აჭარა,მთავარი,სიახლეები

2021 წელს აჭარაში საჯარო მოხელეების ხელფასებში 1,2 მლნ ლარით მეტი დაიხარჯება – პროექტი

14.12.2020 • 1531
2021 წელს აჭარაში საჯარო მოხელეების ხელფასებში 1,2 მლნ ლარით მეტი დაიხარჯება – პროექტი

საჯარო მოხელეები, რომლებიც ხელფასს აჭარის ბიუჯეტიდან იღებენ, 2021 წელს ჯამში 1,2 მილიონი ლარით მეტს მიიღებენ, ვიდრე 2020 წელს. ბიუჯეტში ხელფასებისთვის განკუთვნილი თანხა იზრდება, თუმცა იგივე რჩება დასაქმებულთა რაოდენობა. აჭარის ბიუჯეტიდან ხელფასს 3 334 პირი იღებს.

67 700 ლარით მეტი ხელფასი გაიცემა მომავალ წელს აჭარის მთავრობის აპარატშიც, სადაც დასაქმებულთა [68 დასაქმებული] რაოდენობა არ იცვლება.

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტით, ხელფასებისთვის განკუთვნილი თანხა იზრდება აჭარის სამინისტროებშიც:

 • აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროში – 957 700 ლარით
 • ჯანდაცვის სამინისტროში – 165 200 ლარით
 • ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში – 30 700 ლარით
 • სოფლის მეურნეობის სამინისტროში – 21 300 ლარით

ამასთან, პროექტის მიხედვით, დასაქმებულთა რაოდენობა არც ერთ სამინისტროში არ იზრდება.

ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, 2020 წელს ხელფასებისთვის ჯამში 37,2 მილიონი დაიხარჯება [თუ არ ჩავთვლით საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრების ხელფასებში დახარჯულ 1 498 800 ლარს, რაც მხოლოდ საარჩევნო წელს იხარჯება], ხოლო 2021 წელს –  38,5 მილიონი ლარი. გამოდის, რომ მომავალ წელს აჭარის ბიუჯეტიდან 1 246 000 ლარით მეტი დაიხარჯება ხელფასებში, ვიდრე წელს.

2021 წლისთვის აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენებელი მთავრობამ, ბიუჯეტის თავდაპირველი პროექტით, 349 474 000 ლარით განსაზღვრა, თუმცა კორექტირების შემდეგ ეს მაჩვენებელი 21 მილიონი ლარით შეამცირა.

პროექტის პირველი ვარიანტით მთავრობა სწორედ 21 მილიონი ლარით მეტის დახარჯვას გეგმავდა, ვიდრე შემოსულობები იქნებოდა და ამ 21 მილიონის გამოყენებას წლის ბოლოს დარჩენილი ნაშთიდან [დეპოზიტზე არსებული თანხიდან] გეგმავდა.

პროექტის ახალი ვარიანტით, 2021 წელს აჭარის ბიუჯეტიდან მთლიანობაში 328 474 000 ლარი უნდა დაიხარჯოს. ბიუჯეტის გადასახდელები კი, მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით, შემდეგნაირად გადანაწილდა:

 • უმაღლესი საბჭო – 5 216 800 ლარი [არ შეცვლილა]
 • უმაღლესი საარჩევნო კომისია – 701 000 ლარი [არ შეცვლილა]
 • აჭარის მთავრობის აპარატი – 3 017 900 ლარი [დაფინანსება გაიზარდა 17 700 ლარით]
 • ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო – 108 479 200 ლარი [შემცირდა 14,8 მილიონით]
 • განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო – 54 074 500 ლარი [შემცირდა 4,7 მილიონით]
 • ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო – 27 000 000 ლარი [გაიზარდა 1,9 მილიონით]
 • სოფლის მეურნეობის სამინისტრო – 14 900 900 ლარი [შემცირდა 1 მილიონით]
 • საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები – 115 083 700 ლარი [შემცირდა 2,3 მილიონით]
პროექტის თავდაპირველი ვარიანტის შესახებ ნახეთ ამ ბმულზე:

რამდენს დახარჯავენ აჭარის საბიუჯეტო ორგანიზაციები 2021 წელს – პროექტი

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: