განათლება,მთავარი,სიახლეები

მასწავლებლის დასაქმების ახალი წესი – კომისიის 5 წევრიდან 4 სამინისტროს წარმომადგენელი იქნება

23.05.2022 • 15094
მასწავლებლის დასაქმების ახალი წესი – კომისიის 5 წევრიდან 4 სამინისტროს წარმომადგენელი იქნება

„მასწავლებლის საქმიანობის დაწყებისა და შეწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბრძანებაში ცვლილება შევიდა. ცვლილების მიხედვით, პირმა მასწავლებლად დანიშვნამდე 5-წევრიან კომისიასთან უნდა გაიაროს გასაუბრება.

„კომისიის წევრთა რაოდენობასა და შემადგენლობას, მათ შორის კომისიის თავმჯდომარეს, განსაზღვრავს სკოლის დირექტორი აუცილებელი საჭიროების გათვალისწინებით, მასწავლებლის ვაკანტური პოზიციის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მაგრამ არანაკლებ სამი წევრისა, საჯარო სკოლის შემთხვევაში კი არანაკლებ 5 წევრისა“, – წერია ბრძანებაში.

ბრძანების მიხედვით, კომისიის წევრები უნდა იყვნენ დამოუკიდებელი მოწვეული სპეციალისტი, ხოლო საჯარო სკოლის კომისიის წევრად აგრეთვე უნდა განისაზღვროს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დარგობრივი დეპარტამენტის წარმომადგენელი.

ასევე, რესურსცენტრის წარმომადგენელი, მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი და მასწავლებელთა პროფესიული კავშირის წარმომადგენელი.

ძველი ბრძანების მიხედვით, სკოლას აქამდე არ ჰქონდა ვალდებულება კომისიაში სამინისტროს ან რესურსცენტრის წარმომადგენელი ჰყოლოდა. დირექტორს შეეძლო კომისიის წევრთა შემადგენლობა თავად განესაზღვრა. თუმცა ახალი ბრძანებით, დირექტორი ვალდებული იქნება კომისიის შემადგენლობაში შეიყვანოს განათლებს სამინისტროს წარმომადგენელი.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: