ნეტგაზეთი • RU

ქვიშა-ხრეში გზებისთვის – ლიცენზიის გარეშე

 

„სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით,  საავტომობილო გზების მოხრეშვის სამუშაოების განხორციელების მიზნით“, აჭარის  საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი, სამი თვის ვადით, გათავისუფლდა სასარგებლო წიაღისეულის (3250 მ/კუბი ქვიშა-ხრეში) მოპოვების ლიცენზიისაგან.

ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე, წინასწარ  განსაზღვრულ კოორდინატებში  მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეული დეპარტამენტმა მხოლოდ გზების მოხრეშვისთვის უნდა გამოიყენოს.

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლებისათვის დეპარტამენტმა უნდა უზრუნველყოს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში ჯამში  565  ლარის გადახდა, კერძოდ:

­­

დაბა ჩაქვის მიმდებარე ტერიტორიაზე (მდ. ჩაქვისწყალი) – 300 მ3 ქვიშა-ხრეშის მოპოვებისთვის – 52 ლარი;

სოფ. ჩაისუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე (მდ. მერჩხეთი) – 200 მ3 ქვიშა-ხრეშის მოპოვებისთვის – 35 ლარი;

სოფ. ჯიხანჯურის მიმდებარე ტერიტორიაზე (მდ. ჩოლოქი) – 1000 მ3 ქვიშა-ხრეშის მოპოვებისთვის – 174 ლარი;

სოფ. გვარას (თეთროსანის) მიმდებარე ტერიტორიაზე (მდ. აჭყვა) – 200 მ3 ქვიშა-ხრეშის მოპოვებისთვის – 35 ლარი;

სოფ. ქობულეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე (მდ. კინტრიში) – 200 მ3 ქვიშა-ხრეშის მოპოვებისთვის – 35 ლარი;

სოფ. თხილნარის მიმდებარე ტერიტორიაზე (მდ. ბოლოყო) – 300 მ3 ქვიშა-ხრეშის მოპოვებისთვის – 52 ლარი;

სოფ. მახოს მიმდებარე ტერიტორიაზე (მდ. მახოსწყალი) – 300 მ3 ქვიშა-ხრეშის მოპოვებისთვის – 52 ლარი;

სოფ. განახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე (მდ. ბარცხანა) – 150 მ3 ქვიშა-ხრეშის მოპოვებისთვის – 26 ლარი;

სოფ. ჩელტას მიმდებარე ტერიტორიაზე (მდ. ჩელტა) – 300 მ3 ქვიშა-ხრეშის მოპოვებისთვის – 52 ლარი;

სოფ. ახალშენის მიმდებარე ტერიტორიაზე (მდ. ბარცხანა) – 150 მ3 ქვიშა-ხრეშის მოპოვებისთვის -26 ლარი;

სოფ. ახალშენის მიმდებარე ტერიტორიაზე (მდ.ბარცხანა) – 150 მ3 ქვიშა-ხრეშის მოპოვებისთვის -26 ლარი.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
" ბათუმელები"