Batumelebi | ბათუმის პორტში კარბამიდის ტერმინალი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გარეშე აშენდება ბათუმის პორტში კარბამიდის ტერმინალი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გარეშე აშენდება – Batumelebi
RU | GE  

ბათუმის პორტში კარბამიდის ტერმინალი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გარეშე აშენდება

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა 23 იანვარს ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლის თანახმადაც ბათუმის #7 ნავმისადგომის ტერიტორიაზე გრანულირებული კარბამიდის გადასატვირთი ტერმინალი მოეწყობა და ექსპლუატაციაში შევა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გარეშე.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (გზშ) შესაბამის კვლევებზე დაყრდნობით, გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების გამოვლენისა და შესწავლის პროცედურაა იმ დაგეგმილი საქმიანობისთვის, რომელმაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზემოქმედება მოახდინოს გარემოზე.

მინისტრის მიერ ხელმოწერილ ბრძანებაში აღნიშნულია, რომ ნაყარი ტვირთების მიღება, დასაწყობება და გადატვირთვა მოხდება დახურული ციკლით, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს მტვრის ემისიას. პროდუქციის ჩამოტვირთვის საპროექტო სიჩქარედ განსაზღვრულია 750 ტონა საათში.

„კარბამიდის გადასატვირთი ტერმინალის პროექტის მიხედვით, სანიაღვრე წყლების არინებისათვის გამოყენებული იქნება მე-7 ნავმისადგომის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე კანალიზაციის სისტემა. სანიაღვრე წყლების მიწოდება ხდება 800 მ³ ტევადობის რეზერვუარში, სადაც გროვდება წვიმის პირველი 20 წუთის განმავლობაში მოსული ატმოსფერული წყალი, 20 წუთიანი პერიოდის შემდეგ მოსული წვიმის წყალი ითვლება პირობითად სუფთად და შესაბამისად სამარაგო რეზერვუარის შევსების შემდეგ სუფთა სანიაღვრე წყლების ჩაშვება, რეზერვუარის გვერდის ავლით ხდება ნავსადგურის შიდა აკვატორიაში. 800 მ³ ტევადობის, რეზერვუარში დაგროვილი სანიაღვრე წყლების გაწმენდისათვის კი მოწყობილია 40 ლ/წმ წარმადობის გამწმენდი დანადგარი. ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანი ზემოქმედება წყლის გარემოზე პროექტის განხორციელების დროს მოსალოდნელი არ არის.

…სკრინინგის განცხადების მიხედვით გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება ნარჩენების კუთხით მოსალოდნელი არ არის. ნარჩენების მართვა განხორციელდება ნავსადგურის ნარჩენების მართვის გეგმის შესაბამისად.

…ნაყარი ტვირთის (კარბამიდი) ოპერირება განხორციელდება დახურული ციკლით. ამასთან, ტერმინალის ყველა ტექნოლოგიური უბნის სათანადო ასპირაციის სისტემებით აღჭურვა და კარბამიდის გადატვირთვის შედეგად გამოყოფილი მავნე ნივთიერებების ეფექტური გაწმენდა ატმოსფეროში გაფრქვევის წინ, უზრუნველყოფს ატმოსფერულ ჰაერზე ნეგატიური ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირებას.

…ნავსადგურის ფუნქციონირებისას (როგორც ფონის გარეშე, ისე ფონის გათვალისწინებით) მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის
გადაჭარბებას არც ერთ საკონტროლო წერტილში (როგორც უახლოეს დასახლებულ ზონასთან, ისე 500 მ-იანი რადიუსის საზღვარზე) არ ექნება ადგილი. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვანი, ასევე, დახურული ტერმინალის მოწყობის ეტაპზე სამშენებელო სამუშაოების მცირე მოცულობების გათვალისწინებით.

