ნეტგაზეთი • RU

პედაგოგების სტატუსის დანამატი იანვრიდან 125 ლარით იზრდება – ახალი ბრძანება

2023 წლის იანვრიდან მასწავლებლები სტატუსის გაზრდილ დანამატებს მიიღებენ.

შესაბამისი ცვლილება „საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობისა და პირობების დადგენის თაობაზე“ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებაში შევიდა.

ახალი ცვლილებით, მიმდინარე წლის იანვრიდან, სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის დანამატის სრული ოდენობა იქნება:

  • უფროსი მასწავლებლისათვის – 795 ლარი [იყო 670 ლარი];
  • წამყვანი მასწავლებლისათვის – 1175 ლარი [იყო 1050 ლარი];
  • მენტორის სტატუსის მქონე მასწავლებლისათვის – 1475 ლარით [იყო 1350 ლარი]

სტატუსის დანამატები გაიზარდა ასევე სპეციალური მასწავლებლებისთვისაც. შესაბამისად, 2023 წლის იანვრიდან სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის დანამატის სრული ოდენობა:

  • უფროსი სპეციალური მასწავლებლისათვის იქნება 795 ლარი;
  • წამყვანი სპეციალური მასწავლებლისათვის – 1175 ლარი.

მინისტრის ბძანების მიხედვით, „სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის დანამატი სპეციალური მასწავლებლისათვის იანგარიშება იმ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მოსწავლეების რაოდენობის მიხედვით, რომლებსაც დამოუკიდებლად ან საგნის მასწავლებელთან ერთად ასწავლის ან/და ინდივიდუალურად/ჯგუფურად მუშაობს მათთან სწავლის შედეგების გაუმჯობესებისა და სხვადასხვა უნარის განვითარების მიზნით.“

აქედან გამომდინარე, 2023 წლის იანვრიდან:

  • სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის დანამატი უფროსი სპეციალური მასწავლებლისათვის შეადგენს:

ერთი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში 595 ლარს;
ორი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში 645 ლარს;
სამი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში 695 ლარს;
ოთხი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში 745 ლარს;
ხუთი და მეტი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში 795 ლარს.

  • სქემით განსაზღვრული შესაბამისი სტატუსის დანამატი წამყვანი სპეციალური მასწავლებლისათვის კი შეადგენს:

ერთი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში 775 ლარს;
ორი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში 875 ლარს;
სამი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში 975 ლარს;
ოთხი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში 1075 ლარს;
ხუთი და მეტი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის შემთხვევაში 1175 ლარს.“.

მოქმედი კანონმდებლობით, საჯარო სკოლებში მასწავლებლები სტატუსის დანამატს მხოლოდ იმ შემთხვევაში იღებენ სრულად, თუ მათ 15 და მეტი საგაკვეთილო საათი აქვთ.

ამ გადაწყვეტილებას სკოლის პედაგოგები არასამართლიანად მიიჩნევენ და ამბობენ, რომ სტატუსის დანამატი პედაგოგმა სრულად უნდა მიიღოს, იმის მიუხედავად, აქვს თუ არა 15 საათი.

„ბათუმელებმა“ ამ საკითხზე გასული წლის დეკემბერში კითხვებით განათლების სამინისტროსაც მიმართა, თუმცა სამინისტრომ კითხვებს არ უპასუხა.

რაც შეეხება მასწავლებელს, რომელსაც ჩაბარებული აქვს საგნის გამოცდა ეთნიკური უმცირესობების ენებში: სომხურ ან აზერბაიჯანულ ენაში და მინიჭებული აქვს უფროსის, მენტორის ან წამყვანის სტატუსი, სრული დანამატი მიეცემა იმ შემთხვევაში, თუ სკოლაში აღნიშნული ენისთვის გათვალისწინებული საგაკვეთილო საათების რაოდენობა, ნაკლებია სრული ოდენობის მისაღებად საჭირო საგაკვეთილო საათების რაოდენობაზე:

ამავე თემაზე:

რაზე უნდა იყოს დამოკიდებული პედაგოგის ანაზღაურება – სტატუსსა თუ საათებზე?

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com