ნეტგაზეთი • RU

27 500 ლარი – ცესკოს თავმჯდომარის ერთი თვის შემოსავალი

გასულ, 2016 წელს, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საპარლამენტო არჩევნები ჩაატარა. ამ წელს ცესკოს კომისიის წევრების, თანამდებობის პირების და ხელშეკრულებით აყვანილი თანამშრომლების შრომის ანაზღაურებისთვის ჯამში  9 436 279 ლარი დაიხარჯა. მათ შორის ხელფასების სახით გაცემულმა თანხამ 4 990 054 ლარი, დანამატმა კი 2 969 058 ლარი შეადგინა,  1 477 167 ლარი კი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დასაქმებულმა საჯარო მოხელეებმა და კომისიის წევრებმა პრემიის სახით მიიღეს.

ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან „ბათუმელებისთვის“ მოწოდებული ოფიციალური ინფორმაციით, მხოლოდ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის [ცესკო] მაღალი რანგის თანამდებობის პირებს – თავმჯდომარეს, მოადგილეს და მდივანს გასულ წელს ხელფასის, პრემიისა და დანამატის სახით ჯამში ნახევარ მილიონ ლარზე მეტი მიუღიათ [ 530 936].

9 436 279 - ხელფასი, პრემია და დანამატი ცესკოში გასულ საპარლამენტო არჩევნების წელს

9 436 279 – ხელფასი, პრემია და დანამატი ცესკოში გასულ საპარლამენტო არჩევნების წელს

კანონმდებლობა საარჩევნო მოხელისთვის არჩევნების პერიოდში ხელფასის გაორმაგებას ითვალისწინებს. როგორც ცესკოდან გამოთხოვილი ინფორმაციით ირკვევა, ცესკოს მაღალი რანგის თანამდებობის პირებმა გაორმაგებული ხელფასი, პრემიასთან ერთად საპარლამენტო არჩევნების თარიღის დაზუსტებამდეც მიიღეს.

იანვარში, ცესკოს კომისიის თავმჯდომარეს, თამარ ჟვანიას, თანამდებობრივი სარგოსა და პრემიის სახით, ჯამში 15 500 ლარი მიუღია.  თავმჯდომარის ხელფასი 5 500 ლარია. იანვარში თამარ ჟვანიას ხელფასი საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნის შესაბამისად გაორმაგდა და 11 000 ლარს მიაღწია, ამას დაემატა პრემიაც, 5 500 ლარი.

4700 ლარია ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი შარაბიძის ხელფასი. 2016 წლის იანვარში მან აიღო გაორმაგებული ხელფასი პრემიასთან ერთად, ჯამში 14 100 ლარი.

4600 ლარია კომისიის მდივნის გიორგი ჯავახიშვილის ხელფასი, იანვარში მას ხელფასისა და პრემიის სახით 13 800 ლარი მიუღია.

ასეთივე კომბინაციით და იგივე ოდენობით [გაორმაგებული ხელფასი და პრემია] გარკვეულწილად შუალედური და შემდეგ საპარლამენტო არჩევნების პირველი და მეორე ტურის გამართვასთან დაკავშირებით ცესკოს მოხელეებმა, აპრილში, ივლისში, აგვისტოში და სექტემბერში მიიღეს.

თუმცა სექტემბერი გამონაკლისად შეგვიძლია მივიჩნიოთ იმ თვალსაზრისით, რომ ამ თვეში კომისიის თავმჯდომარეს პრემია არ დაერიცხა, სამაგიეროდ მან დანამატის სახით 9500 ლარი მიიღო და მისმა ანაზღაურებამ ხელფასისა და დანამატის სახით 19  900 ლარი შეადგინა. ამ თვეში ხელფასისა და დანამატის სახით თავმჯდომარის მოადგილემ 17 860 ლარი მიიღო, ხოლო კომისიის მდივანმა – 17 480 ლარი.

ცესკოს განმარტებით, გასული წლის იანვრის თვეში ცესკოს თანამდებობის პირების ხელფასის გაორმაგება გარდაბნის შუალედური არჩევნების ჩატარებას უკავშირდებოდა. ხელფასი არ გაორმაგებულა თუმცა, ისევ გარდაბნის არჩევნების მიზეზით ცესკოს მოხელეების ხელფასი გარკვეულწილად გაიზარდა თებერვალშიც.

