სიახლეები

ბსუ: რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნები ხვალ ჩატარდება

02.04.2015 • 1642
ბსუ: რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნები ხვალ ჩატარდება

 

 

ბატონო გიორგი, გაეცანით თუ არა „დემოკრატიის ინსტიტიტის“ განცხადებას?

დიახ, გავეცანით.

არჩევნები ხვალ ჩატარდება?

დიახ, არაფერია არ შეცვლილა, დილის ათი საათიდან 17 საათამდე ჩატარდება არჩევნები.


არჩევის წესზე გამოთქმული შენიშვნები რაზეც არასამთავრობო ორგანიზაცია მიუთითებს?

აკადემიური საბჭოს   დადგენილებით არის გაწერილი პროცედურები, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს  რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნები.

გაწერილია კრიტერიუმები, ვინ აძლევს ხმას, ვინ უნდა წარმოადგინოს სია, რა დოკუმენტაციაა საჭირო და როგორ გამოვლინდება გამარჯვებული. სხვა პრეტენზიებს რაც შეეხება, ის საკითხები რაც არ არის დარეგულირებული აღნიშნული დადგენილებით, დარეგულირებულია უნივერსიტეტის წესდებით. ამ დადგენილებაში არ არის გაწერილი, თუ როდის უნდა დაიწყოს, მაგალითად, არჩევნები, მაგრამ წესდებასა და საარჩევნო დებულებაში წერია, რომ არჩევნები ტარდება დილის ათი საათიდან 17 საათამდე. აქვე დადგენილია გასაჩივრების წესი, პრეტენზიის შემთხვევაში შედეგების გამოცხადებიდან 24 საათის განმავლობაში შესაძლებელია გასაჩივრება. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სამართლებრივი საფუძვლები არჩევნების გადატანის, არ არსებობს.

 

 

გადაბეჭდვის წესი