დღგ-ს დაბრუნება ავტომატურ რეჟიმში – რისკების შემცირება ბიზნესის სასარგებლოდ

ფინანსთა სამინისტრო და შემოსავლების სამსახური იწყებს პროექტის განხორციელებას, რომლის ფარგლებშიც, როგორც ამ უწყებებში აცხადებენ, კეთილსინდისიერ გადასახადის გადამხდელს განაცხადის [ელექტრონული ფორმით] წარდგენის საფუძველზე ეძლევა შესაძლებლობა, უმოკლეს ვადაში დაიბრუნოს საბიუჯეტო ზედმეტობის თანხა [ზედმეტობის ხანდაზმულობის ვადების გათვალისწინებით].

შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, „პროექტით დაგეგმილია, რომ 10 ათას გადასახადის გადამხდელს ავტომატურად დაუბრუნდეს ზედმეტად გადახდილი თანხა. პირველ ეტაპზე შეირჩა ის ობიექტები, რომლებსაც დღგ-ს ზედმეტობები წარმოექნათ დაბალი ან მინიმალური რისკის შემცველ ოპერაციებზე, მათ შორის: ექსპორტი, საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღება, სოფლის მეურნეობის წარმოება, სასტუმროებისა და ტურისტული ორგანიზაციების მართვისას. გადამხდელს დღგ-ს ზედმეტობა დაუბრუნდება ავტომატურად, განაცხადის წარდგენიდან არაუგვიანეს მომდევნო დღისა“.

ამასთან, გამარტივება შეეხება გადამხდელთა იმ ნაწილსაც, რომლებიც ვერ მოხვდებიან ზემოაღნიშნულ კრიტერიუმებში. „მათთვის მცირდება მოთხოვნების როგორც განხილვის, ასევე თანხის დაბრუნების ვადები. თანხის დაბრუნება არსებული ერთთვიანი პერიოდის ნაცვლად, შესაძლებელი იქნება 14 დღის ვადაში,“ – განაცხადეს შემოსავლების სამსახურში.

ზემოთ აღნიშნული პროექტის განხორციელების მიზნით მომზადებულია შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების ცვლილებების პროექტიც.

„გამომდინარე იქიდან, რომ რეფორმისთვის შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემის შექმნას სჭირდება დაახლოებით ორი კვარტალი, რომელსაც შემდგომ მოჰყვება იმპლემენტაციის პერიოდი, ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით, ამ აუცილებელი ინფრასტრუქტურის შექმნის პარალელურად, იწყება დღგ-ს ზედმეტობის გამარტივებულ და ლიბერალურ რეჟიმში დაბრუნების პროცედურა,“ – აცხადებს ფინანსთა სამინისტრო.

რამდენადაც „ბათუმელებმა“ გაარკვია, მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები და დაბრუნების ახალი პროცედურა – დაბრუნება არაუგვიანეს მომდევნო დღისა, მხოლოდ პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემის შექმნის შემდეგ ამოქმედდება, მანამდე კი, ასეთი კატეგორიის გადამხდელებისთვის უკვე მოქმედებს ხუთდღიანი ვადა, გადამხდელთა მეორე ნაწილისთვის კი – 14-დღიანი ვადა.

სამინისტროში აცხადებენ, რომ „დღგ-ს ზედმეტობის დაბრუნების ავტომატური სისტემის სრულფასოვანი ამოქმედების შემდეგ, ბიზნესს არ ექნება შეხება ბიუროკრატიასთან. სპეციალურად შექმნილი პროგრამული უზრუნველყოფა და ინფრასტრუქტურა ავტომატურ რეჟიმში დააბრუნებს დღგ-ს ზედმეტობას“.

დღეს მოქმედი კანონმდებლობით კი, კერძოდ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 63-ე მუხლის თანახმად, თუ გადასახადის გადამხდელის გადასახადების გადახდილი თანხა აღემატება დარიცხული გადასახადების თანხას, საგადასახადო ორგანო გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის წარდგენის საფუძველზე ამ მოთხოვნის წარდგენიდან არა უგვიანეს 1 თვისა უბრუნებს გადასახადის გადამხდელს ზედმეტად გადახდილ თანხას.

შემოსავლების სამსახურში განმარტეს ასევე, რომ დღემდე არსებული კრიტერიუმებით დღგ-ს დაბრუნება 1 თვეში ფაქტობრივად ვერ ხერხდებოდა, ამასთან, ბოლო ერთი წელია მოქმედებს დაუყოვნებლივ დაბრუნების მექანიზმიც, თუმცა ამ მექანიზმითაც მცირე ნაწილი სარგებლობდა, ვინაიდან რისკის ფაქტორი იყო მაღალი. რეფორმის მიზანი კი, დღეს არსებული კრიტერიუმების გამარტივება და რისკების შემცირებაა ბიზნესის სასარგებლოდ.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com