ნეტგაზეთი • RU

ვაქცინაციის ცენტრი შესაძლოა ბულვარშიც გაიხსნას – სად აიცრებით ჯავშნის გარეშე

აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, უკვე შესაძლებელია კორონავირუსზე აცრა წინასწარი ელექტრონული რეგისტრაციის [დაჯავშნის] გარეშე.

„მოქალაქეს, ვისაც სურს კორონავირუსზე აიცრას, შეუძლია მიმართოს ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოს, თან იქონიოს პირადობის მოწმობა და მას ადგილზევე დაეხმარებიან დაჯავშნაში და აცრიან. აჭარის მასშტაბით რესპუბლიკურის გარდა არის კიდევ 12 სამედიცინო დაწესებულება, რომლებშიც საერთო ჯამში 28 აცრის კაბინეტი ფუნქციონირებს. ამ დაწესებულებებსაც მიეცათ რეკომენდაცია, რომ წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე მისულ მოქალაქეს დაეხმარონ ვაქცინაციაში – დაარეგისტრირონ და აცრან“, – გვითხრეს აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში.

გარდა კლინიკებისა, კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ცენტრების მოწყობა შესაძლებელია არასამედიცინო დაწესებულებებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებშიც. შესაბამისი ბრძანება საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა 2021 წლის 8 ივლისს გამოსცა.

„ქვეყნისთვის საჭირო მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრების რაოდენობა და მათი გეოგრაფიული მდებარეობა განისაზღვრება საქართველოში COVID 19-ის ვაქცინაციის დანერგვის უწყებათაშორის საკოორდინაციო კომისიასთან შეთანხმებით“, – აღნიშნულია მინისტრის ბრძანებაში.

აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში „ბათუმელებმა“ ჰკითხა, ხომ არ იგეგმება აცრის ცენტრის გახსნა ბათუმის ბულვარში [ისე, როგორც გასულ წელს ტესტირების კარვები გაიხსნა]. უწყებაში გვითხრეს, რომ ამ ეტაპზე, მომართვიანობიდან გამომდინარე, არ დგას იმის აუცილებლობა, რომ ვაქცინაციის ცენტრები არასამედიცინო დაწესებულებებსა თუ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებშიც მოეწყოს.

„თუმცა, თუ ამის აუცილებლობა იქნება, სისტემა მზადაა. მიმდინარეობს ტრენინგები და სპეციალისტთა გადამზადება“, – გვითხრეს ცენტრში.

როგორ უნდა მოეწყოს მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრი, ნახეთ აქ:

ა) მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრის მოწყობა ნებადართულია დიდ სივრცეებში ან შენობებში, სადაც გათვალისწინებულია შემდეგი ფუნქციური სივრცეების გამოყოფა (იგულისხმება სივრცობრივი მოწყობა და არ არის სავალდებულო ფიზიკური გამიჯვნა):

ა.ა) გარე თავშეყრის სივრცე – ტერიტორია, სადაც მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრში მოსული ვიზიტორების შენობაში შესვლამდე ხდება მათი თავშეყრა და რიგებში ორგანიზება;

ა.ბ) თერმოსკრინინგის სივრცე, სადაც შენობაში შესვლამდე ტარდება მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრში მოსული პირების თერმოსკრინინგი;

ა.გ) მასობრივი ვაქცინაციის ცენტის შესასვლელი;

ა.დ) ვიზიტორის რეგისტრაციის სივრცე;

ა.ე) სამედიცინო შეფასების სივრცე COVID-19 ვაქცინაციის წინა შეფასების კითხვარის შევსებისა და ვაქცინაციის ექიმის მიერ აცრაზე გადაწყვეტილების მისაღებად;

ა.ვ) ვაქცინაციის სივრცე, სადაც ხდება ამცრელი პუნქტების ორგანიზება და უშუალოდ აცრის ადმინისტრირება;

ა.ზ) ვაქცინაციის შემდგომი ობსერვაციის/დაკვირვების სივრცე, სადაც ხდება აცრის შემდგომი დაკვირვება;

ა.თ) გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სივრცე;

ა.ი) მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრიდან გამოსასვლელი (სასურველია გამიჯნული იყოს შესასვლელისგან, ან უზრუნველყოფილ იქნეს მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრში შემსვლელ და გამომსვლელ ვიზიტორთა ნაკადების  გადაკვეთის პრევენცია სპეციალური გამყოფი საშუალებების გამოყენებით);

ა.კ) ვაქცინების შესანახი იზოლირებული და დაცული სამაცივრო სივრცე, სადაც ინახება და დაცულია საჭირო ვაქცინის მარაგი;

ა.ლ) სამედიცინო ნარჩენების დაყოვნებისთვის განკუთვნილი იზოლირებული და დაცული სივრცე;

ა.მ) იზოლირებული და დაცული სასაწყობო სივრცე, სადაც ინახება მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრისთვის საჭირო სამედიცინო და არასამედიცინო სახარჯი მასალა;

ა.ნ) სივრცე ადმინისტრაციისთვის და თანამშრომლების მოსასვენებლად (გამიჯნული სხვა სივრცეებისგან);

ა.ო) სანიტარიული კვანძები (ტუალეტებითა და ხელსაბანით) მამაკაცებისა და ქალებისთვის;

ა.პ) შესასვლელთან მოწყობილი თანამშრომელთა გასახდელი/გამოსაცვლელი სივრცე/სპეციალური კარადა საკიდებით.

ბ) მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრის ფართობი უნდა იყოს საკმარისი ამ ცენტრისთვის დაგეგმილი დღიური გამტარუნარიანობის (დღიური აცრა-ვიზიტების) უზრუნველსაყოფად და აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ბ.ა) უნდა ჰქონდეს ადეკვატური განათება, იყოს მშრალი და დაცული მზის სხივების და ატმოსფერული ნალექის პირდაპირი ზემოქმედებისაგან;

ბ.ბ) უნდა ხდებოდეს სივრცეებში ტემპერატურის (24-28​0C) და აირცვლის/ვენტილაციის კონტროლი და/ან  ჰქონდეს ადეკვატური ბუნებრივი ვენტილაცია;

ბ.გ) იატაკის საფარი მოსახერხებელი უნდა იყოს სველი წესით დასუფთავებისა და დამუშავებისთვის;

ბ.დ) უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შშმ პირების გადასაადგილებლად მოსახერხებელი პირობები (როგორც შენობის შესასვლელში და გასასვლელში, ასევე შენობის შიგნით ვაქცინაციის სივრცეში);

ბ.ე) ადეკვატურად უნდა მარაგდებოდეს ელექტროენერგიით და ჰქონდეს საკმარისი სიმძლავრის სარეზერვო დენის წყარო, რომელიც საჭირო იქნება ელექტრო, საოფისე, სავენტილაციო და სხვა საინჟინრო მოწყობილობების ოპერირებისთვის;

ბ.ვ) უნდა ჰქონდეს ადეკვატური მომარაგება ინტერნეტით და/ან შესაძლებელი უნდა იყოს მობილური ინტერნეტკავშირის მოწყობა;

ბ.ზ) შენობა უნდა აკმაყოფილებდეს „შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესების“ შესახებ დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის სახანძრო-უსაფრთხოების მოთხოვნებს;

ბ.თ) შენობას უნდა ჰქონდეს რამდენიმე შესასვლელი-გასასვლელი ვიზიტორების, ცენტრის მომარაგების, ნარჩენების გატანის და ხანძრის შემთხვევაში ვიზიტორთა ევაკუაციის მიზნით.

ვიზიტორთა ნაკადების მართვა:

მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრს უნდა ჰქონდეს ამ ცენტრისთვის დაგეგმილი დღიური გამტარუნარიანობის (დღიური აცრა-ვიზიტების) უზრუნველსაყოფად საჭირო ნაკადების მართვის ორგანიზებული სისტემა (ვიზიტორთა რიგების გამოყოფა ლენტებით, თოკებით ან სხვა ტიპის საშუალებებით), რომელიც უზრუნველყოფს ვიზიტორთა ნაკადების მხოლოდ ერთი მიმართულებით მოძრაობას შესასვლელიდან გასასვლელამდე ნაკადების გადაკვეთის გარეშე.

ასაცრელი პირის რეგისტრაციის სივრცე:

მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრს უნდა ჰქონდეს ამ ცენტრისთვის დაგეგმილი დღიური გამტარუნარიანობის (დღიური აცრა-ვიზიტების) უზრუნველსაყოფად საჭირო ასაცრელი პირის რეგისტრაციის სივრცე საჭირო რაოდენობის მაგიდებით, კომპიუტერებით, სკამებითა და რეგისტრატორებით.

სამედიცინო შეფასების სივრცე:

მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრს უნდა ჰქონდეს ამ ცენტრისთვის დაგეგმილი დღიური გამტარუნარიანობის (დღიური აცრა-ვიზიტების) უზრუნველსაყოფად საჭირო სამედიცინო შეფასების სივრცე, COVID-19 ვაქცინაციის წინაშეფასების კითხვარის შევსებისა და ექიმის მიერ აცრის ჩატარების ან არჩატარების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად.

ამცრელი პუნქტები:

მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრს უნდა ჰქონდეს ამ ცენტრისთვის დაგეგმილი დღიური გამტარუნარიანობის (დღიური აცრა-ვიზიტების) უზრუნველსაყოფად საჭირო ამცრელი პუნქტების რაოდენობა და თითოეულ ამცრელ პუნქტზე უნდა იყოს:

ა) ერთი მაგიდა ვაქცინებისა და საინიექციო აღჭურვილობისათვის (ბამბა, სპირტის ფლაკონი, თვითბლოკირებადი შპრიცები, სპირტიანი ერთჯერადი ტამპონი, ლეიკოპლასტირი), ვაქცინის ფლაკონზე საწერი სპეციალური მარკერი ან ფანქარი. ბასრი ნარჩენების კონტეინერი გამოყენებული შპრიცებისა და ნემსების შესაგროვებლად;

ბ) ინფექციური ნარჩენების კონტეინერი ყველა სხვა ნარჩენის შესაგროვებლად, რომელიც წარმოიქმნება ვაქცინაციის დროს (ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, გამოყენებული ან ვადაგასული ფლაკონები, ბამბის ტამპონები, სხვა სახარჯი მასალა და ა.შ.);

გ) ორი სკამი – პაციენტისთვის და ამცრელი ექთნისთვის;

დ) ვაქცინის ადმინისტრირება ხდება მაგიდასთან, თუ ვიზიტორის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ მოითხოვს სხვა პირობებს ვაქცინის ადმინისტრირებისთვის, რაზეც გადაწყვეტილებას იღებს ექიმი;

ე) მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრში არსებული ამცრელი პუნქტებიდან არანაკლებ ერთ პუნქტში განთავსებული უნდა იყოს სამედიცინო ტახტი, შესაბამისი საჭიროების მქონე ვიზიტორებისთვის გამოსაყენებლად.

პერსონალი და მათი ფუნქციები

მასობრივი ვაქცინაციის ცენტრს უნდა ჰყავდეს ამ ცენტრისთვის დაგეგმილი დღიური გამტარუნარიანობის (დღიური აცრა-ვიზიტების) უზრუნველსაყოფად საჭირო რაოდენობის პერსონალი შემდეგი კატეგორიების მიხედვით:

ა) ვაქცინაციის ექიმი (დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების მქონე ექიმი – სპეციალისტი), რომელმაც ვაქცინაციისთვის მისულ პირს უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია კონკრეტული ვაქცინისთვის სპეციფიური უკუჩვენებების, გაფრთხილებების, გვერდითი მოვლენების შესახებ; მისცეს შესაბამისი რეკომენდაციები, წინა შეფასების კითხვარის საფუძველზე მიიღოს გადაწყვეტილება აცრის ჩატარების ან არჩატარების შესახებ, აგრეთვე, ობსერვაციის/დაკვირვების სივრცეში ვაქცინირებულ პირზე დაკვირვების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით. ექიმი ვალდებულია გააფრთხილოს გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობის მქონე ვიზიტორი ან კანონიერი წარმომადგენელი იმუნიზაციის შემდგომ მოსალოდნელი არასასურველი მოვლენების (იშგამ) განვითარების შესახებ;

ბ) ამცრელი ექთანი (ვაქცინატორი) – ვაქცინაციის ექიმის კონსულტაციისა და ნებართვის შემდეგ აცრას ატარებს ამცრელი ექთანი აცრების წარმოების ტექნიკისა და წესების დაცვით და კონკრეტული ვაქცინის მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ინსტრუქციის მიხედვით. ამცრელ ექთნად შესაძლებელია დასაქმებულ იქნეს ,,სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმების უფლებისა და შესაბამისი განათლების მქონე სამედიცინო პერსონალის ნუსხის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 16 ივლისის N 244/ნ ბრძანების შესაბამისად სამედიცინო დაწესებულების ექთნად დასაქმების უფლების მქონე პირი;

გ) ობსერვაციის/დაკვირვების სივრცის ექიმი ვალდებულია აცრის შემდგომ, 30 ან 45 წუთის განმავლობაში ვაქცინაციის ექიმის  გადაწყვეტილების შესაბამისად, დააკვირდეს ვაქცინირებულ პირებს, პასუხი გასცეს ობსერვაციის სივრცეში მყოფი ვიზიტორების კითხვებს და საჭიროების შემთხვევაში გადაუდებელი დახმარება აღმოუჩინოს მათ;

დ) რეგისტრატორები და მონაცემების შემყვანი პირები  შეიძლება იყვნენ სამედიცინო განათლების არმქონე, მაგრამ სპეციალურად გადამზადებული პირები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ჩატარებული აცრების შესახებ სათანადო ინფორმაციის შეტანას იმემ-ში. აცრაზე მოსული პირის და აცრის რეგისტრაცია ხორციელდება სხვადასხვა ფუნქციურ სივრცეებში განთავსებული ტერმინალებიდან იმემ-ში „სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 წლის 25 მარტის №01-26/ნ ბრძანებით დადგენილი წესის შესაბამისად. იმემ-ში მონაცემების შეყვანა ხორციელდება მყისიერად, სანამ ვიზიტორი გადავა შემდეგ ფუნქციურ სივრცეში.“.

 

ამავე თემაზე:

შეიძლება კოვიდით ინფიცირება ქუჩაში? – რას ამბობენ გერმანელი მეცნიერები

მთავარი ფოტო: ტესტირების კარავი ბულვარში / ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან
ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com