მთავარი,სიახლეები

საია ბათუმის შვიდი საარჩევნო უბნის შედეგების ბათილობას ითხოვს

11.10.2016 •
საია  ბათუმის შვიდი საარჩევნო უბნის შედეგების ბათილობას ითხოვს

საქართველოს იურისტთა ასოციაციის [საია] აჭარის ორგანიზაცია ბათუმის შვიდი საუბნო საარჩევნო კომისიის შედეგების ბათილობას და ხელახლა გადათვლას ითხოვს. საიამ შესაბამისი საჩივრებით ბათუმის საოლქო კომისიას უკვე მიმართა.

„დარღვევა არსებითია, ვინაიდან საარჩევნო ყუთიდან ამოსული ბიულეტენების რაოდენობა აჭარბებს ამომრჩეველთა ხელმოწერების რაოდენობას სამაგიდო სიიდან. ვითხოვთ შედეგების ბათილად ცნობას. ხმების ხელახალ გადათვლას, რადგან ბიულეტენების მეტი რაოდენობა დიდ კითხვით ნიშანს აჩენს ზოგადად ამ უბანზე არსებული არჩევნების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით. აქვე არ გამოვრიცხავთ, რომ ეს გამოწვეული იყოს გარკვეული ტიპის ტექნიკური შეცდომებით, რაც ძალიან ხშირი იყო ამ არჩევნებზე. ამიტომ ვითხოვთ არსებული მონაცემების განმეორებით შემოწმებას და შემდეგ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას. “ – ამბობს საიას აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი.

საია #69.79.73.03; #68.79.102; #69.79.24; #69.79.07; #69.79.01; #69.79.46 – საუბნო საარჩევნო კომისიების შედეგების გადათვლას ითხოვს. ამ უბნებზე საიას დამკვირვებლები  არ ჰყოლია, ამიტომ დარღვევები მხოლოდ მას შემდეგ აღმოაჩინა, რაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის [ცესკო] ვებგვერდზე ელექტრონულად განთავსდა 2016 წლის 8 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტო არჩევნების კენჭისყრის დღის შემაჯამებელი ოქმები.

ბათუმის საოლქო კომისია საჩივრების განხილვას დღეს, 11 ოქტომბერს 6 საათიდან გეგმავს.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: