Batumelebi | პრობაცია ევროპაში [კვლევა] პრობაცია ევროპაში [კვლევა] – Batumelebi
RU | GE  

პრობაცია ევროპაში [კვლევა]

 

  • ნორვეგია

ნორვეგიაში არასაპატიმრო სასჯელი შეიძლება გამოიხატებოდეს საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომაში ანაზღაურების გარეშე, ან სხვა სახის აქტივობებში (მაგალითად, განათლება, სხვადასხვა უნარების ტრენინგი, სამუშაო გამოცდილების შეძენა, მკურნალობა, მედიაცია და სხვ.). ამან ხელი უნდა შეუწყოს განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილებას.

პრობაციის სამსახური აქტიურად თანამშრომლობს საგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების მიმწოდებელ ორგანიზაციებთან და ასევე მუნიციპალიტეტებთან, რაც ხელს უწყობს არასაპატიმრო სასჯელების განხორციელებას. მაგალითად, ძალიან აქტიურია ფონდი „ახალგაზრდები ძალადობის წინააღმდეგ“ (“Youth Against Violence”), რომელიც ეხმარება მოზარდ სამართალდამრღვევებს მას შემდეგ, რაც ისინი არასაპატიმრო სასჯელს მოიხდიან.

 

  • გერმანია

გერმანიაში პრობაციის სერვისები დეცენტრალიზებულია და მათ ეწოდება „სოციალური სერვისები სისხლის სამართლის სისტემაში“.

პრობაციის ოფიცრებს მიღებული აქვთ განათლება სოციალური სამსახურის ან სოციალური პედაგოგიკის სფეროში.

სამუშაოდან თავისუფალ დროს პრობაციონერებს სთავაზობენ სხვადასხვა აქტივობას: სპორტის, ანტიაგრესიის ტრენინგს, წერა-კითხვის შემსწავლელ კურსებს, სოციალური ქცევის ტრენინგს – სამუშაოსა და საცხოვრისის მოძიებასთან დაკავშირებული პროექტებს.

პრობაციონერები იღებენ ინდივიდუალურ კონსულტაციებს დასაქმების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. ეს მოიცავს არა მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებას, არამედ მხარდაჭერასაც განაცხადის შევსებასა თუ სხვა საკითხებში.

პრობაციონერებისთვის ხელმისაწვდომია ინდივიდუალური კონსულტაციები და მხარდაჭერა: ეს ნაწილი მოიცავს არა მხოლოდ განათლებასა და დასაქმებასთან დაკავშირებულ საკითხებში დახმარებას, არამედ ისეთ თემებზე კონსულტაცია-მხარდაჭერას, როგორიცაა განსახლება, ფინანსებისა და ვალის მართვა, ალკოჰოლზე თუ სხვა სახის დამოკიდებულების მართვა და სხვ.

დასაქმების შემთხვევაში, დამსაქმებელთან არსებული კონტრაქტის დასრულების შემდეგ ბენეფიციარების დახმარება კვლავ გრძელდება. სამსახურიდან დათხოვნის შემთხვევაში კი მიმდინარეობს დასაქმების სხვა პერსპექტივის ძიება.

გათავისუფლებიდან ოთხი წლის განმავლობაში იმ ყოფილი პატიმრების 80 პროცენტმა, ვინც ვერ ან არ დასაქმდა, კვლავ ჩაიდინა დანაშაული და დააკავეს. შედარებისათვის: დასაქმებულთა (იმ სფეროში, რომელშიც ტრენინგი გაიარეს) შემთხვევაში იგივე მაჩვენებელი მხოლოდ 33% -ია.

  

  • ესტონეთი   

ესტონეთში პრობაციის ოფიცრებს უმაღლესი განათლება აქვთ სოციალური მეცნიერებების, სამართლის ან სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მართვის სფეროში. გარდა ამისა, პერსონალი რეგულარულად გადის ორი სახის ტრენინგს. პირველი შეეხება ზოგადი ცოდნისა და უნარების გაუმჯობესებას, მეორე კი სპეციფიკურ საკითხებს, როგორიცაა, მაგალითად, სამართალდამრღვევთა სხვადასხვა ჯგუფთან მუშაობა (სექსუალურ ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული, ელექტრონულ მონიტორინგს დაქვემდებარებული პირები და სხვ.).

სახელმწიფო უწყებები და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები ვალდებული არიან, ისევე მიაწოდონ შესაბამისი სერვისები სამართალდამრღვევებს, როგორც სხვა პირებს აწვდიან. მაგალითად, საცხოვრისი უნდა უზრუნველყოს ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა, ხოლო უმუშევრობის პრობლემების მოგვარება შრომის საბჭოს ამოცანაა.

 

  • ინგლისი და უელსი

ინგლისსა და უელსში პრობაციის რეჟიმში ყოფნის პერიოდში პირს შესაძლოა დაეკისროს საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა ანაზღაურების გარეშე, საგანმანათლებლო პროგრამის თუ ტრენინგ კურსის გავლა, ნარკოტიკებზე ან ალკოჰოლზე დამოკიდებულების მკურნალობა და მისი ქეისის მენეჯერთან რეგულარული შეხვედრები.

მნიშვნელოვან სარეაბილიტაციო პროექტს აწარმოებს კომპანია Startup. პროექტი ყოფილ ქალ პატიმრებს სთავაზობს ბიზნეს განათლებას, კონსულტაციასა და მცირე გრანტებს, რათა მათ შეძლონ საკუთარი მცირე საწარმოების გახსნა.

2010 წლიდან კომპანიამ 1200-მდე ქალთან იმუშავა. იმ 348 ქალს შორის, რომელმაც კომპანიის დახმარებით საკუთარი ბიზნესი წამოიწყო, განმეორებითი დანაშაულის მაჩვენებელი მხოლოდ 1 პროცენტია.

 

წყარო: ACB


მასალა მომზადებულია პროექტის – „ყოფილი პატიმრების, პატიმართა ოჯახებისა და პრობაციონერების მხარდაჭერის პროგრამა“  ფარგლებში.
პროექტს ახორციელებს ა(ა)იპ „დემოკრატიის ინსტიტუტი“ და დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.
მასალაში გამოთქმული მოსაზრებები ავტორისეულია და შესაძლოა არ გამოხატავდეს დონორი ორგანიზაციის თვალსაზრისს.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თამარ ნერგაძე არის "ბათუმელების" რეპორტიორი 2017 წლის ოქტომბრიდან. ტელ.: 568 81 41 75 / E-mail.: tamarnergadze123@gmail.com