მთავარი,სიახლეები

დაიხარჯა 50 მილიონზე მეტი, თუმცა სკოლა უსაფრთხო მაინც არ არის – აუდიტი 

04.03.2020 • 2905
დაიხარჯა 50 მილიონზე მეტი, თუმცა სკოლა უსაფრთხო მაინც არ არის – აუდიტი 

აუდიტის დასკვნის მიხედვით, რომელიც სკოლებში უსაფრთხო გარემოს ეფექტიანობას და დაწესებულებებში მოსწავლეთათვის უსაფრთხო ფიზიკური და ფსიქოლოგიური გარემოს შეეხება, ვკითხილობთ, რომ აუდიტის შედეგად გამოვლინდა ისეთი ნაკლოვანებები, რომლებიც გავლენას ახდენს სისტემის პროდუქტიულობასა და ეფექტიანობაზე. დასკვნა 2016-2018 წლებს მოიცავს.

დასკვნის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ 2016-2018 წლებში უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით გახარჯულია 36 981 020 ლარი, არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაულის რაოდენობა იზრდება წლების მიხედვით. მაგალითად, 2018 წელს, 2017 წელთან შედარებით არასრულწლოვანთა დანაშაული 38%-ითაა გაზრდილი.

„ამასთანავე, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მონაცემების მიხედვით, არასრულწლოვანი მსჯავრდებულების რაოდენობაც მზარდია, მაგალითად, 2017 წელს 2016 წელთან შედარებით გაზრდილია 35%-ით, ხოლო 2018 წელს – 7%-ით“-წერია აუდიტის დასკვნაში.

ინფოგრაფიკა: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

აუდიტის დასკვნაში ასევე წერია, რომ 2018 წელს უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით გახარჯულია 12 550 390 ლარი, ხოლო 2019 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსებისთვის განსაზღვრული იყო 17 755 000 ლარი.

ამის მიუხედავად, სკოლებში დარღვევების მაჩვენებლები მაინც იზრდება. მაგალითად:

  • 2016 წელს დაფიქსირდა 143 978 დარღვევა,
  • 2017 წელს − 135 814,
  • 2018 წელს − 133 033,
  • ხოლო 2019 წლის 6 თვის მონაცემებით − 387 434 დარღვევა.

ინფოგრაფიკა: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

კვლევაში ასევე საუბარია იმაზე, რომ ფინანსების ხარჯვის ზრდის მიუხედავად, სკოლების 50 პროცენტში არ არის მანდატურის სამსახური და სკოლები არ არის აღჭურვილი ვიდეოთვალებით. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად სახელმწიფო აუდიტი სკოლებს და განათლების სამინისტროს რეკომენდაციებს სთავაზობს.

ამ თემაზე:

დარღვევები და არასაკმარისად უსაფრთხო გარემო სკოლებში – აუდიტის შენიშვნები სამინისტროს

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: