ 12 აგვისტომდე უნდა განსაზღვროს ის სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებშიც გაიგზავნებიან წვევამდელები დამატებითი სამედიცინო გამოკვლევისათვის;

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის გადავადების მოსაკრებლის გადახდა განხორციელდება გაწვევის მთლიან პერიოდში, გამწვევი კომისიის მიერ გაწვევის გადაწყვეტილების მიღებიდან 5 დღის ვადაში;

შს სამინისტროს დაევალა ადგილებზე აღმოუჩინოს დახმარება მუნიციპალიტეტებსა და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს იმ წვევამდელთა მოძებნასა და გამწვევ კომისიაზე გამოცხადებაში, რომლებიც არ იძებნებიან ან, სავარაუდოდ, თავს არიდებენ სამხედრო სავალდებულო სამსახურს;

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ კი, კოორდინაცია უნდა გაუწიოს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესს.“

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com