ნეტგაზეთი • RU

ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილება შპს „ელიტ კონსტრაქშენ გრუპის“ მოთხოვნაზე

ბათუმის საკრებულოში დღეს გამართულ მორიგ სხდომაზე  ქ. ბათუმში, მწვანე კონცხზე მდებარე მიწის ნაკვეთისთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დამტკიცდა.

„ქალაქ  ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ ადმინისტრაციული წარმოება შპს „ელიტ კონსტრაქშენ გრუპის“ მოთხოვნის საფუძველზე დაიწყო. საკითხი ეხება მწვანე კონცხის ტერიტორიაზე განმცხადებლის საკუთრებაში არსებულ საკადასტრო კოდზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცებას.

საკრებულოს სხდომა

საკრებულოს სხდომა

წარმოდგენილი ფოტომასალის და დოკუმენტაციის შესაბამისად საპროექტო ტერიტორია, რომელიც მდებარეობს მწვანე კონცხის ტერიტორიაზე, მოიცავს ერთ საკადასტრო ერთეულს მწვანე კონცხის ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N 05.34.25.664). მოცემული ტერიტორია განეკუთვნება საკურორტო სარეკრეაციო ზონას, სადაც დასაშვებია დასასვენებელი, სამკურნალო, სპორტული და გასართობი დანიშნულების შენობა-ნაგებობის განთავსება.

საკრებულოს სხდომა

საკრებულოს სხდომა

მიღებული დადგენილებით დამტკიცდა მწვანე კონცხზე მდებარე აღნიშნული მიწის ნაკვეთისთვის განაშენიანების რეგულირების გეგმა, რომელიც უზრუნველყოფს ქ. ბათუმის გარკვეული ტერიტორიისათვის, კერძოდ, მწვანე კონცხის განვითარებას საკურორტო-სარეკრეაციო მიმართულებით, მისი მრავალფეროვანი ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობებისა და კულტურული ფასეულობების შენარჩუნების გათვალისწინებით. აღნიშნული გეგმის დამტკიცებისთვის ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში წარმოდგენილი მოსაზრებების გათვალისწინებით, მწვანე კონცხზე მდებარე მიწის ნაკვეთზე განთავსებული ობიექტის მოცულობა, ნაცვლად 42 სართულისა, შემცირდა და განისაზღვრა არაუმეტეს 28 სართულისა.

სხდომაზე მიღებული დადგენილება გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედდება.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი