ნეტგაზეთი • RU

გაყალბებულ დოკუმენტებთან დაკავშირებით გამოცხადებული ამნისტიით 1200–ზე მეტმა მოქალქემ ისარგებლა

 

ამნისტია ვრცელდება იმ პირებზე, რომელთაც გააყალბეს პირადი მონაცემები 2009 წლის 1 იანვრამდე, აგრეთვე, იმ პირებზე, რომლებმაც გაყალბებული დოკუმენტებით ან მისი მონაცემებით ისარგებლეს. ამ დრომდე, იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“ ინფრომაციით, ამნისტიით 1200-ზე მეტმა მოქალაქემ ისარგებლა. 

 

გაყალბებულ დოკუმენტებთან დაკავშირებით ამნისტიის კანონი 25 დეკემბრიდან ამოქმედდა. ინიციატივა იუსტიციის სამინისტროს ეკუთვნის. ამნისტია ვრცელდება იმ პირებზე, რომელთაც სხვადასხვა მიზეზის გამო გააყალბეს პირდობის მოწმობა, პასპორტი (მათ შორის, საბჭოთა), სხვა სამგზავრო დოკუმენტი, დაბადების მოწმობა, დევნილის მოწმობა, ბინადრობის მოწმობა, სამოქალაქო აქტის ჩანაწერი, სამოქალაქო აქტის რეგისტრაციის მოწმობა. ისინი სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდებიან. აღსანიშნავია, რომ ამნისტია ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებმაც ყალბი დოკუმენტი ან დოკუმენტში არსებული მონაცემი გამოიყენა კანონის ამოქმედებამდე. დევნილის მოწმობის გაყალბების შემთხვევაში, დამნაშავე თავისუფლდება არა მარტო პასუხისმგებლობისაგან, არამედ ამ მოწმობის საფუძველზე სახელმწიფოსაგან მიღებული ფულადი თანხების (ლტოლვილის ყოველთვიური და ერთჯერადი დახმარება) დაბრუნებისგანაც.

 

არის შემთხვევები, როდესაც მოქალაქე დოკუმენტაციის მისაღებად მიმართავს იუსტიციის სახლს ისე, რომ აღარც კი ახსოვს, როდის და რა მიზნით გააყალბა ესა თუ ის მონაცემი. პირადი მონაცემების თვითნებურად გადასწორება საქართველოს კანონმდებლობით დასჯადი ქმედებაა − ითვალისწინებს ფულად ჯარიმას ან სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. ამიტომ იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტო მოუწოდებს ყველა მოქალაქეს, ისარგებლონ ამნისტიით და ყოველგვარი სასჯელის ან ჯარიმის გარეშე შეასწორონ გაყალბებული მონაცემები. იმისათვის, რომ პირმა ისარგებლოს ამნისტიით, მან 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით განცხადებით უნდა მიმართოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“, საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას.

 

იმ შემთხვევაში, თუ პირი ფლობს დევნილის ყალბ მოწმობას, ამავე ვადაში მან განცხადებით უნდა მიმართოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს. თუ პირი უკვე ცნობილია ბრალდებულად, ის თავისუფლდება შესაბამისი ორგანოებისათვის განცხადებით მიმართვის ვალდებულებისაგან და მას ამნისტია პროკურორისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების საფუძველზე შეეხება.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"