სიახლეები

ქართულ ხორბალთან დაკავშირებულ ტრადიციებს ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა

27.03.2024 • 3306
ქართულ ხორბალთან დაკავშირებულ ტრადიციებს ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს − „ქართული ხორბლის კულტურა: ტრადიციები და რიტუალები“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია მიენიჭა.

საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილება დღეს, 2024 წლის 27 მარტს შევიდა ძალაში.

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი კი „ქართული ხორბლის კულტურას: ტრადიციები და რიტუალები“ – საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის ბრძანებით 2023 წელს მიენიჭა.

ქართულ ხორბალთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა ასევე ცალკე – „ქართული ხორბლის კულტურას [ენდემური სახეობები და ადგილობრივი ჯიშები]“, ხოლო 2019 წელს აღნიშნულ ძეგლს განესაზღვრა ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია.

იმავე 2019 წელს „ქართული ხორბლის კულტურა [ენდემური სახეობები და ადგილობრივი ჯიშები]“ საქართველომ იუნესკოშიც წარადგინა.

დღევანდელი მდგომარეობით იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით სიაში საქართველოდან შეტანილია:

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: