შემოსავლების სამსახურის 2021 წლის 12 ნოემბრის მონაცემებით კი, ფიზიკური პირების მიერ წარდგენილი ქონების დეკლარაციების მიხედვით, დარიცხული თანხის [ქონების გადასახადის] საერთო ოდენობამ 75 178 005 ლარი შეადგენა.