ნეტგაზეთი • RU

86% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ქალმა არ უნდა მოითმინოს ოჯახში ძალადობა – კვლევა

„ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა“ საქართველოს 5 მუნიციპალიტეტში – ქედაში, ბოლნისში, ზუგდიდში, ხარაგაულსა და ხაშურში ჩაატარა კვლევა „ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისა და გენდერული სტერეოტიპების შესახებ”.

კვლევის ფარგლებში გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობისათვის მიუღებელია ქალის მიმართ ფიზიკური ძალადობა. გამოკითხულთა 94% ფიქრობს, რომ იშვიათ შემთხვევაშიც კი, დაუშვებელია ქმარმა ფიზიკურ ძალადობას მიმართოს, თუმცა გამოკითხულთა 6%-ს მიაჩნია, რომ იშვიათ შემთხვევაში ქმარი შეიძლება ფიზიკურად გაუსწორდეს ცოლს.

კვლევაში გამოკითხულთა 86% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში ქალმა არ უნდა მოითმინოს ძალადობა და გაშორდეს ქმარს, თუმცა ამავდროულად, გამოკითხულთა 12% ფიქრობს, რომ მოძალადე ქმართან მცხოვრები ქალებისათვის ამგვარი ურთიერთობა მისაღებია.

ასევე, გამოკითხულთა 46% ეთანხმება აზრს, რომ ქალი უნდა „შეეცადოს ყველაფერი ისე გააკეთოს, როგორც ქმარი სთხოვს, რათა არ გამოიწვიოს ძალადობის შემდგომი შემთხვევები“. მოსაზრებას – „უთანხმოების შემთხვევაში ქმრის აზრი უნდა იყოს გადამწყვეტი“ ეთანხმება რესპონდენტთა 36%.

გამოკითხულთა მესამედზე მეტი (36%) დაეთანხმა დებულებას: „უთანხმოების შემთხვევაში ქმრის აზრი უნდა იყოს გადამწყვეტი“. გამოკითხულთა ყველაზე მეტი რაოდენობა დაეთანხმა ამ მოსაზრებას ქედაში, სადაც გამოკითხულთა 80%-მა მიიჩნია, რომ უთანხმოების შემთხვევაში ქმრის აზრი უნდა იყოს გადამწყვეტი.

ქალი უფრო დაცულია ძალადობისაგან, თუ საკუთარი შემოსავალი აქვს – კვლევის თანახმად ასე ფიქრობს სამიზნე მუნიციპალიტეტებში გამოკითხულთა ჯამური რაოდენობის ორი მესამედი.

კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 75% მიიჩნევს, რომ ძალადობის შემთხვევაში ქალმა სამართალდამცველებს უნდა მიმართოს, თუმცა დაახლოებით იმდენივე პროცენტი – 77% ეთანხმება დებულებას, რომ მსხვერპლმა „დახმარება უნდა სთხოვოს მშობლებსა და ნათესავებს სიტუაციის რეგულირებისათვის“.

კვლევაში აღნიშნულია, რომ სიღმისეულ ინტერვიუებშიც გამოიკვეთა, რომ ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში, სამართალდამცავებისათვის მიმართვა გაზრდილია. ინტერვიუერები ამის მიზეზად ძალადობის პრობლემაზე მეტი ინფორმაციის არსებობას მიიჩნევენ.

პოლიციის საქმიანობა ოჯახში ძალადობის სფეროში ეფექტურად მიიჩნია გამოკითხულთა 51-მა პროცენტმა.

კვლევაში ნათქვამია, რომ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში პოლიციის ჩარევა ყველაზე ნაკლებეფექტურად მიიჩნიეს ქედის მუნიციპალიტეტში გამოკითხულებმა, კერძოდ, მხოლოდ მეოთხედი (25%) მიიჩნევს, რომ პოლიციის ჩართულობა ეფექტურია.

„აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ რესპონდენტთა საკმაოდ დიდ რაოდენობას გაუჭირდა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, კერძოდ, ხუთივე სამიზნე მუნიციპალიტეტში გამოკითხულთა დაახლოებით მესამედმა უპასუხა, რომ არ იცის, პოლიციის ჩართულობა ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში ეფექტურია თუ არა. ხარაგაულში გამოკითხულთა შორის ასეთი რეპონდენტების რიცხვი 40%-ზე მეტს შეადგენდა, ქედაში კი – ნახევარზე მეტს“ – აღნიშნულია კვლევაში, სადაც ასევე ვკითხულობთ:

„სასურველია, შსს-მ წარმართოს საინფორმაციო სამუშაო ფართო საზოგადოების ინფორმირებისათვის, ოჯახში ძალადობის შემთხვევების რეგულირებაში პოლიციის როლის შესახებ“.

კვლევაში ვკითხულობთ, რომ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში, სოციალური სამსახურის ჩარევა ყველაზე ნაკლებეფექტურად მიიჩნიეს ქედის მუნიციპალიტეტებში გამოკითხულებმა, კერძოდ, მხოლოდ მეოთხედი (25%) მიიჩნევს, რომ სოციალური სამსახურების ჩართულობა ეფექტურია, ხოლო რესპონდენტთა ნახევარი ფიქრობს, რომ სოციალური სამსახურების ჩართულობა არ არის ეფექტური.

კვლევა განხორციელდა „ქალთა საინფორმაციო ცენტრის“ მიერ სამიზნე მუნიციპალიტეტების გენდერული თანასწორობის საბჭოებთან თანამშრომლობით, დანიური ორგანიზაცია KVINFO-სა და დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით.

კვლევა 2022 წლის ზაფხულში ჩატარდა. გამოყენებულ იქნა როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი მეთოდები: ჩატარდა გამოკითხვა, სიღრმისეული ინტერვიუები და სამაგიდე კვლევა. გამოიკითხა სულ 214 რესპონდენტი.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
გაზეთი "ბათუმელები" გამოდის 2001 წლიდან.