განათლება,მთავარი,სიახლეები

სწავლა საზღვარგარეთ – აჭარის განათლების სამინისტრო კონკურსში საბუთების მიღებას იწყებს

03.02.2019 •
სწავლა საზღვარგარეთ – აჭარის განათლების სამინისტრო კონკურსში საბუთების მიღებას იწყებს

აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო კონკურსში – „სწავლა საზღვარგარეთ“, საბუთების მიღებას იწყებს. სამინისტროს ცნობით, საბუთების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 4 თებერვლიდან 30 აპრილის ჩათვლით.

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ბოლო სამი წლის მანძილზე რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეს ან მოქალაქეს, რომელსაც სრული ზოგადი განათლების მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტი აღებული აქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე განთავსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

დაფინანსების მიღება შეუძლიათ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, შვეიცარიისა და ნორვეგიის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მეორე და მესამე საფეხურის, ასევე პოსტ საბაკალავრო/პოსტ სამაგისტრო სახელოვნებო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტებს.

ქვეპროგრამის მონაწილე სწავლასთან დაკავშირებული ხარჯების (სწავლის საფასური, ცხოვრების ხარჯები, სამედიცინო დაზღვევა, სასწავლო რესურსების შეძენა და ა.შ.) დაფარვის მიზნით ერთი სემესტრის განმავლობაში სამინისტროდან მიიღებს გრანტს არაუმეტეს 12500 ლარის ოდენობით. გრანტი გაიცემა 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის ხარჯების დაფარვის მიზნით.

კონკურსში გამარჯვებულებს გამოავლენს სპეციალურად შექმნილი კომისია ღია კონკურსის საფუძველზე.

„სწავლა საზღვარგარეთ“ აჭარის განათლების სამინისტროს ქვეპროგრამაა და მისი მიზანია ახალგაზრდა და ნიჭიერი კადრების აკადემიური განვითარების ხელშეწყობა, საერთაშორისო კონტაქტების დამყარება და გამოცდილების შეძენა.

ამავე თემაზე: სტუდენტი ქედიდან, რომელიც სამედიცინო ფიზიკას იტალიაში სწავლობს 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: