ნეტგაზეთი • RU

რა არ მოსწონს ეუთო/ოდირს და ვენეციის კომისიას საარჩევნო კანონის ცვლილებებში

საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე ეუთო/ოდირი და ვენეციის კომისია დასკვნას აქვეყნებენ. დასკვნაში ვენეციის კომისია და ეუთო/ოდირი ხაზს უსვამენ სტაბილურობის მნიშვნელობას. „საარჩევნო კანონმდებლობაში ხშირი ცვლილებების შეტანის პრაქტიკა საფრთხეს უქმნის საარჩევნო პროცესის მთლიანობას და დემოკრატიის კონსოლიდირებისთვის გაწეული ძალისხმევის შელახვის საფრთხეს ქმნის“, – ვკითხულობთ დასკვნაში.

ერთ-ერთი შენიშვნა, რასაც ეუთო/ოდირი და ვენეციის კომისია უსვამენ ხაზს, არის მათი შთაბეჭდილება იმაზე, რომ საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებები „უფრო მიმართულია პოლიტიკური კრიზისი დაძლევასა და პოლიტიკური უთანხმოების გადაწყვეტისკენ, რომელიც 2020 წლის არჩევნების შემდეგ გაჩნდა და არა კანონმდებლობის სრულფასოვან მიმოხილვაზე.“

„ნებისმიერი წარმატებული ცვლილება საარჩევნო კანონმდებლობაში უნდა ემყარებოდეს მინიმუმ სამ ელემენტს: 1. მკაფიო და ყოვლისმომცველი კანონმდებლობა, რომელიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო ვალდებულებებსა და სტანდარტებს და მიმართულია რეკომენდაციების შესრულებისკენ; 2. კანონმდებლობის მიღება ფართო კონსენსუსის საფუძველზე, საჯარო განხილვების შედეგად 3. პოლიტიკური ნება იმისთვის, რომ სრულად მოხდეს კანონმდებლობის იმპლემენტაცია,“ – ვკითხულობთ დასკვნაში.

ეუთო/ოდირი და ვენეციის კომისიის კიდევ ერთი შენიშვნა ეხება კომისიის წევრების არჩევის გამჭვირვალედ უზრუნველყოფას. აქ აქცენტირებულია კომისიის წევრების „დამსახურების პრინციპით“ შერჩევაც.

ეუთო/ოდირის და ვენეციის კომისიას კონკრეტული რეკომენდაციები აქვთ საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანაზე:

რეკომენდაციები:

  1. კვალიფიციური [მაგალითად, ორი-მესამედი] საპარლამენტო ხმათა უმრავლესობის შემოღება ან ორმაგი უმრავლესობის მოთხოვნა [მოითხოვს, როგორც მმართველი პარტიის, ასევე ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობას] ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და უპარტიო წევრების ასარჩევად. ანტიჩიხური მექანიზმით მოითხოვოს უფრო მაღალი მანდატი ცესკო-ს უპარტიო წევრებისთვის და უზრუნველყოს მრავალფეროვანი წევრობა შესარჩევ კომისიაში, რომელიც ატარებს პროცესს გამჭვირვალედ.
  2. მოიხსნას კონკრეტული შეზღუდვები პარტიის მიერ ცესკო-ში პარტიის მიერ წევრის დანიშვნის უფლებაზე მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის ბ და გ ქვეპუნქტების შესაბამისად, ანუ პირობები, რომლითაც პარტიას სახელმწიფო დაფინანსების უფლება გააჩნია და რომლითაც პარტიის მინიმუმ ერთ-ერთი წევრი ახორციელებს პარლამენტის წევრის საქმიანობას, რაც გამორიცხავს, რომ პარტიებმა ბოიკოტი გამოუცხადონ პარლამენტს.
  3. შემდგომი ცვლილებების შეტანა დებულებების პროექტში საოლქო საარჩევნო კომისიებისა და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შერჩევის პროცესის შესახებ იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს არაპარტიული წევრების გამჭვირვალე, ჭეშმარიტად დამსახურებაზე დაფუძნებული დანიშვნის პროცესი, ისევე, როგორც პარტიების უფლება, დანიშნონ წევრი საარჩევნო კომისიაში, სადაც ეს შესაძლებელი, პირობების გარეშე, რომ პარტიას აქვს სახელმწიფოს დაფინანსების უფლება
  4. მკაფიოდ განისაზღვროს კანონში, თუ რა საფუძვლით ხსნიან პარტიის მიერ დასახელებული კომისიის წევრებს
  5. არჩევნების დღეს აიკრძალოს, როგორც პარტიული წარმომადგენლების ყოფნა, ისე, საარჩევნო კამპანიის საქმიანობა საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიებზე.
  6. სრულყოფილი მარეგულირებელი ჩარჩოს მიღება, რომელიც განსაზღვრავს მკაფიო და ობიექტურ კრიტერიუმებს ხმების გადათვლისა და ანულირების გამჭვირვალედ, სამართლიანად და ერთიანი პრაქტიკის უზრუნველსაყოფად.
  7. სასამართლო დავების დროული განხილვის ხელშეწყობა, სასამართლოში საჩივრების ელექტრონულად წარდგენის საშუალებით, დადგენილ ვადაში შუაღამემდე წარდგენისა და დისტანციური ჩართვის შესაძლებლობით.
  8. სააპელაციო საჩივრის წარდგენისა და დავის განხილვის ვადების შემდგომი გახანგრძლივების უზრუნველყოფა იმისთვის, რომ ტექნიკური ფორმალობები ხელს არ უშლიდეს საჩივრების სათანადო განხილვას
  9. ვენეციის კომისია და ეუთო/ოდირის წინა რეკომენდაციები, რომლებიც მოითხოვს, რომ ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქები იყოს თანაბარი, ან მსგავსი ოდენობის ამომრჩევლით.
  10. შეიქმნას დეტალური და ყოვლისმომცველი მარეგულირებელი ჩარჩო ხმის მიცემის ახალი საარჩევნო ტექნოლოგიებისთვის. 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის შეზღუდული დროის პირობებში, შესაძლოა, გარკვეული ელექტრონული ტექნოლოგიების საპილოტე პროექტი ერთადერთი რეალური ვარიანტია მომდევნო არჩევნებისთვის.

ამ თემაზე:

ვინ დაითვლის ხმებს მომავალ არჩევნებში?

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი