მთავარი,სიახლეები

საქართველოს მოსახლეობა დემოგრაფიულად ბერდება – საქსტატი

12.11.2023 • 2252
საქართველოს მოსახლეობა დემოგრაფიულად ბერდება – საქსტატი

„საქართველოს მოსახლეობაში შეინიშნება დემოგრაფიული დაბერების პროცესი: 2002 წლიდან 2023 წლამდე პერიოდში 65 წლის და უფროსი ასაკის ქალების წილი ქალების მთლიან რიცხოვნობაში 15.3 პროცენტიდან 18.7 პროცენტამდე გაიზარდა, მაშინ, როცა კაცებში იგივე მაჩვენებელი 10.9 პროცენტიდან 12.1 პროცენტამდე არის გაზრდილი,“ – ნათქვამია საქსტატის მიერ გამოცემულ სტატისტიკურ პუბლიკაციაში „ქალი და კაცი საქართველოში“.

ამ დოკუმენტის თანახმად, 30 წლამდე ასაკში კაცების რიცხვი აღემატება ქალების რაოდენობას. თუმცა 30 წლის და უფროს ასაკში ქალების რიცხოვნობა სჭარბობს კაცებისას, ამ უკანასკნელთა მაღალი სიკვდილიანობის გამო.

„ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში ჩვეულებრივ, ბიჭი უფრო მეტი იბადება, ვიდრე გოგო. იგივე ტენდენცია, წლების მანძილზე, საკმაოდ სტაბილურად არის გამოხატული საქართველოშიც. ახალშობილი ბიჭების წილი 52.0 პროცენტს შეადგენს.

საერთაშორისო მასშტაბით, კაცებში მოკვდაობის მაღალი მაჩვენებელი გარკვეულწილად ქცევით ხასიათს ატარებს: გენდერული განსხვავება ალკოჰოლის მოხმარებაში, მწეველებში, სარისკო აქტივობებში მონაწილეობაში, ისეთები, როგორიცაა ავტომანქანის მართვა, განსაზღვრავს ქალების სიცოცხლის უფრო მაღალ ხანგრძლივობას კაცებთან შედარებით.

ამასთან, სიცოცხლის მოსალოდნელ ხანგრძლივობაში სქესის მიხედვით განსხვავებები არსებითია, ქალებისთვის შეადგენს 78.1 წელს, ხოლო კაცებისთვის 69.4 წელს,“ – ნათქვამია დოკუმენტში.

საქსტატის თანახმად, ბოლო წლებში ცოცხლად დაბადებულებში გოგოებისა და ბიჭების თანაფარდობა სტაბილური რჩება, რის გამოც სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობა დაბადებისას (დაბადებული ბიჭების რაოდენობა ყოველ 100 გოგოზე) შეადგენს დაახლოებით 107.2-ს.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: