ნეტგაზეთი • RU

პროკურატურასა და შსს-ს სარეზერვო ფონდიდან შარშან 6 მილიონი ლარი გადაეცა

 

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებს 2014 წლის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან დამატებით 6 მილიონი ლარი გადაეცა. აქედან შს სამინისტროს – 5 მილიონი ლარი, ხოლო იუსტიციის სამინისტროს 1 მილიონი ლარი – პროკურატურისთვის.

 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სარეზერვო ფონდიდან თანხა შემდეგი ხარჯებისთვის გადასცეს: ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვისთვის – 1,2 მილიონი ლარი, სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებისთვის – 1 461 154, ოფისის ხარჯებისთვის – 942 216 , შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურებისთვის – 750 000 , შსს-ს საზღვარგარეთის ქვეყნებში დიპლომატიური წარმომადგენლობებისთვის 160 000 , ხოლო უნიფორმის შესაძენად _ 486 630 ლარი.

 

 

რაც შეეხება პროკურატურას, ამ უწყებას 1 მილიონი ლარი გადაეცა შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურებისთვის [100 ათასი ლარი], კომუნალური ხარჯებისთვის [50 ათასი ლარი], თანამშრომელთა მივლინებებისთვის [60 ათასი ლარი], ტრანსპორტის მოვლა-შენახვისთვის [40 ათასი ლარი], საფოსტო და საკურიერო მომსახურებისთვის [100 ათასი ლარი], წარმომადგენლობითი ღონისძიებებისთვის [150 ათასი ლარი], სათარჯიმნო მომსახურებისთვის [30 ათასი ლარი], საოფისე ავეჯისა და ინვენტარის შეძენისთვის [80 ათასი ლარი], თანამშრომელთა გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის [40 ათასი ლარი], მთავარი პროკურატურის ადმინისტრაციული შენობის უწყვეტი ელექტრომომარაგების მიზნით ელექტროგენერატორის შესაძენად [170 ათასი ლარი] და უწყვეტი კვების წყაროს შეძენა-მონტაჟისთვის [180 ათასი ლარი].

 

 

საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში ცალკე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებული იყო 600 მილიონი ლარი, ხოლო უშუალოდ საქართველოს პროკურატურისთვის – 32 მილიონ 500 ათასი ლარი.

 

მიმდინარე, 2015 წლის ბიუჯეტში შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 638 მილიონ 700 ათასი ლარი, ხოლო საქართველოს პროკურატურისთვის – 35 მილიონი ლარი.

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „უცხოური გავლენის აგენტების“ შესახებ. მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში ფაქტობრივად გააქრო კრიტიკული მედია და სამოქალაქო სექტორი.

ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.