…მშენებლობის ფაზაზე სამშენებლო ტექნიკის ფუნქციონირებასთან ერთად მე-7 ნავმისადგომზე მიმდინარე სატვირთო ოპერაციების მინიმუმამდე შემცირების გათვალისწინებით ხმაურით გამოწვეული ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვნი.

ტერმინალის ექსპლუატაციის ფაზაზე ნიადაგის და გრუნტის დაბინძურება მოსალოდნელი არ არის, რადგან ტერიტორიის ზედაპირი დაფარულია მყარი საფარით, ხოლო გრანულირებული კარბამიდის გადატვირთვა მოხდება სრულად დახურულ სივრცეში“ – ვკითხულობთ დოკუმენტში.

მინისტრის ბრძანებაში აღნიშნულია, რომ  ბათუმის საზღვაო ნავსადგური ვალდებულია სამინისტროში წარადგინოს განახლებული “ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი“ სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემიდან 1 თვის ვადაში, რომელშიც საკონტროლო წერტილად გათვალისწინებული იქნება სკრინინგის გადაწყვეტილებაში დაზუსტებულ მანძილზე (54მ) განთავსებული საცხოვრებელი შენობა;

ნავსადგური ვალდებულია დაიცვას სკრინინგის განაცხადში მითითებული ვალდებულება, რაც გულისხმობს ტერმინალის ყველა ტექნოლოგიური უბნის სათანადო ასპირაციის სისტემებით აღჭურვას და კარბამიდის გადატვირთვის  შედეგად გამოყოფილი მავნე ნივთიერებების ეფექტურ გაწმენდას ატმოსფეროში გაფრქვევის წინ.

ბათუმის საზღვაო ნავსადგური ასევე ვალდებულია უზრუნველყოს განახლებული “ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების პროექტის“ სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემიდან 1 თვის ვადაში და  უზრუნველყოს განახლებული მონიტორინგის გეგმის სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა დაგეგმილი ცვლილების
გათვალისწინებით;

ასევე, საზღვაო ნავსადგური ვალდებულია მშენებლობის დაწყებამდე უზრუნველყოს ნარჩენების მართვის განახლებული გეგმის შეთანხმება და უზრუნველყოს განახლებული ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის შემუშავება და სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა.

ბათუმის პორტში ახალი ტერმინალის ასაშენებლად, ბათუმის საზღვაო ნავსადგურმა კერძო კომპანიას 15 128 კვ/მ ფართობი აღნაგობის უფლებით უკვე გადასცა. ტერმინალის მშენებლობის საინვესტიციო ხელშეკრულებას ხელი 2018 წლის 22 მარტს მოეწერა. ახალი ტერმინალი ცენტრალური აზიიდან მინერალური სასუქების ტრანზიტისთვის იქნება განკუთვნილი.

პროექტი ითვალისწინებს სატრანზიტო ტერმინალისა და სასაწყობე ობიექტების მშენებლობას მინერალური სასუქების მიღების, შენახვისა და გადატვირთვის მიზნით. ხელშეკრულებას ორი ხელმომწერი ჰყავს, ბათუმის საზღვაო ნავსადგური და საერთაშორისო ლოჯისტიკური კომპანია Wondernet Exspress-ი.

პორტში კარბამიდის ტერმინალის აშენების წინააღმდეგ ბათუმში არაერთი აქცია გაიმართა. მოწინააღმდეგეები მიიჩნევენ, რომ პორტში არა მხოლოდ კარბამიდის, არამედ სხვა ქიმიური ნივთიერებების გადატვირთვაც მოხდება, რაც ეკოლოგიური საფრთხეა ბათუმისათვის.

ამავე თემაზე:  ვინ აშენებს ბათუმში ახალ ტერმინალს – პორტში კომპანიას მიწა უკვე გადასცეს  

რამდენად საშიშ ნივთიერებებს გადაიტანენ ტერმინალიდან – ქიმიკოსები VS მოწინააღმდეგეები

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
ნანა კვაჭაძე, ჟურნალისტი ელფოსტა: kvachadze.n@gmail.com