ნეტგაზეთი • RU

სპეციალობების აკრედიტაცია ბსუ-ში

წელს ბსუ-ში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიმართულებით საგანმანათლებლო პროგრამების კლასტერული აკრედიტაცია მიმდინარეობს.

რომელი სპეციალობებია წარდგენილი სააკრედიტაციოდ, რომელმა სპეციალობებმა გაიარა უკვე აკრედიტაცია, რომელი სპეციალობების აკრედიტაციის განხილვა მიმდინარეობს ჯერ კიდევ, რა შეიცვალა ამა თუ იმ საფეხურზე, სპეციალობაზე სწავლებაში? – ამის შესახებ ბსუ-ში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანს, თეონა ბერიძეს ვკითხეთ. ის ამ თანამდებობაზე ახლახან აირჩიეს.

თეონა ბერიძის ინფორმაციით, სულ სამი – ენების, ფილოლოგიის და ისტორია-არქეოლოგიის კლასტერი ჰქონდათ აკრედიტაციისთვის წარდგენილი.

„ენების კლასტერში  გაერთიანებული იყო 8 პროგრამა – გერმანული, რომანული, სლავური, ინგლისური ფილოლოგიისა და თურქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამები. ასევე, ევროპული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც თავისთავად ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ მოდულებად არის ჩაშლილი. თარგმანთმცოდნეობისა და კულტურათაშორისი კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამა და თურქოლოგიის სამაგისტრო პროგრამა“, – გვითხრა თეონა ბერიძემ.

მისი თქმით, ენების კლასტერმა სრულად გაიარა აკრედიტაცია და თითოეულ პროგრამას, 15 თებერვლის გადაწყვეტილებით, 7-წლიანი აკრედიტაცია მიენიჭა, თუმცა პროგრამებში შევიდა ცვლილებებიც.

„რუსული ფილოლოგიის მონაცვლედ წარვადგინეთ სლავური ფილოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა. პროგრამა უფრო გაფართოვდა თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად და მხოლოდ რუსულ ენაზე კი არ კეთდება აქცენტი, არამედ, ზოგადად, სლავურ ფილოლოგიაზე. შესაბამისად, თითოეულ კურსდამთავრებულს ექნება რუსულ ენასთან ერთად, ასევე მისი არჩევანის შესაბამისად, ან უკრაინული, ან პოლონური ენის ფლობის კომპეტენცია.

ფრანგული ფილოლოგიის ნაცვლად წარმატებით გაიარა აკრედიტაცია რომანული ფილოლოგიის პროგრამამ, სადაც ასევე უფრო გაფართოვდა საგანმანათლებლო პროგრამის არეალი და ფრანგული ძირითადი ენის პარალელურად სტუდენტებს შესაძლებლობას ვაძლევთ აირჩიონ ან ესპანური, ან იტალიური ენა, რომლის ენობრივ კომპეტენციასაც მიიღებს.

გარდა ამისა, თითოეულ საგანმანათლებლო პროგრამაში კიდევ ერთხელ გადაიხედა, როგორც სასწავლო გეგმა, სასწავლო კურსები, ასევე სასწავლო კურსების მოცულობა და მათი წილი სასწავლო გეგმაში. რიგ შემთხვევაში შეიცვალა კრედიტები, რიგ შემთხვევაში საათების რაოდენობა და ჩვენი ბოლო წლების გამოცდილების, აგრეთვე სტუდენტების ყოველსემესტრული გამოხმაურების, შრომის ბაზრის კვლევის, კურსდამთავრებულთა გამოკითხვის შესაბამისად მოხდა მოდიფიცირება.

რიგ შემთხვევაში, სასწავლო კურსის შესაძლოა გაიყოს 2 ნაწილად, რიგ შემთხვევაში გაერთიანდეს. მაგალითად, მე რადგან გერმანული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელიც ვარ, შემიძლია გითხრათ, რომ ამ პროგრამაში გერმანული ლიტერატურის ისტორია 4 სემესტრში ისწავლებოდა და ახლა, მასალების მოცულობიდან გამომდინარე, 5 სემესტრადაა გაყოფილი“, – ამბობს თეონა ბერიძე.

მისი თქმით, ყველა პროგრამაში გამრავალფეროვნდა არჩევითი კურსებიც. ენების კლასტერის შემთხვევაში დარგობრივ ენებს უფრო მეტი ყურადღება მიექცა და თუ კი ადრე ძირითადად ბიზნესის ენა ისწავლებოდა, ახლა ისწავლება მედიის ენა, სამართლის ენა, ტურიზმის ენა და ბიზნესის ენა.

„ბათუმელებმა“ თეონა ბერიძეს ჰკითხა პრობლემაზე, რაც სტუდენტებისგან ხშირად ისმის –  სტუდენტებს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციაში აფრთხილებენ, რომ არჩევით საგანზე სწავლის დასაწყებად საჭიროა სტუდენტების კონკრეტული რაოდენობა, ხშირ შემთხვევაში კი, ეს „საჭირო“ რაოდენობა ვერ გროვდება. აქედან გამომდინარე, ხომ არ არის მოჩვენებითი არჩევითი საგნების რაოდენობის გაზრდა და რა გეგმა აქვს უნივერსიტეტს იმ სტუდენტების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად, რომლებიც ირჩევენ ნაკლებად მოთხოვნად საგნებს.

„ვითვალისწინებთ შიდა რესურს, როგორც აკადემიურს, ასევე მატერიალურს და მაქსიმალურად ვცდილობთ, ისეთი მოქნილი იყოს სასწავლო გეგმა, შემოთავაზებული არჩევითი კურსების ფორმატი და შესაძლებლობა, რომ სტუდენტს დავუტოვოთ თავისუფალი არჩევანი.

რიგ შემთხვევებში არათანაბრად ხდება სტუდენტების გადანაწილება, თუმცა უნივერსიტეტი მაქსიმალურად ცდილობს, შესაძლებლობების ფარგლებში არ შეუზღუდოს არჩევანის თავისუფლება და მაქსიმალურად გაითვალისწინოს სტუდენტების მოთხოვნები“, – ამბობს თეონა ბერიძე.

თეონა ბერიძის თქმით, ფილოლოგიის კლასტერი აერთიანებს ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამას, ლიტერატურათმცოდნეობას და ლინგვისტიკის მიმართულებით სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს. ისტორია-არქეოლოგიის კლასტერი კი სამივე საფეხურის პროგრამებს ისტორიისა და არქეოლოგიის მიმართულებით.

ეს ორი კლასტერი ახლაც აკრედიტაციის პროცესშია – „პირველადი დადებითი დასკვნები მიღებული გვაქვს. გვწამს, რომ როდესაც საბჭო ჩაინიშნება, ესენიც სრულად გაივლიან აკრედიტაციას მომდევნო 7 წლით“.

თეონა ბერიძის თქმით, ყველა სხვა პროცედურა ამ 2 სააკრედიტაციო კლასტერებზე გავლილია და საბჭოს ჩანიშვნას მარტის შუა რიცხვებში ელიან.

დეკანის თქმით, ასევე გადახალისდა საგანმანათლებლო პროგრამები: რიგ შემთხვევაში დაზუსტდა და შეიცვალა კვალიფიკაციები, რიგ შემთხვევაში დარჩა როგორც საგანმანათლებლო პროგრამა, ასევე მისანიჭებელი კვალიფიკაცია, თუმცა შევიდა შინაარსობრივი და თემატური ცვლილებები. ცვლილება შეეხო სასწავლო კურსების სახელწოდებებს, კრედიტების მოცულობას და საათების რაოდენობას.

დეკანის განმარტებით, ძირითადი ცვლილება, რაც ყველა პროგრამას შეეხო, ისაა, რომ საბაკალავრო ნაშრომის დაწერა თითოეული სტუდენტისთვის სავალდებულო გახდა. აქამდე სტუდენტს შეეძლო ნაშრომის დაწერის ნაცვლად 10 კრედიტის მოცულობის არჩევითი საგნები გაევლო.

თეონა ბერიძის თქმით, თურქეთის მცოდნეობასა და თურქულის საგანმანათლებლო პროგრამას აკრედიტაციის ვადა პირველი მაისს ეწურება და ამ პროგრამის ფარგლებში ათვისებული კრედიტები და მიღებული დიპლომი ვალიდური აღარ იქნება.

დეკანის თქმით, პროგრამის რეაკრედიტაციისთვის შეიმუშავეს თურქოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც გააერთიანებს თურქეთის მცოდნეობასა და თურქულ ფილოლოგიას.

„სახელი შეეცვალა – თურქეთის მცოდნეობა და თურქული ფილოლოგია გაერთიანდა. აკრედიტაცია გავიარეთ თურქოლოგიის სახელწოდებით. რუსული ფილოლოგიის ნაცვლად, აკრედიტაცია გაიარა სლავურმა ფილოლოგიამ, ფრანგულის ნაცვლად რომანულმა ფილოლოგიამ და ევროპეისტიკის სამაგისტრო პროგრამის ნაცვლად აკრედიტაცია გაიარა ევროპული ფილოლოგიის სამაგისტრო პროგრამამ“, – ამბობს თეონა ბერიძე.

აკრედიტაციას აღარ ექვემდებარება თარგმანთმცოდნეობის საგანმანათლებლო პროგრამა. თეონა ბერიძის თქმით, ამ პროგრამის საკვალიფიკაციო ჩარჩოში ცვლილებები საქართველოს მასშტაბით 2022 წლის აგვისტოში შევიდა, რომლის მიხედვითაც თარგმანთმცოდნეობის კვალიფიკაციას ვეღარ მიიღებენ ბაკალავრის სტუდენტები – პროგრამამ სამაგისტრო საფეხურზე გადაინაცვლა.

„[თარგმანთმცოდნეობის] სტუდენტებთან იყო უშუალო კომუნიკაცია. პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების ნაწილი მობილობით გადავიდა სხვა პროგრამაზე. რაც შეეხება მეოთხეკურსელებს, მათთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა შემუშავდა და პირველ მაისამდე, ნაცვლად ივლისის თვისა, ისინი ასრულებენ საბაკალავრო პროგრამას. შესაბამისად, ძველი აკრედიტაციის პირობებში მიიღებენ კვალიფიკაციას და ბაკალავრის დიპლომს“, – განმარტა დეკანმა.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი