Batumelebi | როგორ მოიპოვებთ დაფინანსებას ნერგებსა და სათბურებზე აჭარაში როგორ მოიპოვებთ დაფინანსებას ნერგებსა და სათბურებზე აჭარაში – Batumelebi
RU | GE  

როგორ მოიპოვებთ დაფინანსებას ნერგებსა და სათბურებზე აჭარაში

აჭარის ტერიტორიაზე მრავალწლოვანი ხეხილის ნერგების შესაძენად, ასევე სათბურების მოსაწყობად თანადაფინანსება წელსაც შესაძლებელია, თუ მსურველი შესაბამის პროექტს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარადგენს. გამარჯვებულ პროექტებს კი, სპეციალური კომისია გამოავლენს.

განაცხადების [პროექტების] წარდგენის ბოლო ვადა 2021 წლის 10 მარტია, თუმცა სამინისტროში „ბათუმელებს“ უთხრეს, რომ ეს ვადა, დიდი ალბათობით, მარტის ბოლომდე გადაიწევს.

ნერგების შემთხვევაში მსურველს შეუძლია პროექტი წარადგინოს როგორც ახალი ბაღის გაშენებაზე, ასევე არსებული ბაღის აღდგენა-განახლებაზე.

ერთი პროექტის ფარგლებში დაფინანსდება [სუბსიდირდება] – 0.1 ჰა-დან 1 ჰა-ს ჩათვლით [ანუ, 1000 კვ.მ-დან 10 000 კვ.მ-მდე] სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობზე ბაღის მოწყობა/განახლება.

პროგრამის მიხედვით, ბენეფიციარმა სანერგე მეურნეობები [ანუ ნერგის მიმწოდებლები] უნდა შეარჩიოს მხოლოდ იმ მიმწოდებლებისგან, რომლებიც ჩართულნი არიან „სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს“ პროგრამაში – „დანერგე მომავალი“. აუცილებელია შესაბამისი ინვოისების [შესაძენი პროდუქციის წინასწარი ანგარიშის] წარდგენაც.

ერთი პროექტის შემთხვევაში თანადაფინანსების მინიმალური ოდენობა შეადგენს 500 ლარს, ხოლო მაქსიმალური – 40 000 ლარს.

პროგრამით განსაზღვრულია ასევე კონკრეტული კულტურები და მათი სუბსიდირების ოდენობა.

მაგალითად, 1 ჰექტარზე შესაძლებელია 500 ძირი თხილის სუბსიდირება, იმავე ფართობზე 155 კაკლის ნერგის სუბსიდირება და ა.შ. ამასთან, თხილის ერთი ნერგი პროგრამის ფარგლებში სამინისტროს მხრიდან დაფინანსდება მაქსიმუმ 2 ლარით, ხოლო კაკლის ნერგი – 12 ლარით. დანარჩენ თანხას კი თავად ბენეფიციარი გადაიხდის.

ნერგების ჩამონათვალი და თანადაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა:

ქვეპროგრამაში ჩართვის აუცილებელი პირობაა ბენეფიციარ ფიზიკურ და იურიდიულ პირ(ებ)ს აჭარის ტერიტორიაზე საკუთრებაში/თანასაკუთრებაში გააჩნდეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების [საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული] მიწის ნაკვეთ(ებ)ი ან/და მიღებული უნდა ჰქონდეს მიწის ნაკვეთ(ებ)ი გრძელვადიანი იჯარით სახელმწიფოსგან/ მუნიციპალიტეტისგან / აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისგან [იჯარის დარჩენილი პერიოდი უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 10 წელს, იჯარის ხელშეკრულება რეგისტრირებული უნდა იყოს საჯარო რეესტრში].

ქვეპროგრამის მიხედვით შესაძლებელია შემდეგი ღონისძიებების თანადაფინანსება:

 • ნერგების შესყიდვა-გაადგილება [ნერგის შეძენა უნდა განხორციელდეს “დანერგე მომავლის” პროგრამის ფარგლებში შერჩეული ადგილობრივი კვალიფიციური სანერგე მეურნეობ(ებ)ისგან];
 • აგროქსოვილის [მულჩიფირის] შესყიდვა-მოწყობა;
 • სარწყავი სისტემების შესყიდვა-მოწყობა;
 • საყრდენი სისტემების [მავთული, ბოძები და ა.შ.] შესყიდვა-მოწყობა;
 • სიცხისა და სეტყვისგან დამცავი საშუალებების შესყიდვა-მოწყობა;
 • პროექტის ფარგლებში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება-გადამუშავებისათვის საჭირო შესაბამისი მანქანა-დანადგარებისა და ტექნოლოგიური საშუალებების შესყიდვა-მოწყობა;
 • პროექტის ფარგლებში სასოფლო-სამეურნეო წარმოების შესაბამისი მოცულობის სამაცივრე დანადგარებისა და სამაცივრე მეურნეობების შესყიდვა-მოწყობა.
 • ჩაი, ციტრუსები და სხვა სუბტროპიკული კულტურები;
 • ვაზის საღვინე და სასუფრე ჯიშები;
 • კურკოვანი და თესლოვანი კულტურები;
 • კაკლოვანი და კენკროვანი კულტურები;
 • დაფნა.

ასევე:

 • სამულჩე ფირის რაოდენობა 1 ჰა-ზე გაანგარიშებით – 5 000 მ2, თანადაფინანსების ოდენობა არაუმეტეს – 6 000 ლარი (მხოლოდ კენკროვანი კულტურების შემთხვევაში);
 • წვეთოვანი სარწყავი სისტემის თანადაფინანსების ოდენობა 1 ჰა-ზე გაანგარიშებით კენკროვანი კულტურებისათვის არაუმეტეს – 4 800 ლარი, სხვა კულტურებისათვის არაუმეტეს – 2 000 ლარი.

რაც შეეხება სასათბურე მეურნეობის მოწყობას, განახლებას, აღჭურვას – პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია დაფინანსდეს:

 • სასათბურე კონსტრუქციის შესყიდვა-მონტაჟი;
 • სასათბურე ფირის შესყიდვა-მონტაჟი;
 • ჩითილებისა და ნერგების შესყიდვა;
 • სარწყავი სისტემების შესყიდვა-მოწყობა;
 • კლიმატის შემქმნელი ენერგომატარებლების შესყიდვა-მოწყობა [ენერგიის ალტერნატიული წყაროების დანერგვა: ბიოგაზი, მზის პანელები];
 • პროექტის ფარგლებში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება-გადამუშავებისათვის საჭირო შესაბამისი მანქანა-დანადგარებისა და ტექნოლოგიური საშუალებების შესყიდვა-მოწყობა;
 • პროექტის ფარგლებში სასოფლო-სამეურნეო წარმოების შესაბამისი მოცულობის სამაცივრე დანადგარებისა და სამაცივრე მეურნეობების შესყიდვა-მოწყობა.

ამ შემთხვევაში სუბსიდირება ითვალისწინებს პროექტის მთლიანი ღირებულების 80%-ის დაფინანსებას სამინისტროს მიერ, ხოლო დანარჩენ 20%-ს იხდის თავად ბენეფიციარი.

ამავე პროგრამით შესაძლებელია ასევე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენისა და სხვა ღონისძიებების დაფინანსებაც. პროგრამისთვის კი, ჯამში 982 ათას 342 ლარია გათვალისწინებული აჭარის ბიუჯეტში. აქედან უშუალოდ ბენეფიციართა პროექტების დასაფინანსებლად – 907 ათას 342 ლარი.

სამინისტროში განმარტავენ, რომ წარდგენილი ყველა პროექტი [ეს იქნება ტექნიკის შეძენა, სათბურის თუ ნერგების შესყიდვა] ერთად იყრის თავს კომისიაში, რომელიც გამარჯვებულს გამოავლენს.

„ყველა პროექტი მოდის კონკურენციაში ერთმანეთთან… გააჩნია პროექტის კვალიფიციურობას, თუ როგორ არის წარმოდგენილი პროექტი და როგორ არის დასაბუთებული მისი მდგრადობა. ძირითადად, ამის მიხედვით და პროგრამით გაწერილი კრიტერიუმების შესაბამისად შეარჩევს კომისია პროექტებს“, – ამბობენ სამინისტროში.

დაფინანსების მისაღებად დეტალური ინფორმაცია და განაცხადის ფორმა ნახეთ აქ

როგორ შევავსოთ განაცხადი – ამ საკითხზე სამინისტროს განმარტება კი იხილეთ ამ ბმულზე:

როგორ შევავსოთ განაცხადი სოფლად დაფინანსების მისაღებად – სამინისტროს განმარტება

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com