ნეტგაზეთი • RU

ვაკანსია სახალხო დამცველის აჭარის ოფისში

სახალხო დამცველი აჭარაში რეგიონული წარმომადგენლის თანამდებობაზე კონკურსს აცხადებს. გამარჯვებული სამი თვის გამოსაცდელი ვადით იმუშავებს, თანამდებობრივი სარგო კი, შეთანხმებით განისაზღვრება.

კონკურსის მოთხოვნების მიხედვით, კონკურსანტი უნდა იყოს უმაღლესი განათლებით, სამუშაო გამოცდილება ერთი წელი, პროფესიით იურისტი.

სახალხო დამცველის რეგიონულ წარმომადგენელს ევალება:

 • აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლობა; სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული განცხადებების/საჩივრების საფუძველზე ან სახალხო დამცველის ინიციატივით დაწყებული, ადამიანის უფლებათა დარღვევასთან დაკავშირებული საქმის შესწავლა და შესაბამისი დასკვნების/რეკომენდაციების/წინადადებების პროექტის მომზადება;
 • აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში გენდერული თანასწორობის კუთხით მდგომარეობის შესწავლა, ძირითადი ტენდენციების გამოკვეთა და სპეციფიკური მახასიათებლების შესაბამის ანგარიშებში ასახვა;
 • საქმესთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მოძიების/ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით შესაბამის პირებთან შეხვედრა და მათგან შესაბამისი ახსნა–განმარტების მიღება;
 • რეგიონული დეპარტამენტისა და გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსებისათვის წინადადებების წარდგენა მის კომპეტენციაში შემავალი საკითხების მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით;
 • სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულებაზე მონიტორინგი;
 • შესასწავლ საქმესთან დაკავშირებული გამოთხოვილი ინფორმაციის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში და ფორმით მოწოდებაზე მონიტორინგი;
 • მოთხოვნის შემთხვევაში, მის მიერ განსახილველ/განხილულ საქმეებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება ხელმძღვანელისათვის;
 • სახალხო დამცველის/სახალხო დამცველის მოადგილის/დეპარტამენტის უფროსის მითითებებისა და დავალებების შესრულება;
 • საჭიროების შემთხვევაში, რეგიონული დეპარტამენტის აჭარის სამმართველოს სხვა თანამშრომელთა ფუნქციების შესრულება;
 • რეგიონული დეპარტამენტისა და გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსების იმ დავალებების შესრულება, რომელიც გამომდინარეობს მისი საქმიანობიდან და ძირითადი მოვალეობებიდან.
 • დამატებითი ინფორმაციაიხილეთ  აქ. 
ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
ლელა დუმბაძე, ჟურნალისტი. ტელ: [0042] 27 45 12. lelabatumelebi@gmail.com