ნეტგაზეთი • RU

ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის პასუხი, ქალაქის მერს

ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ ირაკლი ჩავლეიშვილმა, პრეზიდენტის მიერ საზაფხულო თეატრის გახსნასთან დაკავშირებით ოფიციალური ბრძანება გამოსცა, სადაც ნათქვამია:

 

„პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე მდებარე საზაფხულო თეატრი შენდება, ქ. ბათუმის ბიუჯეტის სახსრებით და შესაბამისად მის გახსნაზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ქ. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ. მოცემულ ეტაპზე საზაფხულო თეატრის გახსნა ვერ მოხდება, რადგანაც მშენებლობა ჯერ არ არის დასრულებული. შესაბამისად, ობიექტი არ არის ექპლუატაციაში მიღებული და მისი გახსნა გაუმართლებელია ტექნიკური უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც.ზემოათნიშნულიდან გამომდინარე ადგილობივი თვითმმართველობის შესახებ, საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ვბრძანებ:

 

 

შეჩერებულ იქნეს ქ. ბათუმში ბულვარის ტერიტორიაზე მშენებარე საზაფხულო თეატრის გახსნასთან დაკავშირებული ღონისძიებები;
დაევალოს ქ. ბათუმის მერიას (ჯ. ანანიძე) ბრძანების შესრულებისთვის საჭირო ღონისძიებების დროულად განხორციელება მოქმედი კანონდებლობის შესაბამისად;

 

დაევალოს საკრებულოს აპარატის მასმედიასთან ურთიერთობის და პროტოკოლის განყოფილებას წინამდებარე ბრძანების შინაარსის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებისათვის დროული გაცნობა.

ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ ირაკლი ჩავლეიშვილმა, პრეზიდენტის მიერ საზაფხულო თეატრის გახსნასთან დაკავშირებით ოფიციალური ბრძანება გამოსცა, სადაც ნათქვამია:

 

„პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე მდებარე საზაფხულო თეატრი შენდება, ქ. ბათუმის ბიუჯეტის სახსრებით და შესაბამისად მის გახსნაზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ქ. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარემ. მოცემულ ეტაპზე საზაფხულო თეატრის გახსნა ვერ მოხდება, რადგანაც მშენებლობა ჯერ არ არის დასრულებული. შესაბამისად, ობიექტი არ არის ექპლუატაციაში მიღებული და მისი გახსნა გაუმართლებელია ტექნიკური უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც.ზემოათნიშნულიდან გამომდინარე ადგილობივი თვითმმართველობის შესახებ, საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად ვბრძანებ:

 

 

შეჩერებულ იქნეს ქ. ბათუმში ბულვარის ტერიტორიაზე მშენებარე საზაფხულო თეატრის გახსნასთან დაკავშირებული ღონისძიებები;
დაევალოს ქ. ბათუმის მერიას (ჯ. ანანიძე) ბრძანების შესრულებისთვის საჭირო ღონისძიებების დროულად განხორციელება მოქმედი კანონდებლობის შესაბამისად;

 

დაევალოს საკრებულოს აპარატის მასმედიასთან ურთიერთობის და პროტოკოლის განყოფილებას წინამდებარე ბრძანების შინაარსის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებისათვის დროული გაცნობა.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"