ნეტგაზეთი • RU

ვინ არ გადაიხდის 2021 წლის ქონების გადასახადს ტურიზმის სექტორში – შემოსავლების სამსახურის განმარტება

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, ტურისტულ სექტორში [ასევე მასთან გათანაბრებულ სექტორში] დასაქმებული მეწარმე სუბიექტები გათავისუფლდნენ 2021 წლის ქონების გადასახადისაგან [რომლის დეკლარირებაც 2022 წელს არის გათვალისწინებული].

უწყების ინფორმაციით: „საგადასახადო კოდექსში განხორციელდა ცვლილება, რომლის საფუძველზეც გადასახადის გადამხდელებს შეუმცირდებათ საგადასახადო ვალდებულება ქონების გადასახადის ნაწილში. აღნიშნული შეღავათით 1200-ზე მეტი გადასახადის გადამხდელი ისარგებლებს, ხოლო გადასახდელი თანხის ოდენობა დაახლოებით 40 მილიონ ლარს შეადგენს.

შეღავათით სარგებლობის საქმიანობებს განეკუთვნება:

  • სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები;
  • დასასვენებელი და სხვა მოკლევადიანი განთავსების საშუალებები;
  •  რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები;
  • სასმელებით მომსახურების საქმიანობები;
  • ტურისტული სააგენტოები, ტუროპერატორები და სხვა დაჯავშნის მომსახურება და მათთან დაკავშირებული საქმიანობები;
  • საგადასახადო შეღავათი ვრცელდება იჯარით, ლიზინგით ან სხვა ამგვარი ფორმით გადაცემულ ქონებაზეც, თუ ეს ქონება ასევე გამოიყენება რომელიმე ზემოაღნიშნულ საქმიანობაში.“

„აქვე განვმარტავთ, რომ შეღავათით სარგებლობის მიზნით, გადასახადის გადამხდელები წარმოადგენენ ქონების გადასახადის ყოველწლიურ დეკლარაციას (მათ შორის, საწარმოები/ორგანიზაციები – დაზუსტებულ დეკლარაციას), სადაც აისახება დაბეგვრისგან გათავისუფლებული შესაბამისი ქონება.

ცვლილება არ ითვალისწინებს მიმდინარე გადასახდელის სახით ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებას და საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ გადაიხდევინება გასული საგადასახადო წლის წლიური გადასახადის ოდენობით.

გადასახადის გადამხდელებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ არასწორი ინფორმაციის წარდგენის შემთხვევაში, სახელმწიფოსთვის მიყენებულ ზიანზე, კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ.

შემოსავლების სამსახური შეგახსენებთ, რომ საწარმოების/ორგანიზაციების მიერ ქონების გადასახადის მიმდინარე გადასახდელის გადახდის სავადო თარიღია 15 ივნისი, ხოლო მიწაზე ქონების გადასახადი გადაიხდევინება არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა.“ – აცხადებს შემოსავლების სამსახური.

ტურიზმის სექტორის 2021 წლის ქონების გადასახადისგან გათავისუფლდებაზე პრემიერმა აპრილის დასაწყისში განაცხადა. ღარიბაშვილმა მაშინ თქვა, რომ დეტალებზე შესაბამისი უწყებები დამატებით გააკეთებდნენ განცხადებებს.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com