საკრებულომ ავტობუსებით მგზავრობაზე შეღავათები დაამტკიცა

ბათუმის საკრებულომ დღეს გამართულ რიგგარეშე სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარის სულიკო თებიძის მიერ ინიცირებულ საკითხს, რომელიც M3 კატეგორიის ავტობუსებით მგზავრობისას ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლების (გარდა პედაგოგებისა) 50-პროცენტიანი (0,15 ლარი) შეღავათით სარგებლობას ითვალისწინებს, მხარი დაუჭირა.

ავტობუსებით მგზავრობისას დადგენილებით განსაზღვრული ფასდაკლების პირობები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 700-მდე თანამშრომელს შეეხება.

ავტობუსებით მგზავრობისას დადგენილებით განსაზღვრული ფასდაკლების პირობები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 700-მდე თანამშრომელს შეეხება.

მიღებული დადგენილების თანახმად, ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული M3 კატეგორიის ავტობუსებით მგზავრთა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას დამატებით შეღავათებით ისარგებლებენ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო  დაწესებულებების და ავტორიზებული კერძო სამართლის სამეწარმეო ან არასამეწარმეო ( არაკომერციული) იურიდიული პირის – ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში და რომელთა შრომის ანაზღაურება (სარგო) თვეში არ აღემატება 625 ლარს.

ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის სულიკო თებიძის მიერ ინიცირებულ საკითხს საკრებულომ მხარი დაუჭირა.

ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის, სულიკო თებიძის მიერ ინიცირებულ საკითხს საკრებულომ მხარი დაუჭირა.

დაგენილების მიხედვით, ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე სავარაუდო ზეგავლენა 13 230 ლარია, რომელიც დაიფარება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირების“ ქვეპროგრამის ასიგნებების ფარგლებში.

დადგენილებით განსაზღვრული ფასდაკლების პირობები ძალაში გამოქვეყნებისთანავე შევა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 700-მდე თანამშრომელს შეეხება.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი