ნეტგაზეთი • RU

პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხს საკონსტიტუციო 3 ოქტომბერს განიხილავს

სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის შესახებ კონსტიტუციურ წარდგინებას საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი 3 ოქტომბერს განიხილავს.

საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციური წარდგინება პრეზიდენტის იმპიჩმენტის შესახებ 22 სექტემბერს მიიღო. შესაბამისად, საკონსტიტუციო სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის საკითხს წარდგენიდან 11 დღეში განიხილავს.

საკონსტიტუციო სასამართლოში პლენუმის სხდომას დაესწრება როგორც პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, ასევე დაესწრებიან „ოცნების“ დეპუტატები, რომლებიც ამ კონსტიტუციური წარდგინების ავტორები არიან.

„კონსტიტუციურ წარდგინებაში განხილვის საგანს წარმოადგენს საქართველოს კონსტიტუციის 52-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაძლო დარღვევა, საქართველოს პრეზიდენტის მიერ საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე, საგარეო ურთიერთობებში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელების გამო, რაც გამოიხატა საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტების განხორციელებით და ოფიციალურ პირებთან სამუშაო შეხვედრებისა და მოლაპარაკებების გამართვით,“ – აღნიშნულია საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დღეს, 25 სექტემბერს გავრცელებულ ინფორმაციაში. 

თუ საკონსტიტუციო სასამართლომ თავისი დასკვნით დაადასტურა პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევა, პარლამენტი დასკვნის წარდგენიდან 2 კვირის ვადაში განიხილავს და კენჭს უყრის იმპიჩმენტის წესით მისი თანამდებობიდან გადაყენების საკითხს.

საქართველოს პრეზიდენტი იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ ამ გადაწყვეტილებას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედი [100 დეპუტატი]. თუ პარლამენტმა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილ ვადაში არ მიიღო გადაწყვეტილება თანამდებობის პირის იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ, იმავე საფუძვლით იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება დაუშვებელია.

——————–

საქართველოს მთავრობამ პრეზიდენტს უკრაინასა და სხვა ქვეყნებში ვიზიტებზე უარი უთხრა. უკრაინის გარდა, პრეზიდენტს მთავრობამ უარი უთხრა შემდეგ ევროპულ ქვეყნებში ვიზიტზე: გერმანიაში, შვეიცარიაში, პოლონეთში, ბელგიაში, დანიაში, ბულგარეთსა და ჩეხეთში,  თუმცა მთავრობის ადმინისტრაციის განცხადებაში არ არის განმარტებული, რატომ ეთქვა პრეზიდენტს უარი ვიზიტებზე.

ევროპელ ლიდერებთან შეხვედრა სალომე ზურაბიშვილმა 2023 წლის 30 აგვისტოს დაიწყო.

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი