მთავარი,სიახლეები

ცხოველები დაცული ტერიტორიებიდან ფოტოხაფანგში

30.11.2019 • 4757
ცხოველები დაცული ტერიტორიებიდან ფოტოხაფანგში

საქართველოს ეროვნულ პარკებსა და დაცულ ტერიტორიებზე განთავსებული ფოტოხაფანგები ცხოველებს მათ ბუნებრივ გარემოში გვაცნობს. ზოგი ფოტო ისეა გადაღებული, იფიქრებთ, რომ ცხოველი კამერის წინ საგანგებოდ პოზიორობდა.

ეს კეთილშობილი ირემი ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე ცხოვრობს, რომელიც ბიომრავალფეროვნების კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილია საქართველოსა და მთელ კავკასიის რეგიონში. კავკასიური კეთილშობილი ირემი (Cervus elaphus maral) საქართველოში გავრცელებული ჩლიქოსნებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მცირერიცხოვანი სახეობაა. იგი გადაშენების პირასაა და საქართველოს წითელი ნუსხის მიხედვით კრიტიკული საფრთხის წინაშე იმყოფება.

კეთილშობილი ირემი. ფოტოხაფანგი

ეს არხეინად მობაჯბაჯე ცხოველი კი მტირალას ეროვნული პარკის ბინადარია და წაბლის ტყეებში თავს კარგად გრძნობს. მურა დათვი საქართველოს „წითელ ნუსხაშია“ შეტანილი.

დათვი მტირალას ეროვნულ პარკში. ფოტოხაფანგი

მურა დათვი ბელთან ერთად ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე. ფოტოხაფანგი

ეს ნიამორია. ეს ცხოველი საქართველოში ძირითადად თუშეთში და ხევსურეთში გვხვდება. ნიამორი საქართველოში გადაშენების პირასაა და წითელ ნუსხაშია შეტანილი.

ნიამორი თუშეთის ეროვნული პარკიდან. ფოტოხაფანგი

ეს ფოცხვერი კი ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორებზე დააფიქსირა ფოტოხაფანგმა. საქართველოში გავრცელებული კატისებრთა ოჯახის წარმომადგენლებიდან ეს ცხოველი ყველაზე დიდია. ფოცხვერი ბინადრობს მტირალას ეროვნულ პარკშიც.

ფოცხვერი. ფოტოხაფანგი

ფოცხვერი მტირალას ეროვნულ პარკში. ფოტოხაფანგი

ეს აღმოსავლეთკავკასიური ჯიხვია, საქართველოს წითელი ნუსხით დაცული სახეობაა. ჯიხვები ჯოგებად ცხოვრობენ, ბალახობის დროს ერთ-ერთი აუცილებლად სადარაჯოზე დგას, დანარჩენები კი მშვიდად ძოვენ. ასევე შეთანხმებულად იქცევიან დასვენების დროსაც.

ეს კი არჩვია, რომელიც ლაგოდეხის ეროვნულ პარკში ცხოვრობს. გასული საუკუნის 90-იან წლებში არჩვების რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა დიდ და მცირე კავკასიონზე, იგი შეტანილია საქართველოს წითელ ნუსხაში საფრთხეში მყოფის (EN) სტატუსით და მას განსაკუთრებული დაცვა და მზრუნველობა ესაჭიროება.

არჩი. ფოტოხაფანგი

ეს შველი ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკის ბინადარია.

შველი. ფოტოხაფანგი

ეს ქურციკებია, იგივე ჯეირანი. ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე 2017 წელს 50-მდე ქურციკი დაფიქსირდა.

ქურციკები ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე

ეს კვერნა კი, გამომეტყველებით – „რა მოქმედებაა“ – ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე ცხოვრობს.

კვერნა. ფოტოხაფანგი

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: