Batumelebi | სტაჟირება უცხოეთში – შანსი აჭარაში მცხოვრები ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის სტაჟირება უცხოეთში – შანსი აჭარაში მცხოვრები ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის – Batumelebi
RU | GE  

სტაჟირება უცხოეთში – შანსი აჭარაში მცხოვრები ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის

 

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში აჭარის რეგიონში მცხოვრებ 45 წლამდე ასაკის ადამიანებს საზღვარგარეთ სტაჟირების შანსი ეძლევათ. სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობის მიღება დამამთავრებელი კურსის დოქტორანტის ან დოქტორის აკადემიური  ხარისხის მქონე პირებს შეუძლიათ.   

 

კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა საშუალებას იძლევა სტაჟირება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის წამყვან უნივერსიტეტებში ან  სამეცნიერო-კვლევით და ხელოვნების  ცენტრებში გაიაროთ.

 

„უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის“ პროგრამას აჭარის განათლების სამინისტრო ახორციელებს. სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეებს კონკურსის საფუძველზე შეარჩევენ. პროგრამის ბიუჯეტი 15 000 ლარია. მიმდინარე წელს სამ ახალგაზრდა მეცნიერს მიეცემა შანსი სტაჟირება საზღვარგარეთ გაიაროს. სამინისტრო თანადაფინანსების პრინციპით, თითოეულს 5 000 ლარით დააფინანსებს.

 

პროგრამაში მონაწილე მეცნიერები 45 წლამდე ასაკის უნდა იყვნენ. ასაკობრივი შეზღუდვის დაწესების მიზეზს სამინისტროში ასე ხსნიან:

 

„პროგრამის მიზანი გახლავთ ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობა. ახალგაზრდა მეცნიერში იგულისხმება სტუდენტი, რომელმაც დაამთავრა მაგისტრის ან დოქტორის საფეხური და სურს სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირება, რაც რთული და ხანგრძლივი პროცედურაა, რომლის თანმდევი პროცესია სამეცნიერო სტატიების ბეჭდვა მაღალ რეიტინგულ ჟურნალ-გაზეთებში, სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა და ა.შ. რასაც ადგილობრივი აკადემიური პერსონალი მოკლებულია, თუნდაც მატერიალური კუთხის გათვალისწინებით. სწორედ ამიტომ სამინისტრო ცდილობს ხელი შეუწყოს მათ აკადემიურ და პროფესიულ განვითარებას,“ –  ამბობს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სასკოლო კლუბების კოორდინატორი ნინო ნაკაშიძე. 

 

კონკურსი ყველა დაინტერესებული პირისთვის ღიაა. აპლიკანტებმა სამინისტროში შემდეგი დოკუმენტაცია უნდა წარადგინონ:  განცხადება,  შევსებული სააპლიკაციო ფორმა, ავტობიოგრაფია, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, ცნობა რეგისტრაციის ადგილის შესახებ, განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის  ასლი, მაგისტრის დიპლომის ასლი (დამამთავრებელი კურსის დოქტორანტი), ცნობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სადოქტორო პროგრამაზე სწავლის შესახებ/დოქტორის აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, ორი სარეკომენდაციო წერილი – რეკომენდატორების საკონტაქტო ინფორმაციის მითითებით.

 

ასევე პროგრამაში მონაწილეობისთვის მნიშვნელოვანი მოწვევა. უცხოეთის მიმღები საგანმანათლებლო დასეწებულების/სამეცნიერო-კვლევითი და ხელოვნების ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც აპლიკანტს უფლებას აძლევს, აღნიშნულ დაწესებულებაში სტაჟირება გაიაროს.

 

სტაჟირების პროგრამა ორ ეტაპად ხორციელდება. შესაბამისად, აპლიკანტს შეუძლია განაცხადი სხვადასხვა დროს შეიტანოს. პირველი ეტაპის საბუთების მიღება პირველ მაისამდეა, შერჩეული აპლიკანტი სტაჟირებას ივნის-აგვისტოში გაივლის. მეორე ეტაპი პირველ აგვისტომდეა. აპლიკანტებს საშუალება ექნებათ უცხოურ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტაჟირება სექტემბერ-დეკემბერში  გაიარონ.

 

აპლიკანტების შერჩევის დროს ყურადღება მიექცევა აპლიკანტის კვალიფიკაციას, ეროვნულ ან საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობას, სამოტივაციო წერილს და პროფესიულ საქმიანობას.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
მანანა ქველიაშვილი