ნეტგაზეთი • RU

აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამა ახალშობილი ტყუპებისათვის

 

დღეს ბათუმის იოსებ ჩარკვიანის სახელობის სამშობიარო სახლში ახალშობილ ტყუპებს და მათ დედას სოციალური დაცვის პროგრამის „ახალშობილი ტყუპების ერთჯერადი მატერიალური დახმარების“ ფარგლებში 1000–1000 ლარი გადაეცემათ.  

 

 

პროგრამა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  სამინისტროს მიერ წელს პირველად ამოქმედდა, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაიცემა იმ ოჯახებზე, სადაც დაიბადება ტყუპი – 2 ბავშვი –  2000 ლარის, 3 ბავშვი – 3000 ლარის, 4 ბავშვი – 4000 ლარის ოდენობით (ტყუპისცალზე – 1000 ლარი) და ა.შ. დახმარების თანხა ჩაირიცხება მშობლის (დედის ან მამის) საბანკო ანგარიშზე.

 

ერთჯერადი დახმარების მისაღებად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს უნდა წარედგინოს დაინტერესებული პირის განცხადება, ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ – ფორმა №IV-100/ა, მშობლების პირადობის მოწმობების (ან სხვა დოკუმენტის, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია) ასლები, ახალშობილების დაბადების მოწმობების ასლები, საბანკო რეკვიზიტები. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით სარგებლობენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2014 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

 

დღემდე პროგრამის ფარგლებში თანხა გაცემულია 12 ოჯახზე, პროგრამის საერთო ბიუჯეტი შეადგენს 250 000 ლარს.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"