სიახლეები

ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დახმარება იზრდება

28.01.2014 •
ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დახმარება იზრდება

 

ეს პროგრამებია:

1. შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე ბავშვთა სოციალური ადაპტაცია. პროგრამა 50 ათას ლარს მოიცავს და განსაკუთებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის   სადღეღამისო ცენტრის შექმნას ითვალისწინებს. 50 ბავშვი, მათ შორის მაღალმთიანი რაიონებიდან, მიიღებს უფასო სამედიცინო მომსახურებას, სადღეღამისო მომსახურებას კვებით, ფსიქოლოგიური დახმარებას, სოციალური უნარ-ჩვევების სწავლებას. ცენტრის ამოქმედება გაზაფხულიდან იგეგმება.

 

2. მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა საცხოვრებელით უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში   მარტოხელა ფეხმძიმეებს და დედებს, ვისაც ჰყავთ 10 წლამდე ბავშვი, ექნებათ 24 საათიანი თაშესაფარი. თავშესაფარში ფუნქციონირების მახინჯაურის ყოფილ ჩვილ ბავშვთა სახლში. ამ წუთში იქ, ხუთი დედა და ექვსი ბავშვი აფარებს თავს. 124 100 ლარიან პროგრამის ფარგლებში მათთვის გათვალისწინებულია დღეში სამჯერადი კვება, ტანსაცმლისა და პირადი ჰიგიენის ნივთების გადაცემა. პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია აჭარის ნებისმიერ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანს.

 

3. 2008 წელს, რუსეთ საქართველოს ომის დროს და 2012 წელს ავღანეთში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება. ერთჯერადი დახმარების პროგრამა 76 ათას ლარს შეადგენს. სოციალური დეპარტამენტის უფროსის ინფორმაციით, ასეთი 18 ოჯახია აჭარაში. სამინისტრო, დედის დღეზე, დაღუპულ მეომართა დედებს და მეუღლეებს, სულ 22 ბენეფიციარს, 1000 ლარს გადასცემს. აგვისტოს თვეში თითოეულ ოჯახი  კი – 3000 ლარის კომპენსაციას მიიღებს.

4. ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმრება. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა იმ ოჯახებზე, სადაც დაიბადება ტყუპი – 2 ბავშვი 2000 ლარის, 3 ბავშვი – 3000 ლარის, 4 ბავშვი – 4000 ლარის ოდენობით (ტყუპისცალზე – 1000 ლარი). ახალშობილი ტყუპების ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური  დახმარება აჭარის ჯანდაცვის სამინიტრომ 250 ათასი ლარით განსაზღვრა.

5. სქოლიოზით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაცია. პროგრამის ბიუჯეტი 457 300 ლარია და 18 წლამდე, ორი ათასზე მეტი ბავშვისთვის მოიცავს ექიმ-სპეციალისტის კონსულტაციას, რენტგენოლოგიურ გამოკვლევას, სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს. თითოეული ბავშშვისთვის განკუთვნილია 178 ლარის სარეაბილიტაციო მომსახურება.

 

გარდა ახალი პროგრამებისა აჭარის ჯანდაცვის სოციალური დეპარტამენტი აგრძელებს ოთხ პროგრამის შესრულებას. ამ პროგრამზებზე, შარშანდელთან შედარებით დაფინანსება გაიზარდა:

სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენით აპარატების უზრუნველყოფის პროგრამაში შარშან იყო 100 ათასი ლარი, წელს 35 ათასი ლარით გაიზარდა და პროგრამის თანხის მოცულობა 135 ათასს შეადგენს.

 

ცერებრალურ დამბლით დაავედებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის პროგრამა, შარშან შეადგენდა 245 ათას ლარს, წელს 350 ათას ლარამდე გაიზარდა. ეს პროგრმა 18 წლამდე ასაკის ორას ორმცდა რვა ბავშვის სარეაბილიტაციო მკურნალობაზეა გათვლილი.   თითოეულ მათგანის მკურნალობა წელიწადში 1400 ლარით დაფინანსდება.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფა შარშან იყო 30 ათასი წელს 45 ათასი ლარს მოიცავს.

100 წელს გადაცილებული მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი დახმარება 500 ლარით გაიზარდა. ას წელს გადაცილებულები 2014 წლიდან 1000 ლარს მიიღებენ. გასულ წელს პროგრამის ბიუჯეტი 40 ათასი ლარი იყო ოთხმოც ბენეფიციარზე. ხოლო წელს მისი ბიუჯეტი 69 ათასი ლარს შეადგენს. ეს თანხა 63 ბენეფიციარზე უნდა გადანაწილდეს.

პროგრამები ვრცელდება იმ ოჯახებზე ვინც სოციალურად დაუცველ ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაშია.

გადაბეჭდვის წესი