წელს აჭარაში 73 კმ-ზე მეტი სიგრძის 16 სარწყავი არხის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციაა დაგეგმილი


აჭარის არ საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი ყოველწლიურად ახორციელებს სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამას, რომლის ფარგლებში 2018 წელს დაგეგმილია 73,57 კმ სიგრძის 16 სარწყავი არხის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია. აღნიშნული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 982960 ლარს. გასულ წლებში დეპარტამენტის მიერ რეაბილიტირებულია 455,16 კმ სიგრძის 100 არხი.

კოკოტაურის სარწყავი არხის გაწმედითი სამუშაოები

კოკოტაურის სარწყავი არხის გაწმედითი სამუშაოები

დღეის მდგომარეობით გამოცხადებულია 16 ტენდერი სარწყავი არხების რეკონსტრუქციის შესასყიდად და ამჟამად სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარეობს:

სოფლების: პირველი მაისის, ოქტომბრის, მერისი-მერიახევის, მერისის, მერისი-გარეტყეს, მერისი-ორთამელას, კვაშტას, აბუქეთას, ცინარეთის, ბარათაული-ახალდაბას, ბარათაული-ჭალას, გომარდული-ბალვანის, ბოძაურის, განახლებისა და  ზედა გობრონეთის სარწყავ არხებზე.

მოვლა-შენახვითი სამუშაოები განხორციელდა შუახევის მუნიციპალიტეტში უჩამბის და ჭვანის საავტომობილო გზებზე

მოვლა-შენახვითი სამუშაოები განხორციელდა შუახევის მუნიციპალიტეტში უჩამბის და ჭვანის საავტომობილო გზებზე

მელიორაცია მიზნად ისახავს მიწის არახელსაყრელი ბუნებრივი პირობების გაუმჯობესებას ნაყოფიერების გაზრდის მიზნით.

სამელიორაციო სისტემები მოიცავს დამშრობ და სარწყავ არხებს, რომელთა მეშვეობით ხორციელდება დაჭაობებული მიწის დაშრობა ან მშრალი მიწის ხელოვნური მორწყვა.

მოვლა-შენახვითი სამუშაოები განხორციელდა ხულოს მუნიციპალიტეტში სხალთის, ბაკოს, თხილვანის, ვერნების, საციხურის, ნამონასტრევის, ღორჯომის, გელაძეების, პაქსაძეების, უჩხოს, ძირკვაძეების, ვაშლოვანის, ჩაოს, განახლების, კორტოხის და ელელიძეების საავტომობილო გზებზე.

მოვლა-შენახვითი სამუშაოები განხორციელდა ხულოს მუნიციპალიტეტში სხალთის, ბაკოს, თხილვანის, ვერნების, საციხურის, ნამონასტრევის, ღორჯომის, გელაძეების, პაქსაძეების, უჩხოს, ძირკვაძეების, ვაშლოვანის, ჩაოს, განახლების, კორტოხის და ელელიძეების საავტომობილო გზებზე.

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სარწყავი და დამშრობი არხები სათანადო მოუვლელობის გამო ხშირ შემთხვევაში ცვეთის ზღვარზე იყო მისული და ნორმალურად ვერ ფუნქციონირებდა. მიწის ნაკვეთები ვერ ირწყვებოდა საჭირო რაოდებით, რის გამოც მიწათმოსარგებლეები მნიშვნელოვან მატერიალურ ზარალს განიცდიდნენ.

სოფლის მოსახლეობის ხელშეწყობის მიზნით, 2009 წლიდან აჭარის არ საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი ახორციელებს სარწყავი და დამშრობი არხების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციას მოვლა-შენახვის პროგრამის ფარგლებში.

 

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი