ნეტგაზეთი • RU

მთავრობა ძეგლს კულტურის სამინისტროსთან შეთანხმების გარეშე ვერ გაყიდის

მთავრობა ძეგლს კულტურის სამინისტროსთან შეთანხმების გარეშე ვეღარ გაასხვისებს. კულტურის შესახებ კანონში ცვლილების თანახმად, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კულტურული ფასეულობების, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, აგრეთვე კულტურული და სახელოვნებო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების პრივატიზება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ სამინისტროსთან შეთანხმებით და მის მიერ წინასწარ განსაზღვრული პირობებით.

ამ დრომდე მთავრობა მსგავს ობიექტებს სამინისტროსთან შეთანხმების გარეშე ასხვისებდა როგორც პირობიანი აუქციონის წესით, ასევე უპირობოდ. მთავრობა ბოლო წლების განმავლობაში წარმატებით იყენებდა ასევე პირდაპირი წესით, სიმბოლურ ფასად გასხვისების პრაქტიკას.

ხშირად პრობლემა იყო ის, რომ მთავრობის მიერ დადგენილი პირობები, რომლითაც მოგვიანებით შემძენი მისი რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის, ადაპტაციის ან სულაც დემონტაჟის ნებართვას იღებდა, არ იყო თანხვედრაში ძეგლის ინტერესებთან.

დღეიდან პირობების დადგენაში კულტურის სამინისტროც ჩაერთვება. შესაბამისად, ამ სტრუქტურის პასუხისმგებლობა იქნება ძეგლების ინტერესების დაცვა.

კიდევ ერთი ცვლილების მიხედვით, რომელიც „კულტურის შესახებ“ კანონში შევიდა, საქართველოს ტერიტორიაზე არქიტექტურულ-მხატვრული კომპოზიციის განთავსების თაობაზე გადაწყვეტილებას ეხება, მუნიციპალიტეტის ორგანოები მსგავს გადაწყვეტილებებს საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან შეთანხმებით მიიღებენ.

ცვლილება ითვალისწინებს ასევე, რომ სახელმწიფოს ეგიდით უცხოეთში გასვლის ნებართვის გაცემის პრეროგატივა კულტურის სამინისტროს ექნება.

ცვლილების შესახებ საკანონმდებლო მაცნემ 16 მარტს გამოაქვეყნა.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი