ნეტგაზეთი • RU

საპატრიარქო ითხოვს მიწას ქობულეთში, სადაც ტაძარი უკანონოდ ააშენეს – რეესტრი უარზეა

საქართველოს საპატრიარქო ქობულეთის სოფელ გვარაში იმ მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში რეგისტრაციას ითხოვს, სადაც ტაძარია აშენებული. საჯარო რეესტრმა კი, 375 კვ.მ მიწის ნაკვეთის დარეგისტრირებაზე, საპატრიარქოს უარი უთხრა. დოკუმენტების მიხედვით, ეს ნაკვეთი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაშია და როგორც „ბათუმელებმა“ გაარკვია, ტაძარი იქ უკანონოდ აშენდა. ტაძრის კურთხევას ქობულეთის მერი, მირიან ქათამაძეც ესწრებოდა. ტაძრის მშენებლობა დააფინანსა წარმოშობით გვარელმა მეცნიერმა, რომელიც რუსეთში ცხოვრობს.

საპატრიარქო უკანონო მშენებლობის დაკანონებას აჭარის მთავრობის გვერდის ავლით ითხოვს

საპატრიარქოს არგუმენტია, რომ კონკორდატით მიწა, სადაც  ტაძარი უკვე დგას, ავტომატურად ეკლესიის საკუთრებაა და ამიტომ ამ ნაკვეთზე სახელმწიფომ, უბრალოდ, უარი უნდა თქვას.

დოკუმენტების შესწავლით ჩანს, რომ სახელმწიფო მიწაზე ჯერ ტაძარი ააშენეს კანონდარღვევით, ახლა კი საპატრიარქო ამ მიწას საკუთრებაში კონსტიტუციური შეთანხმების საფუძველზე ითხოვს სახელმწიფოსგან.

რეგისტრაციის პროცესში, საჯარო რეესტრმა გვერდი ვერ აუარა ფაქტს, რომ მოთხოვნილი მიწის ნაკვეთი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაა. შესაბამისად, საქმეში აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო ჩართო.

სამინისტრო აცხადებს, რომ მას არ აქვს უფლება განიხილოს საკადასტრო ნახაზის შეცვლის საკითხი და სახელმწიფო ქონებიდან ამორიცხოს ეს ნაკვეთი, ვინაიდან, საპატრიარქოს ამისთვის საჭირო დოკუმენტები არ წარმოუდგენია.

სამინისტრო საპატრიარქოს სხვა, ალტერნატიულ გზას სთავაზობს, ეკლესიას მოთხოვნილი ნაკვეთი აჭარის ქონების შესახებ კანონის საფუძველზე რომ გადაეცეს.

ამ ალტერნატივას არ ეთანხმება საპატრიარქო, ვინაიდან ასეთი ფორმით ქონების გადაცემა მისთვის ნიშნავს, რომ აჭარის მთავრობამ განკარგა ტაძარი, რომელიც არა სახელმწიფოს, არამედ მისი, საპატრიარქოს ქონებაა. საპატრიარქოს თეორიულადაც არ სურს დაუშვას, რომ სახელმწიფომ, თუნდაც რეგისტრაციის მოგვარების პროცესში, ტაძარი განკარგოს.

ქობულეთის სოფელ გვარაში ტაძრის მშენებლობა სახელმწიფო მიწაზე სამი წლის წინ დაიწყო კანონის გვერდის ავლით, მშენებლობის ნებართვის გარეშე. ნებართვა ამ შემთხვევაში ქობულეთის მერიას უნდა გაეცა. ტაძარი ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტმა დიმიტრიმ აკურთხა. უკანონოდ აშენებული ტაძრის კურთხევას კი, ქობულეთის მერი, მირიან ქათამაძეც ესწრებოდა.

გვარაში ტაძარი რუსეთში მცხოვრები გულადი გოგმაჩაძის დაფინანსებით აშენდა, რომელიც წარმოშობით ამავე სოფლიდანაა. მან ამისთვის სპეციალური ფონდიც კი დააარსა.

გულადი გოგმაჩაძე არის რუსეთის სამეცნიერო ინსტიტუტის – აგროეკოინფორმის დირექტორი.  2007  წლიდან ის, როგორც გამოჩენილი მეცნიერი, შევიდა „რუსეთის თვალსაჩინო მოღვაწეების“ ენციკლოპედაში.

გვარა. წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი / 30.05.2020

 

უარი საპატრიარქოს მიწის დარეგისტრირებაზე

„სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 16 აპრილის წერილის თანახმად, სახელმწიფოს მიზანშეუწონლად მიაჩნია (წინააღმდეგია) განცხადებით მოთხოვნილი მიწის ნაკვეთზე უფლებათა სპორადული რეგისტრაცია. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ მიღებულ იქნა რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება“, – აღნიშნულია საჯარო რეესტრის დოკუმენტში.

„ბათუმელები“ დაინტერესდა, რატომ თქვა უარი სახელმწიფომ საპატრიარქოსთვის მიწის ნაკვეთის გადაცემაზე და ქონების ეროვნული სააგენტოდან წერილის ასლი გამოითხოვა.

„თქვენს მიერ მოთხოვნილი წერილი სააგენტოში არ მოიპოვება“ – მოგვწერეს ქონების სააგენტოდან. სატელეფონო საუბარში კი გვითხრეს, რომ ამ საკითხზე სააგენტოს წერილი არ არსებობს და „რეესტრს შეეშალა, გადაწყვეტილებაში აჭარა უნდა დაეწერა“.

საჯარო რეესტრში დაგვიდასტურეს, რომ ქონების ეროვნული სააგენტო დოკუმენტში შეცდომით წერია.

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში კი „ბათუმელებს“ უთხრეს, რომ საჯარო რეესტრიდან მათთან შევიდა განცხადება, თუმცა საკითხს [საპატრიარქოს მოთხოვნას მიწის რეგისტრაციაზე] ვერ განიხილავენ, რადგან საპატრიარქოს არ აქვს წარდგენილი საკუთრების უფლების წარმოშობისთვის სავალდებულო დოკუმენტი.

იმის პასუხად, თუ რა დოკუმენტი უნდა წარედგინა საპატრიარქოს, სამინისტრომ შესაბამისი კანონიდან ამონარიდი გადმოგვიგზავნა:

„დაინტერესებულ პირს [საპატრიარქოს – ავტ.] განემარტოს, რომ მას თავად შეუძლია დამატებით წარმოადგინოს უძრავ ნივთზე საკუთრების ან მართლზომიერი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი“, – აღნიშნულია ერთ-ერთ წერილში. როგორც ჩანს, ასეთი დოკუმენტი საპატრიარქოს არ აქვს, ვინაიდან ის სამინისტროში ამ დრომდე არ წარუდგენია.

საჯარო რეესტრმა აჭარის სამინისტროს პირველად 2020 წლის 22 იანვარს მიმართა:

„2020 წლის 17 იანვარს წარმოდგენილია სრულიად საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლის, თამარ გულხადარაშვილის განცხადება, რომლითაც მოთხოვილია სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში უფლების რეგისტრაცია უძრავ ნივთზე მდებარე ქობულეთი, სოფელი გვარა. წარმოდგენილი მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზის თანახმად უძრავი ნივთი ზედდებაშია სახელმწიფოს საკუთრებაში რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთთან. გთხოვთ განიხილოთ სახელმწიფოს საკუთრებაში რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის საზღვრების კორექტირების საკითხი“.

ნაკვეთი სოფელ გვარაში, სადაც ტაძარი ააშენეს, არა უშუალოდ სახელმწიფოს, არამედ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაშია.

შესაბამისად, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საპასუხო წერილის მიხედვით, „სამინისტროს უფლება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილება იმ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების გაუქმების თაობაზე, რომლებზეც ფიზიკური ან იურიდიული პირების მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნება საკუთრების დამადასტურებელი ან საკუთრების უფლების წარმოშობისთვის სავალდებულო დოკუმენტი“.

„ვინაიდან [საპატრიარქოს] განაცხადით არ არის წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტი, სამინისტრო მოკლებულია შესაძლებლობას განიხილოს განცხადებაში დასმული საკითხი“, – მისწერეს რეესტრს სამინისტროდან.

მიუხედავად ამისა, საჯარო რეესტრმა სამინისტროს საპატრიარქოს განცხადება ხელახლა გადაუგზავნა: „…განსახილველად გეგზავნებათ ახლიდან, ვინაიდან, საჯარო რეესტრში წარმოდგენილი [საპატრიარქოს] მომართვა აღნიშნული მიწის ნაკვეთზე რეგისტრაციის საფუძველია. გთხოვთ წერილი განიხილოთ ახლიდან“.

სამინისტროს მორიგი წერილობითი პასუხიდან ირკვევა:

„მიმდინარეობს თქვენი წერილებით გადმოგზავნილი განცხადების განხილვა, კერძოდ, განაცხადებით მოთხოვნილი რეგისტრაციის ფარგლებში, სახელმწიფო/აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებად რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე ზედდების მოხსნის თაობაზე და მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ გაცნობებთ დამატებით. ამასთან, გაცნობებთ, რომ აღნიშნული წერილი არ მოიცავს ადმინისტრაციული ორგანოს დაპირებას და არ ისახავს მიზნად ადრესატისთვის რაიმე უფლების მინიჭებას“, – წერს სამინისტრო საჯარო რეესტრს.

დოკუმენტების მიხედვით ირკვევა, რომ საჯარო რეესტრი პასუხს აღარ დაელოდა და საპატრიარქოს მოთხოვნა განსახილველად სამინისტროს მესამედ გადაუგზავნა.

საბოლოო პასუხი სამინისტროდან საჯარო რეესტრმა 2020 წლის 16 აპრილს მიიღო. სამინისტრო კვლავ მიუთითებს, რომ მოკლებულია შესაძლებლობას განიხილოს საპატრიარქოს განცხადებაში დასმული საკითხი, ვინაიდან საპატრიარქოს არ აქვს წარმოდგენილი „საკუთრების
დამადასტურებელი ან საკუთრების უფლების წარმოშობისთვის სავალდებულო დოკუმენტი“.

ამ პასუხის შემდეგ, 2020 წლის 21 აპრილს, საჯარო რეესტრმა საპატრიარქოს ქონების [მიწის ნაკვეთის] რეგისტრაციაზე უარი უთხრა.

ტაძარი სოფელ გვარაში / 30.05.2020 / ფოტო: „ბათუმელები“

 

რა გზას სთავაზობს სამინისტრო საპატრიარქოს

16 აპრილის წერილში აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო იმასაც წერს, რომ „უძრავი ქონების (ტაძრის) რეგისტრაცია და შემდგომში მისი საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის გადაცემა უნდა განხორციელდეს „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის შესაბამისად“. 

ამ კანონის მიხედვით, მიწა, რომელზეც ეს ტაძარი დგას, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს შეუძლია საპატრიარქოს უსასყიდლოდ გადასცეს.

ზემოაღნიშნული კანონის მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტით, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე, ქონებას უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადასცემს: საქართველოს სახელმწიფოს; აჭარის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს; საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას; ასევე ფიზიკურ პირებს, ხელისუფლების ორგანო(ები)ს მიერ შექმნილი შესაბამისი კომისი(ებ)ის რეკომენდაციის საფუძველზე, სოციალური პირობების გაუმჯობესების ან/და ხელისუფლების ორგანო(ები)ს მიერ მოქალაქეების წინაშე აღებული ვალდებულებების დასაკმაყოფილებლად.“

პროცესში ჩართული ინფორმირებული პირების თქმით [მათ ვინაობის გასაჯაროება არ სურთ], საპატრიარქოს არ სურს ამ ფორმით მიიღოს ნაკვეთი საკუთრებაში, რადგან იქ ტაძარი უკვე დგას და თუ საპატრიარქო ამას დასთანხმდება, გამოვა, რომ აჭარის მთავრობამ მიწის ნაკვეთთან ერთად საპატრიარქოს ტაძარიც გადასცა. ტაძარს კი, საპატრიარქო თავის საკუთრებად თვლის და მისი განკარგვის უფლებას ფორმალურადაც „არ თმობს“ [მიწა, სადაც ტაძარი დგას, კონკორდატით ეკლესიის საკუთრებაა].

დოკუმენტების შესწავლით ირკვევა, რომ საპატრიარქოს სურს  მიწის ნაკვეთზე, რომელზეც ტაძარი დგას, აჭარის მთავრობამ [სახელმწიფომ] პირდაპირ შეცვალოს საკადასტრო ნახაზი, ამორიცხოს ეს ნაკვეთი ქონებიდან, რათა ის რეესტრმა საპატრიარქოს საკუთრებად დაარეგისტრიროს.

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ ეს საკითხი არ განიხილა, რეესტრი კი იძულებული გახდა მიწის რეგისტრაციაზე საპატრიარქოსთვის უარი ეთქვა.

რეესტრს ეს ნაკვეთი საპატრიარქოს საკუთრებაში რომც დაერეგისტრირებინა, ტაძარის ირგვლივ ტერიტორია კვლავ რჩებოდა აჭარის საკუთრებაში. საპატრიარქოში ინფორმირებულ პირებისგან „ბათუმელებმა“ შეიტყო, რომ სწორედ ეკლესიის ტერიტორიის დარეგისტრირების შემდეგ აპირებს საპატრიარქო მიმართოს მთავრობას ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის უსასყიდლოდ გადაცემის მოთხოვნით.

სოფელ გვარაში აჭარის საკუთრებაში ორი მომიჯნავე მიწის ნაკვეთია – მათგან ერთზე  ტაძარი უკვე აშენებული. ამ ნაკვეთების საერთო ფართობი, ჯამში, 91 386 კვ.მეტრია [9 ჰექტარზე მეტი]:

ტაძარი და მის ირგვლივ აჭარის საკუთრებაში არსებული მიწა [მონიშნულია მოყვითალო ფერით] ქობულეთის სოფელ გვარაში

სახელმწიფო მიწაზე უნებართვოდ აშენებული ტაძარი

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროდან ამ დრომდე ვერ მივიღეთ პასუხი, იყო თუ არა შეთანხმებული მათთან, როგორც მიწის მესაკუთრესთან, იმ ნაკვეთზე ტაძრის მშენებლობა, რომელსაც ახლა საპატრიარქო საკუთრებაში ითხოვს.

დოკუმენტების თანახმად, ასეთი შეთანხმება ან ნებართვა რომ ყოფილიყო, სხვა შემთხვევაში საპატრიარქოს ქონების რეგისტრაციაზე უარს ვერ ეტყოდნენ.

კანონით, მშენებლობასაც სჭირდება შესაბამისი ნებართვა, თუმცა, ასეთი ნებართვა გვარაში ტაძრის მშენებლობაზე, ქობულეთის მერიას არ გაუცია.

„ჩვენგან რაიმე ოფიციალური ნებართვა ეკლესიის მშენებლობაზე გაცემული არ არის და როგორც ამიხსნეს, არც საჭიროებს ნებართვას, კონკორდატის საშუალებით აქვთ შესაძლებლობა, რომ ააშენონ. ზოგადად მშენებლობას კი სჭირდება ნებართვა, მაგრამ ჩვენ არასდროს არ გაგვიცია ეკლესიის მშენებლობაზე ნებართვა. ჩვენი ინფორმაციით, არსებობს საბჭო საპატრიარქოში, რომელიც ასეთ მშენებლობებს ათანხმებს მთავრობასთან. ჩვენთან აქამდე არ ყოფილა რაიმე წერილი შემოსული – რომ უნდათ ეკლესიის აშენება, ასეთი მუნიციპალიტეტში არ ფიქსირდება.“ – გვითხრეს ქობულეთის მერიის პრესსამსახურში.

საიას აჭარის ფილიალში აცხადებენ, რომ მსგავს ნორმას კანონმდებლობა არ იცნობს.

„მით უმეტეს ასეთი კატეგორიის [ეკლესია] შენობა-ნაგებობების მშენებლობას აუცილებლად სჭირდება ნებართვა, ამ ნებართვის გამცემი შესაბამისი ორგანოდან. ამასთან, აუცილებლად სჭირდება მიწის მესაკუთრის თანხმობაც. მიწის მესაკუთრის ნებართვის გარეშე მშენებლობა იგივეა, მაგალითად, ნებისმიერი პირი მივიდეს და აჭარის საკუთრებაში არსებულ მიწაზე დაიწყოს, ვთქვათ, კერძო სახლის მშენებლობა, რაც უკანონობაა“, – გვითხრა ფილიალის თავმჯდომარემ, პაატა დიასამიძემ.

გვარაში უკანონო მშენებლობით არც მესაკუთრე [აჭარის მთავრობა] და არც მშენებლობის ნებართვის გამცემი და ზედამხედველი [ქობულეთის მერია] არ დაინტერესებულა.

აღსანიშნავია, რომ სხვა შემთხვევებში აჭარის მთავრობა აჭარის საკუთრებას ცეცხლსასროლი იარაღითაც კი იცავს, მათ შორის უსახლკარო მოქალაქეებისგან და ამაში ბიუჯეტის ფულს ხარჯავს. ხულოსა და ბათუმში, სამინისტრო, სოციალურ სახლებსაც ცეცხლსასროლი იარაღით იცავდა ეკომიგრანტებისგან.

მაგალითად, კახაბრისა და მეჯინისწყლის დასახლებებში, მომდევნო 3 თვის განმავლობაში უსახლკაროებისგან მიწის ნაკვეთების დასაცავად, სამინისტრო 16 200 ლარს გადაიხდის.

„არსებული ქონების მოქალაქეების მიერ მასიურად თვითნებურად დაკავების საშიშროების არსებობის გამო, შსს-ს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტთან დაცვის მომსახურებაზე გაფორმდა ხელშეკრულება. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების ვადა იწურება 2020 წლის 31 მაისს, შესაბამისად, საჭიროა დაცვის მომსახურების შესყიდვა განხორციელდეს 2020 წლის 01 ივნისიდან 2020 წლის 01 სექტემბრამდე პერიოდში“, – აღნიშნულია სამინისტროს განაცხადში, რომლითაც შესყიდვების სააგენტოს მიმართა.

რატომ ააშენეს ტაძარი სახელმწიფო მიწაზე უნებართვოდ, მით უფრო, რომ ამ ნებართვაზე უარი პრაქტიკულად გამორიცხულია? – „ბათუმელებმა“ კომენტარი ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიასაც თხოვა.

„როცა ტერიტორია ჩვენი არ არის, სიტყვიერი შეთანხმება ხდება ხელისუფლებასთან. ამ შემთხვევაში სიტყვიერად იყო შეთანხმებული ეს პროექტი და თანახმა იყვნენ ხელისუფლებაში, რომ ტერიტორია უნდა გადმოგვცემოდა. დროთა განმავლობაში, კანონები იცვლება მიწის გადმოცემასთან დაკავშირებით და ადრე თუ ეპარქიას შეეძლო მოეთხოვა მიწა კანონით, ახლა საპატრიარქომ უნდა მოითხოვოს. ამ მიწის გადმოცემაც, უბრალოდ, დროში გაიწელა და აუცილებლად გადმოეცემა საპატრიარქოს. სიტყვიერი თანხმობა და შეთანხმება ადგილობრივ ხელისუფლებასთან არის“, – გვითხრა ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის პრესსპიკერმა, იოანე გორელიშვილმა.

რაც შეეხება მშენებლობის ნებართვას, იოანე გორელიშვილის თქმით, „საპატრიარქოსთან არის ხუროთმოძღვრების საბჭო, რომელიც იძლევა ნებართვას და ამტკიცებს პროექტებს. ეს პროექტიც ამ საბჭოშია დამტკიცებული“.

 

ვინ ააშენა ტაძარი გვარაში

ფეისბუქგვერდზე გავრცელებული ინფორმაციით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში  წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მშენებლობა, ეკლესიის კურთხევით, 2017 წელს დაიწყო. ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტმა დიმიტრიმ კი, ტაძარი 2019 წლის მაისში აკურთხა.

ტაძარი სოფელ გვარას მკვიდრის გიორგი(გულადი) გოგმაჩაძის დაფინანსებით აშენდა. გოგმაჩაძე რუსეთში მოღვაწეობს.

ფეისბუქ გვერდიდან: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გვარა, წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი

დოკუმენტების მიხედვით, გვარაში ტაძრის მშენებლობის მიზნით, ა[ა]იპ გულადი გოგმაჩაძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდი ღვთის მადლი, გოგმაჩაძემ 2015 წელს დაარეგისტრირა.

ამავე თემაზე:

დღემდე საპატრიარქოს 17 მილიონი კვ.მეტრი ტყე აქვს გადაცემული სახელმწიფოსგან 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com