ნეტგაზეთი • RU

ხულოში ბაკო-ხიხანის გზაზე ბეტონს დააგებენ – რატომ გადაანაწილეს სამუშაო 180 დღეზე და 2 წელზე

აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ხულოში, ბაკო-ხიხანის გზის 4-კილომეტრიან მონაკვეთზე ცემენტობეტონის საფარის მოწყობას გეგმავს, რისთვისაც აჭარის ბიუჯეტიდან 3 მილიონზე მეტი ლარი დაიხარჯება.

3 377 230 ლარით გამოცხადებულ ტენდერში, დეპარტამენტს შპს „ჯავახავტოგზა“ შესაბამის მომსახურებას 3 297 000 ლარად სთავაზობს. ტენდერი შერჩევა-შეფასების ეტაპზეა.

ტენდერის პირობის მიხედვით, სამუშაოები 180 დღეში უნდა დასრულდეს, თუმცა ის 6 ეტაპად განხორციელდება. აქედან ოთხი ეტაპი 2023 წელს, ხოლო დარჩენილი ორი ეტაპი – 2024 წელს. რატომ?

როგორც დოკუმენტებიდან ირკვევა, მიმდინარე წელს შესაბამისი ფინანსების არარსებობის გამო, დეპარტამენტმა, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს თანხმობით ტენდერი მრავალწლიანი შესყიდვით გამოაცხადა, სამუშაოები კი, ფინანსებიდან გამომდინარე ეტაპებად დაყო.

„საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისად, სამუშაოების ღირებულება განსაზღვრულია 3 377 230 ლარის ოდენობით. მიმდინარე წელს ფინანსური რესურსების მიხედვით დამტკიცებულია 2 502 550,16 ლარის ღირებულების სამუშაოები. შესაბამისად, გზის აღნიშნული მონაკვეთის რეაბილიტაციის დასრულებისათვის, აუცილებელია 2024 წელს დარჩენილი 874 679,84 ლარის ოდენობის სამუშაოების განხორციელება“, – აღნიშნულია გზების დეპარტამენტის უფროსის მიერ სამინისტროში გაგზავნილ წერილში.

ტენდერის პირობის მიხედვით კი, „თითოეული ეტაპი მოიცავს 30 კალენდარულ დღეს, 2023 წელს უნდა შესრულდეს 4 ეტაპი და შესრულებული სამუშაოს ღირებულებამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ 2 502 550 ლარი; ხოლო 2024 წელს – დანარჩენი 2 ეტაპი და შესრულდეს ტენდერში ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებული საბოლოო ღირებულების დარჩენილი თანხის სამუშაოები.“

ამასთან, დეპარტამენტმა განსაზღვრა შემდეგი პირობაც: „მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები როგორც 2023 წელს, ასევე 2024 წელს დაიწყოს არაუგვიანეს 1-ლი ივნისისა“, თუმცა, იქვე მიუთითა, რომ იმავე წლებში „მიმწოდებელს შეუძლია, ხელსაყრელი პირობების არსებობის შემთხვევაში, სამუშაოები დაიწყოს 1-ელ ივნისამდე პერიოდშიც“.

ჩასატარებელი ძირითადი სამუშაოებია:

 • მიწის ვაკისი – მოსამზადებელი სამუშაოები, რკ/ბეტონის კიუვეტების ცხაურებით ჭების მოწყობა
 • ხელოვნური ნაგებობები – წყალგამტარი მილების მოწყობა, რკ/ბეტონის მილისა და სწორკუთხა მილის მოწყობა, გაბიონის კედლების მოწყობა
 • საგზაო სამოსი – საფუძვლის პროფილირება ქვიშა-ხრეშოვანი მასალის დამატებით, ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით, საფარის მოწყობა არმირებული ც/ბეტონით
 • საგზაო სამოსის მოწყობა შესასვლელებზე
 • მისაყრელი გვერდულების მოწყობა, დამცავი ზღუდარის მოწყობა და გზის მონიშვნა

წითელი ხაზით აღნიშნულია ბაკო-ხიხანის გზის მონაკვეთი, სადაც ცემენტობეტონი უნდა დააგონ [ფოტო ტენდერიდან]

პროექტის განმარტებითი ბარათიდან:

 • „საკვლევ ტერიტორიაზე თანამედროვე საშიში გეოდინამიკური პროცესები არ აღინიშნება;
 • სეისმურობის მიხედვით რაიონი განეკუთვნება 9-ბალიან ზონას, ხოლო გრუნტების სეისმურობის მიხედვით IV ჯგუფს;
 • გზა ხასიათდება ხშირი მოხვევის კუთხეებით, რომელთა რადიუსები მიღებულია ადგილზე არსებული პირობების შესაბამისად და არ იცვლება;
 • საპროექტო მონაკვეთზე გზის გეგმიური მიმართულება უცვლელია;
 • სავალი ნაწილი ძირითადად ხრეშოვანი საფარია, გადარეცხილია და დაფარული ფერდობებიდან ჩამოცვენილი გრუნტებით, განივი და გრძივი პროფილები მთლიანად დარღვეულია;
 • მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად გზის მარცხენა მხარეს გათვალიწინებულია ლითონის თვალამრიდის მოწყობა 712 გრძ/მეტრი…“

გზა, სადაც ცემენტობეტონის საფარი უნდა დააგონ, იწყება მდინარე ხიხანისწყალთან [სოფელ ბაკოში მისასვლელი გზიდან], მიდის სასაზღვრო პოსტთან, სადაც გზა უხვევს ხიხანის ციხისკენ და მთავრდება მდინარე ხიხანისწყალთან [გზა მონიშნულია წითელი მრუდით]

ამავე თემაზე:

ხულოში, ხიხანის ციხესთან, ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა იგეგმება

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „უცხოური გავლენის აგენტების“ შესახებ. მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში ფაქტობრივად გააქრო კრიტიკული მედია და სამოქალაქო სექტორი.

ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.