ნეტგაზეთი • RU

2018 წელს აჭარაში 62 ტყუპი ბავშვი დაიბადა

აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, 2018 წელს აჭარაში 62 ტყუპი ბავშვი დაიბადა, სულ 126 ბავშვი, 60 ბიჭი და 66 გოგო. 126 ტყუპიდან ორ შემთხვევაში დაიბადა სამ-სამი ბავშვი. 2017 წლის მონაცემებით კი, აჭარაში ტყუპი ბავშვი 74 -ჯერ გაჩნდა, აქედან სამ-სამი ბავშვი ოთხჯერ.

აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო სპეციალური პროგრამის ფარგლებში ტყუპების მშობლებს ორ ბავშვზე ერთჯერადად 2000 ლარს ჩუქნის, სამი ბავშვის შემთხვევაში კი – 3000 ლარს.

დახმარების თანხა ირიცხება მშობლის [დედის ან მამის] საბანკო ანგარიშზე.

ერთჯერადი დახმარების მისაღებად ტყუპების მშობლებმა აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს უნდა წარუდგინონ განცხადება, ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ – ფორმა №IV-100ა, მშობლების პირადობის მოწმობების [ან სხვა დოკუმენტის, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია] ასლები, ახალშობილების დაბადების მოწმობების ასლები, საბანკო რეკვიზიტები.

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურებით სარგებლობენ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2018 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობითა და მატერიალური დახმარების გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში მთავრობამ ამ პროგრამისთვის 150 000 ლარი გაითვალისწინა.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი