ბათუმი,კულტურული მემკვიდრეობა,მთავარი,მთიანი აჭარა,სიახლეები

შენობების იერსახის შენარჩუნება სავალდებულო არ არის – რა იგეგმება ძველ ბათუმში 200 მილიონად

08.10.2023 • 9195
შენობების იერსახის შენარჩუნება სავალდებულო არ არის – რა იგეგმება ძველ ბათუმში 200 მილიონად

ბათუმის ისტორიულ უბანში საქართველოს მთავრობას სხვადასხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება აქვს დაგეგმილი, თუმცა, რომელ ობიექტებზე – ამ დრომდე არ აკონკრეტებენ. პროექტით კი, სავალდებულო არ არის ობიექტების არსებული იერსახის შენარჩუნება და „საჭიროების შემთხვევაში“ ის შესაძლოა განაახლონ. სამუშაოებისთვის 200 მილიონი ლარია გათვალისწინებული.

ძველ ბათუმში „ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამის ფარგლებში“ სამუშაოების ჩატარებაზე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ხელშეკრულება შპს „საბა კონსტრაქშენთან“ გააფორმა.

სახელშეკრულებო თანხა 200 მილიონი ლარია, საიდანაც 60 მილიონი ლარი კომპანიას ავანსად უკვე გადაურიცხეს.

რა სამუშაოები იგეგმება ძველ ბათუმში და კონკრეტულად რისთვის გადაურიცხეს კონტრაქტორს 60 მილიონი ლარი ავანსად? – ეს კითხვა „ბათუმელებმა“ მუნიციპალური განვითარების ფონდს დაუსვა, თუმცა, პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. ჩვენს ზარებს კომპანია „საბა კონსტრაქშენში“ კი, არ უპასუხეს.

სატენდერო დოკუმენტების მიხედვით, ტექნიკური დავალება გულისხმობს კონკრეტული „ლოკაციის ესკიზის/კონცეფციის შემუშავებას, საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენას და ესკიზისა და პროექტით განსაზღვრული სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას“.

ამასთან:

  • „ლოკაციების რეაბილიტაციის მიზნით ესკიზის შემუშავების დროს მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს იმ რეგიონის მახასიათებელი ნიშნებისა და კულტურული თავისებურებების შენარჩუნება/გათვალისწინება და ესკიზში ასახვა, რომელ რეგიონსაც განეკუთვნება წარმოდგენილი ლოკაციები.
  • დავალება არ გულისხმობს ობიექტების არსებული იერსახის სავალდებულოდ შენარჩუნებას.
  • მიმწოდებელი ვალდებულია, ესკიზების მომზადებისას, გაითვალისწინოს სარეაბილიტაციო ობიექტების იერსახის განახლება [საჭიროების შემთხვევაში], ამ ობიექტების ფუნქციური დანიშნულების, ისტორიული ან/და კულტურული თავისებურებების და არქიტექტურის თანამედროვე/ინოვაციური მიდგომების შესაბამისად.“

ძველ ბათუმში კონკრეტულად რომელ ობიექტებს შეეხება მთავრობის პროგრამა, ამ დრომდე არ საჯაროვდება.

„საუბარია ძველ ბათუმზე, თუმცა კონკრეტული ქუჩები და ლოკაციები პროექტირების ეტაპზე დაზუსტდება“ – გვითხრეს დაახლოებით 2 თვის წინ მუნიციპალური განვითარების ფონდში.

განახლება: აღნიშნულ პროგრამასთან დაკავშირებით „ბათუმელებმა“ ინფორმაცია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან წერილობითაც გამოითხოვა. ფონდმა კი, პასუხად, მთავრობის განკარგულების [როგორც პროგრამა] და კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ასლები მოგვაწოდა, სადაც არ არის დეტალური ინფორმაცია, კონკრეტულად რა სამუშაოები უნდა შესრულდეს და რომელ ობიექტებზე – ჩვენს შემთხვევაში – ბათუმში.

  • „ამ ეტაპზე კონტრაქტორი კომპანიის მიერ მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, რომლის დასრულების შემდგომ დადგინდება სამშენებლო-სარეაბილიტაციო ობიექტების ნუსხა“ – მოგვწერეს ფონდიდან 2023 წლის 23 ოქტომბერს.

ფონდისგან ასევე ვითხოვდით ინფორმაციას „შეთანხმებულია თუ არა „ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამით“ ბათუმში დაგეგმილი სამუშაოები ბათუმის მერიასთან? აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან? საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან? [გთხოვთ მოგვაწოდოთ ამ უწყებების წერილების ასლები, რომლებიც აღნიშნულ პროგრამას ეხება].“

აღნიშნულთან დაკავშირებით ფონდიდან მხოლოდ ეს მოგვწერეს:

  • „გაცნობებთ, რომ სამუშაოები, დადგენილი წესით შეთანხმებულია ყველა შესაბამის უწყებასთან.“

მთავრობის 2023 წლის 20 აპრილის განკარგულებაში აღნიშნულია, რომ პროგრამის ფარგლებში „პროექტ(ებ)ი შესაძლებელია განხორციელდეს, როგორც სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის, ისე – კერძო საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე.“

მთავრობის 2023 წლის ივლისის განკარგულებით კი, ამ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტ[ებ]ი „განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტ[ებ]ად“ განისაზღვრა.

ძველი ბათუმი / 8.10.2023

„ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ქალაქ ბათუმში სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებასა და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულებაზე“ ფონდის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში, მხოლოდ ერთი კომპანია [„საბა კონსტრაქშენ“] მონაწილეობდა.

ტენდერის პირობაში მითითებულია სამუშაოების შესრულების საერთო ვადაც – „ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 წელი“, თუმცა გარკვეული სამუშაოებისთვის ცალკე ვადებია განსაზღვრული.

ამავე თემაზე:

200 მილიონი ძველი ბათუმისთვის – ქალაქი, რომელიც პლაჟს კარგავს

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: