განათლება,სიახლეები

სკოლებში ახალი საპილოტე პროგრამა GLOBE დაინერგება

22.04.2020 • 3201
სკოლებში ახალი საპილოტე პროგრამა GLOBE დაინერგება

განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოში საერთაშორისო გარემოსდაცვითი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო პროგრამა GLOBE დაინერგება.

პროგრამას განათლების სამინისტრო და კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი (CENN) ახორციელებენ.

პროგრამა საპილოტეა, რომლის ფარგლებშიც ხუთი სკოლა უნდა შეირჩეს, ხოლო 2020-2021 სასწავლო წლისთვის 10 სკოლა გადამზადდება GLOBE-ში მონაწილეობის მისაღებად.

სამინისტროს ინფორმაციით, პროგრამა GLOBE-ის ადმინისტრირება გლობალურ დონეზე NASA-ს მიერ ხორციელდება. საერთაშორისო ქსელი აერთიანებს სხვადასხვა სასკოლო საფეხურის მოსწავლეებს, მასწავლებლებსა და მეცნიერებს გლობალური გარემოს შესასწავლად. პროგრამა მოიცავს სწავლას, ეკოლოგიური კვლევებისა და დაკვირვების განხორციელებას და სასარგებლო ინფორმაციის გაზიარებას ერთმანეთთან და საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებასთან.

„სასწავლო მოდულებისა და ქართულ ენაზე თარგმნილი სასწავლო მასალების გამოყენება ნებისმიერ მსურველ მასწავლებელს შეეძლება,“ – ამბობს სამინისტრო.

„GLOBE-ის არაფორმალური გარემოსდაცვითი განათლების წარმატებული საერთაშორისო პლატფორმის დანერგვა საქართველოში ხელს შეუწყობს სამეცნიერო და სასწავლო პრაქტიკის ფართო შესაძლებლობების შექმნას საჯარო და კერძო სკოლებში, წარმატებული სკოლებისა და ადამიანების დაკავშირებას საერთაშორისო პროგრამებთან, ახალი აკადემიური ცოდნის შექმნასა და საინფორმაციო მასალების მომზადებას და მოსახლეობის ინფორმირებას გლობალური თუ ადგილობრივი გარემოსდაცვითი გამოწვევებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ,“ – აღნიშნულია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

პროგრამა GLOBE ავსტრიის თანამშრომლობა განვითარებისათვის/Austrian Development Cooperation (ADC) ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: