ნეტგაზეთი • RU

ბულვარში ახალი ძელსკამები განთავსდება

 

„ბათუმის ბულვარის“ ადმინისტრაცია 130 თუჯის სხმულისაგან დამზადებულ საბაღე სკამებს შეისყიდის. ძელსკამების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება ჯამში 59 ათას 800 ლარია. 

 

ყველა გამოყენებული მასალა (ხარისხი, ფაქტურა, საღებავის ფერი და სხვა), სატენდერო პირობების მიხედვით, თანხმდება ბულვარის ადმინისტრაციასთან. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მასალა ან მოწყობილობა არ შეესაბამება სატენდერო დოკუმენტაციისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს, წარმოადგინოს სხვა, შემსყიდველისათვის მისაღები მასალა, საღებავი.

 

მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მოწოდებული საქონელი იქნება ტექნიკურ პირობებში მოცემული ესკიზის შესაბამისი; სკამის ფეხის საგარანტიო ვადა დეფექტებზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან შეადგენს 5 წელს, სკამის ფეხის საღებავზე (კოროზიის შემთხვევაში) საბოლოო მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 წელი; ხის მასალაზე საგარანტიო ვადა დეფექტებსა და საღებავზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან შეადგენს 2 წელს.  მიმწოდებელი ვალდებულია მოთხოვნისთანავე განახორციელოს წუნდებული საქონლის შეცვლა შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.

 

მიმწოდებელმა საქონლის მოწოდება უნდა უზრუნველყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამოცი კალენდარული დღის ვადაში; მიმწოდებელი საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს საქონლის მიწოდებას შემსყიდველის მიერ მთითებულ ტერიტორიაზე. „ბათუმის ბულვარის“ მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში  წინადადებების მიღება ხვალ, 15 აპრილს დაიწყება და 17 აპრილს დასრულდება.

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
" ბათუმელები"
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „უცხოური გავლენის აგენტების“ შესახებ. მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში ფაქტობრივად გააქრო კრიტიკული მედია და სამოქალაქო სექტორი.

ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.