ბოლო საყოველთაო აღწერის შედეგებმა აჩვენა, რომ რუსეთის ფედერაციაში, საფრანგეთში, უკრაინასა და აზერბაიჯანში ემიგრირებულთა უმრავლესობას მამაკაცები შეადგენენ, ხოლო საბერძნეთში, თურქეთში, იტალიაში, გერმანიაში, აშშ-ში და ესპანეთში ემიგრანტი ქალები ჭარბობენ.

ქვეყნების მიხედვით ყველაზე მეტი ემიგრანტი (21,7 %) ცხოვრობს რუსეთის ფედერაციაში, საბერძნეთში (15,9 %) და თურქეთში (11,2 %).

ბოლო საყოველთაო აღწერა 2014 წელს ჩატარდა. აღწერის შედეგებით საქართველოდან ემიგრაციაში 88,5 ათასი ადამიანი იმყოფება, მათ შორის 45,4 % კაცია, ხოლო 54,6 % – ქალი.

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის საქართველოს 2017 წლის მიგრაციის პროფილის მიხედვით, 2016 წელს ემიგრანტთა რიცხვი 98,288-მდე გაიზარდა, თუმცა მათ შორის
საქართველოს მოქალაქეთა რაოდენობა არ გაზრდილა, პირიქით, შემცირდა (64,705).