განათლება,მთავარი,მთიანი აჭარა,სიახლეები

რა უნდა გაკეთდეს დამეწყრილი სკოლის შენობის შესანარჩუნებლად სოფელ სამებაში

25.10.2022 • 1528
რა უნდა გაკეთდეს დამეწყრილი სკოლის შენობის შესანარჩუნებლად სოფელ სამებაში

ქობულეთის სოფელ ზედა სამების საჯარო სკოლის შენობასა და ტერიტორიაზე აჭარის განათლების სამინისტრო ამ ეტაპზე მხოლოდ სანიაღვრე და წყალამრიდი მილების მოწყობას გეგმავს.

სამუშაოებისთვის სამინისტრო 39 ათას ლარს ტენდერის გარეშე დახარჯავს, რისთვისაც თანხმობას ელოდება შესყიდვების სააგენტოდან, რომელსაც 24 ოქტომბერს მიმართა.

სკოლის ტერიტორიაზე ერთი თვის წინ განვითარებული მეწყრის გამო სასწავლო პროცესი სხვა სკოლის შენობაში მიმდინარეობს.

მეწყერი ზედა სამების საჯარო სკოლასთან. ფოტოები შესყიდვების პორტალიდან

პროცესები ისე ვითარდება, რომ ამჯერად სკოლის შენობის შესანარჩუნებლად აუცილებელია სტიქიის ადგილზე ფერდსამაგრი სამუშაოების დროულად ჩატარება. დოკუმენტებიდან კი ჩანს, რომ ფერდსამაგრ სამუშაოებს სამინისტრო ჯერ ვერ ჩაატარებს.

ქვეპროგრამის – „საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება“ კოორდინატორების მიერ აჭარის განათლების მინისტრისადმი 21 ოქტომბერს გაგზავნილ წერილში აღნიშნულია:

„ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელებას ესაჭიროება საკმაოდ დიდი დრო, რადგან საჭიროა შესაბამისი პროექტი, რომელიც თავის მხრივ საჭიროებს დეტალურ გეოლოგიურ კვლევებს. ამასთან, ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება საფრთხის შემცველია წვიმიანობის პერიოდში, რადგან დამატებით მიწის მასის ამოღების დროს შესაძლოა კიდევ უფრო განვითარდეს მეწყრული პროცესი“.

შესაბამისად, როგორც ამავე წერილშია აღნიშნული, „პირველ ეტაპზე ძალიან სასწრაფოა განხორციელდეს დასკვნაში მითითებული მეორე რეკომენდაციის შესრულება – სანიაღვრე და წყალამრიდი მილების მოწყობა ზედაპირული და ჩამონადენი წყლების უსაფრთხო მიმართულებით გადაყვანის მიზნით. ამავდროულად უნდა გამოცხადდეს ტენდერი ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელებისთვის პროექტის შესყიდვაზე.“

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველომ „ვიზუალური საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნა“ 2022 წლის 29 სექტემბერს წარმოადგინა:

დოკუმენტებში აღნიშნულია, რომ ზედა სამების საჯარო სკოლის შენობასა და ტერიტორიაზე სანიაღვრე და წყალამრიდი მილების მოსაწყობად საჭიროა 39 000 ლარი; ხოლო შემდგომში, ფერდსამაგრი სამუშაოების პროექტის შესყიდვისთვის – 20 000 ლარი.

„ეს თანხა გადმოტანილი უნდა იქნეს პროგრამიდან „კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება“, სადაც არის ეკონომია, რადგანაც სახელოვნებო სკოლის პროექტი გადის სანებართვო პროცესს და მის დასრულებამდე ვერ ხერხდება ტენდერის გამოცხადება, რის გამოც შეიქმნა ეკონომია დაახლოებით 200 000 ლარი,“ – აღნიშნულია მინისტრისადმი გაგზავნილ წერილში.

ამ წერილიდან ჩანს, რომ სამინისტრო წელს ვერც სახელოვნებო სკოლის მშენებლობაზე გამოაცხადებს ტენდერს. ამ სკოლის პროექტში 292 001 ლარია გადახდილი. ბათუმში, სვიშევსკის ქუჩა N1-ში სახელოვნებო სკოლის ერთიანი შენობა უნდა აშენდეს, სადაც გადაიტანენ: მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლას, ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლას, ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლას, რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლას და ასევე, აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლას.

რაც შეეხება სამების სკოლას, შესყიდვების სააგენტოში სამინისტროს განაცხადის განხილვის ბოლო თარიღი 2022 წლის 27 ოქტომბერია.

თანხმობის მიღების შემთხვევაში სამინისტრო ხელშეკრულებას ერთ დღეში გააფორმებს, ხოლო სამუშაოების შესრულებისთვის ერთი თვე აქვს მითითებული: „ხელშეკრულების დადებიდან 30 კალენდარული დღე. ამასთან, აუცილებელი პირობაა, რომ მეწყრულ არეალთან წყლისგან დამცავი ბარიერი უნდა მოეწყოს არაუგვიანეს 10 დღისა“.

„2022 წლის 19 ოქტომბერს განხორციელდა ბაზრის კვლევა, რომლის ფარგლებში რამდენიმე კომპანიას დაეგზავნა ინფორმაცია და ხარჯთაღრიცხვა. მათგან უკუკავშირი განახორციელა ხუთმა კომპანიამ, მათ შორის, ორმა კომპანიამ უარი განაცხადა, ხოლო სამმა თანხმობა გამოთქვა და მიუთითა სამუშაოების ღირებულება. ყველაზე დაბალი ღირებულება, 39 000 ლარი, შემოთავაზებულ იქნა შპს „მარდის“ მიერ…“ – აღნიშნულია აჭარის განათლების მინისტრის ბრძანებაში.

მეწყერი ზედა სამების საჯარო სკოლასთან. ფოტოები შესყიდვების პორტალიდან

„მნიშვნელოვანია, რომ სამუშაოების შესყიდვა განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვით, გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, რადგან ამ პერიოდში ხშირია წვიმა, რამაც შესაძლოა კიდევ უფრო დააჩქაროს მეწყრული პროცესის განვითარება და დააზიანოს სკოლის შენობა. ასეთ შემთხვევაში გაიზრდება ზიანის მოცულობა, რომლის აღმოფხვრა გაცილებით მეტ ფინანსურ დანახარჯს მოითხოვს და შესაძლოა საერთოდ საფრთხე შეექმნას შენობის არსებობას“- წერია მინისტრის ბრძანებაში.

ამავე თემაზე:

როდის განახლდება სწავლა სოფელ სამების სკოლაში, რომლის ტერიტორიაც დაიმეწყრა

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: