Batumelebi | დეპუტატი საკრებულოს ოქმის გაყალბებაში ადანაშაულებს დეპუტატი საკრებულოს ოქმის გაყალბებაში ადანაშაულებს – Batumelebi
RU | GE  

დეპუტატი საკრებულოს ოქმის გაყალბებაში ადანაშაულებს


ქედის საკრებულოს „ქრისტიან-დემოკრატიული“ მოძრაობის დეპუტატის, ელგუჯა ნაკაშიძის განცხადებით, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმებს აყალბებს. ამის თაობაზე დეპუტატმა 24 ივნისს საკრებულოს ხდომის დაწყებამდე განაცხადა და თქვა, რომ 2012 წლის 3 ოქტომბრის რიგგარეშე სხდომის ოქმი გაყალბებულია.

 

„3 ოქტომბერს საკრებულო რიგგარეშე სხდომაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობაზე  ვაჟა ბოლქვაძის კანდიდატურას იხილავდა. აღნიშნულ სხდომაზე მე, როგორც ფრაქცია „ქედას“ თავმჯდომარემ, მოვითხოვე საკითხის დღის წესრიგიდან მოხსნა, რადგან მიმაჩნია, რომ საკონკურსო შერჩევის გარეშე გამგებლის დანიშვნა უკანონობაა. როცა საკითხის მოხსნაზე უარი მივიღე, ჩემი უფლებამოსილების ფარგლებში გამგებლის თანამდებობაზე წარვადგინე ალტერნატიული კანდიდატი, საკრებულოს წევრი ასლან შაქარაძე. ჩემი მოთხოვნა არ  დაკმაყოფილდა, რაზეც პროტესტის ნიშნად მე და ასლან შაქარაძემ სხდომა დავტოვეთ. ჩემი პოზიცია სხდომამ ოქმში არ შეიტანა, უფრო მეტიც, ჩაწერეს, რომ სხდომას არ ვესწრებოდი. ვერ ვიტყვი, რომ გაპარული შეცდომაა, საქმე გვაქვს დოკუმენტის არასწორად შედგენასთან. სხვა ოქმების გადამოწმებასაც ვაპირებ, საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს, ის პრინციპული საკითხები, რაზეც მწვავე განცხადებები მაქვს გაკეთებული, შესაძლოა არ იყოს ასახული ოქმებში“, – აცხადებს ელგუჯა ნაკაშიძე.

 

„ელგუჯა ნაკაშიძეს არ ჰქონდა რეგისტრაცია გავლილი, რეგისტრაციაგაუვლელი დეპუტატის განცხადების ოქმში შეტანა კი სწორი არ იქნებოდა. ოქმს აქვს გასაჩივრების ვადა, ეს ვადა კი გასულია“, – ამბობს საკრებულოს თავმჯდომარე ბადრი დიასამიძე.

 

აღრიცხვის ჟურნალში 3 ოქტომბერს ელგუჯა ნაკაშიძის გარდა დეპუტატების – დავით ტაკიძის, ჯამბულ ბერიძის, ასლან შაქარაძისა და როსტომ ბერიძის ხელმოწერებიც არ არის. ოქმის მიხედვით კი სხდომას მხოლოდ როსტომ ბერიძე და ელგუჯა ნაკაშიძე არ ესწრებოდნენ.

 

3 ოქტომბერს საკრებულომ ქედის გამგებლად ვაჟა ბოლქვაძე დანიშნა.

 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ფილიალის იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი განმარტავს, რომ „საკრებულოს წევრს უფლება აქვს ნებიმისმიერ დროს გაეცნოს საკრებულოს სხდომის ოქმს და ოქმის გაცნობიდან სამი დღის ვადაში წარადგინოს შენიშვნები. თუ საკრებულოს თავმჯდომარე ჩათვლის, რომ შენიშვნები საფუძვლიანია, მაშინ მას შესაბამისი ბრძანებით შეაქვს ცვლილებები სხდომის ოქმში, ხოლო თუ შენიშვნებს არ იზიარებს, მაშინ გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომელიც შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში“.

 

იურისტის განმარტებით იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ ოქმში შეტანილია ყალბი ინფორმაცია, მაშინ სახეზე გვექნება სამსახურებრივი სიყალბე, რომელიც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 341-ე მუხლით არის დასჯად ქმედება, მაგრამ უნდა დადგინდეს არასწორი ინფორმაციის შეტანა ოფიციალურ დოკუმენტში რითი არის განპირობებული, ეს არის  ტექნიკური ხასიათის შეცდომა (ხარვეზი), თუ აღნიშნული ჩადენილია ანგარებით ან სხვა პირადი მოტივით.

 

გიორგი ხიმშიაშვილი: „თუ გამოძიების ეტაპზე დადგინდება, რომ ტექნიკურმა შეცდომამ (ან გაუფრთხილებლობამ) განაპირობა სხდომის ოქმში არასწორი ინფორმაციის შეტანა, მაშინ შეგვიძლია ვისაუბროთ მხოლოდ კონკრეტული თანამდებობის პირის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე (შენიშვნა, გაფრთხილება და ა.შ), ხოლო თუ გამოირკვევა, რომ შეცდომა ემსახურებოდა სხვა მიზანს, მაშინ სახეზე გვაქვს სისხლის სამართლის დანაშაული, რაზეც უნდა დადგეს შესაბამისი თანამდებობის პირის პასუხისმგებლობის საკითხი“.  


ქედის საკრებულოს „ქრისტიან-დემოკრატიული“ მოძრაობის დეპუტატის, ელგუჯა ნაკაშიძის განცხადებით, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სხდომის ოქმებს აყალბებს. ამის თაობაზე დეპუტატმა 24 ივნისს საკრებულოს ხდომის დაწყებამდე განაცხადა და თქვა, რომ 2012 წლის 3 ოქტომბრის რიგგარეშე სხდომის ოქმი გაყალბებულია.

 

„3 ოქტომბერს საკრებულო რიგგარეშე სხდომაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობაზე  ვაჟა ბოლქვაძის კანდიდატურას იხილავდა. აღნიშნულ სხდომაზე მე, როგორც ფრაქცია „ქედას“ თავმჯდომარემ, მოვითხოვე საკითხის დღის წესრიგიდან მოხსნა, რადგან მიმაჩნია, რომ საკონკურსო შერჩევის გარეშე გამგებლის დანიშვნა უკანონობაა. როცა საკითხის მოხსნაზე უარი მივიღე, ჩემი უფლებამოსილების ფარგლებში გამგებლის თანამდებობაზე წარვადგინე ალტერნატიული კანდიდატი, საკრებულოს წევრი ასლან შაქარაძე. ჩემი მოთხოვნა არ  დაკმაყოფილდა, რაზეც პროტესტის ნიშნად მე და ასლან შაქარაძემ სხდომა დავტოვეთ. ჩემი პოზიცია სხდომამ ოქმში არ შეიტანა, უფრო მეტიც, ჩაწერეს, რომ სხდომას არ ვესწრებოდი. ვერ ვიტყვი, რომ გაპარული შეცდომაა, საქმე გვაქვს დოკუმენტის არასწორად შედგენასთან. სხვა ოქმების გადამოწმებასაც ვაპირებ, საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს, ის პრინციპული საკითხები, რაზეც მწვავე განცხადებები მაქვს გაკეთებული, შესაძლოა არ იყოს ასახული ოქმებში“, – აცხადებს ელგუჯა ნაკაშიძე.

 

„ელგუჯა ნაკაშიძეს არ ჰქონდა რეგისტრაცია გავლილი, რეგისტრაციაგაუვლელი დეპუტატის განცხადების ოქმში შეტანა კი სწორი არ იქნებოდა. ოქმს აქვს გასაჩივრების ვადა, ეს ვადა კი გასულია“, – ამბობს საკრებულოს თავმჯდომარე ბადრი დიასამიძე.

 

აღრიცხვის ჟურნალში 3 ოქტომბერს ელგუჯა ნაკაშიძის გარდა დეპუტატების – დავით ტაკიძის, ჯამბულ ბერიძის, ასლან შაქარაძისა და როსტომ ბერიძის ხელმოწერებიც არ არის. ოქმის მიხედვით კი სხდომას მხოლოდ როსტომ ბერიძე და ელგუჯა ნაკაშიძე არ ესწრებოდნენ.

 

3 ოქტომბერს საკრებულომ ქედის გამგებლად ვაჟა ბოლქვაძე დანიშნა.

 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ფილიალის იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი განმარტავს, რომ „საკრებულოს წევრს უფლება აქვს ნებიმისმიერ დროს გაეცნოს საკრებულოს სხდომის ოქმს და ოქმის გაცნობიდან სამი დღის ვადაში წარადგინოს შენიშვნები. თუ საკრებულოს თავმჯდომარე ჩათვლის, რომ შენიშვნები საფუძვლიანია, მაშინ მას შესაბამისი ბრძანებით შეაქვს ცვლილებები სხდომის ოქმში, ხოლო თუ შენიშვნებს არ იზიარებს, მაშინ გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომელიც შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში“.

 

იურისტის განმარტებით იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ ოქმში შეტანილია ყალბი ინფორმაცია, მაშინ სახეზე გვექნება სამსახურებრივი სიყალბე, რომელიც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 341-ე მუხლით არის დასჯად ქმედება, მაგრამ უნდა დადგინდეს არასწორი ინფორმაციის შეტანა ოფიციალურ დოკუმენტში რითი არის განპირობებული, ეს არის  ტექნიკური ხასიათის შეცდომა (ხარვეზი), თუ აღნიშნული ჩადენილია ანგარებით ან სხვა პირადი მოტივით.

 

გიორგი ხიმშიაშვილი: „თუ გამოძიების ეტაპზე დადგინდება, რომ ტექნიკურმა შეცდომამ (ან გაუფრთხილებლობამ) განაპირობა სხდომის ოქმში არასწორი ინფორმაციის შეტანა, მაშინ შეგვიძლია ვისაუბროთ მხოლოდ კონკრეტული თანამდებობის პირის დისციპლინურ პასუხისმგებლობაზე (შენიშვნა, გაფრთხილება და ა.შ), ხოლო თუ გამოირკვევა, რომ შეცდომა ემსახურებოდა სხვა მიზანს, მაშინ სახეზე გვაქვს სისხლის სამართლის დანაშაული, რაზეც უნდა დადგეს შესაბამისი თანამდებობის პირის პასუხისმგებლობის საკითხი“.  

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ეკა ბარამიძე