Batumelebi | ვინ ვერ ისარგებლებს უქმე დღეებით 4-11 მაისს – მთავრობამ საწარმოები და სფეროები განსაზღვრა ვინ ვერ ისარგებლებს უქმე დღეებით 4-11 მაისს – მთავრობამ საწარმოები და სფეროები განსაზღვრა – Batumelebi
ნეტგაზეთი • RU

ვინ ვერ ისარგებლებს უქმე დღეებით 4-11 მაისს – მთავრობამ საწარმოები და სფეროები განსაზღვრა

ჯანდაცვის, ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრებმა ერთობლივი ბრძანებით ის მეწარმე სუბიექტები ან/და საქმიანობები განსაზღვრეს, რომლებზეც არ გავრცელდება უქმე დღეების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება.

ბრძანების მიხედვით, ამ სფეროების „უწყვეტი ფუნქციონირება მნიშვნელოვანია ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის მართვის, სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელებისა და საზოგადოების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის“.

2021 წლის 4-11 მაისს უქმე დღეებით ვერ ისარგებლებენ:

1. პირველადი ჯანდაცვის და სტაციონარული სამედიცინო საქმიანობის მიმწოდებელი დაწესებულებები.

2. ის სამედიცინო საქმიანობის მიმწოდებლები, რომლებიც ახორციელებენ Covid-19 მართვის ღონისძიებებს, მათ შორის პრევენციას, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობას, დაფინანსების წყაროს მიუხედავად.

3. ფარმაცევტული საქმიანობა.

4. 24-საათიანი ზრუნვის სპეციალიზებული დაწესებულებები და „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის“ „მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის“ მობილური ჯგუფები.

5. სურსათის/ცხოველის საკვების წარმოება, დისტრიბუცია, რეალიზაცია.

6. საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვები.

7. სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვა-გადაყვანა.

8. სანავსადგურე, სააეროპორტო და სანავიგაციო მომსახურება.

9. საფოსტო და საკურიერო მომსახურება.

10. წყალმომარაგების საქმიანობა, ელექტროენერგიის გენერაცია, ელექტროენერგიისა და გაზის გადაცემა, განაწილება, მიწოდება და ვაჭრობა. ასევე, ნავთობისა და გაზის მოპოვების ოპერაციები.

11. პირების სავალდებულო კარანტინში განთავსებასთან, ტრანსპორტირებასთან, კვებასთან, დასუფთავებასთან, უსაფრთხოებასა და საკარანტინო პერიოდში სათანადო პირობების შექმნასთან დაკავშირებულ მომსახურებებზე პასუხისმგებელი  საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული  პირები და ფიზიკური პირები.

12. სამაშველო საქმიანობა.

13. ჟანგბადის წარმოება-მიწოდებასთან დაკავშირებული საქმიანობები.

14. უწყვეტი ტექნოლოგიური ციკლის მქონე საწარმოები (საწარმოები, სადაც ტექნოლოგიური ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია  საქმიანობის შეჩერება).

15. დაკრძალვასთან დაკავშირებული საქმიანობები.

16. მეტალურგია, სამთომოპოვებითი მრეწველობა, წიაღის გამდიდრების სამუშაოები, ასევე აღნიშნული სამუშაოების სრულყოფილად და უსაფრთხოდ განხორციელებისათვის საჭირო სხვა აუცილებელი საქმიანობები.

მინისტრებმა 23 აპრილის ბრძანებით დამტკიცებულ ამ ჩამონათვალს, 27 და 29 აპრილს კიდევ რამდენიმე სფერო დაამატეს:

17. ნარჩენების მართვა.

18. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სუბიექტების და სამინისტროს მართვაში არსებული სუბიექტების, ასევე მუნიციპალიტეტების მიერ განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებული საქმიანობა.

19. სურსათის/ცხოველის საკვების, ვეტერინარული პრეპარატების, აგროქიმიკატების წარმოება, გადამუშავება, დისტრიბუცია, რეალიზაცია.

20. სასოფლო-სამეურნეო სერვისების მიწოდება.

21. სადაზღვევო საქმიანობა.

ამასთან, მთავრობის დადგენილებით, საჯარო დაწესებულებები თავად განსაზღვრავენ მათ დაქვემდებარებაში მყოფ იმ სამსახურებსა თუ მოსამსახურეებს, რომელთა მიმართაც არ გავრცელდება „უქმე დღეების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის №175 დადგენილება.

საკოორდინაციო საბჭოს 26 აპრილის გადაწყვეტილებით 3-12 მაისს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მთელი ქვეყნის მაშტაბით გაჩერდება. შეზღუდვა არ ეხება საქალაქთაშორისო მგზავრობას.

ამავე თემაზე:

ვინ ვერ ისარგებლებს უქმე დღეებით 4-11 მაისს – ახალი დადგენილება

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com