2016 წლის მარტში, მაისში, ივნისში, დეკემბერში და ოქტომბერში [არჩევნების თვე] ცესკოს თანმდებობის პირების ხელფასი არ გაორმაგებულა. მათ მიიღეს ხელფასი და პრემია, ან ხელფასი და დანამატი. ამ შემთხვევაში ცესკოს თავმჯდომარის ანაზღაურება პრემიასთან ან დანამატთან ერთად 11 000 ლარია. მოადგილის ხელფასი – 9 400 ლარი და კომისიის მდივნის ხელფასი – 9 200 ლარი.

გამორჩეული იყო ნოემბერი, საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის  მომზადებასთან დაკავშირებით თავმჯდომარის თანამდებობრივი სარგო არ გაორმაგდა, თუმცა 8 433 ლარამდე გაიზარდა, სამაგიეროდ გასამმაგდა დანამატი. ამ თვეში ცესკოს თავმჯდომარეს დანამატის სახით 19 067 ლარი დაერიცხა, ამ თვეში მიღებულ თანამდებობრივ სარგოსთან ერთად ცესკოს თავმჯდომარემ ნოემბერში, ხელფასისა და დანამატის სახით 27 500 ლარი მიიღო.

ამ თვეში ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილემ გიორგი შარაბიძემ თანამდებობრივი სარგოსა და დანამატის სახით  23 499 ლარი, ხოლო კომისიის მდივანმა გიორგი ჯავახიშვილმა  23 000 ლარი მიიღო.

„ბათუმელებისთვის“ გამოგზავნილ მონაცემებში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ გვითხოვია, ცესკომ გამოგზავნილ ციფრებს დიფერენციაცია გაუკეთა იმის მიხედვით თუ რამდენია ცესკოს თანამდებობის პირებისთვის ხელფასისა და დანამატის სახით დარიცხული თანხა და რამდენია ხელზე ასაღები.

როგორ აფასებენ ცესკოს მუშაობას

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამართლიანმა არჩევნებმა“  შეფასების ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც ნათქვამია, რომ გარკვეული მცდელობების მიუხედავად ცესკოს მუშაობაში კვლავ გამოიკვეთა ხარვეზები. პრობლემური იყო საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესი, რომელიც ძირითადად გაუმჭვირვალედ წარიმართა. საარჩევნო ოლქებმა კი, საუბნო კომისიების წევრები ე.წ. წინასწარი სიების საფუძველზე შეარჩიეს. ეს სიები მათ წინასწარ ჰქონდათ ხელთ, რამაც გააჩინა სერიოზული ეჭვები, რომ საუბნო კომისიების წევრები ობიექტური კრიტერიუმების ნაცვლად პოლიტიკური ნიშნით შეარჩიეს.

არასამთავრობო ორგანიზაციები სხვა უამრავ პრობლემას ასახელებენ და მიიჩნევენ, რომ ცესკომ წინასაარჩევნო პერიოდში ბევრი გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც კანონთან შეუსაბამო არ იყო, თუმცა სერიოზული პრობლემა წარმოქმნა პრაქტიკაში რეალიზების დროს. ამ თემებზე მაშინ „ბათუმელებიც“ წერდა.

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე საარჩევნო მოხელეების სწავლება ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მილიონი ლარით დააფინანსა, ხოლო თავად ცესკოს ბიუჯეტი 76 მილიონი ლარი იყო [საპარლამენტო არჩევნებისთვის გამოყოფილი თანხის ჩათვლით]. აქედან 40 მილიონი ლარი ხელფასებისთვის გაითვალისწინეს.

მიუხედავად იმისა, რომ სწავლებისთვის ცესკომ დიდი ფინანსური რესურსი დახარჯა, სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შეფასებით, 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნები პროცედურული დარღვევებით ჩატარდა და ეს უმეტესწილად საუბნო-საარჩევნო კომისიების წევრების კომპეტენციის ნაკლებობით იყო გამოწვეული. საოლქო კომისიის მსჯელობა საჩივრებთან დაკავშირებით  კი „ყავაზე მკითხაობას ჰგავდა“.

კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, რაზეც „ბათუმელები“ ადრეც წერდა:

„ბათუმელებმა“ გამოარკვია, რომ  ისინი, ვინც წინა არჩევნებზე „ქართული ოცნების“ სასარგებლოდ მუშაობდნენ, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებში ცესკოს წარმომადგენლის სტატუსით მოხვდნენ. ისინი ცესკომ ოლქებში გამოცხადებულ ვაკანსიებზე კონკურსის წესით შეარჩია და ამა თუ იმ ოლქის საარჩევნო მოხელის სტატუსი ხუთი წლის ვადით ანდო. მათ შორის ერთ-ერთია ციალა შავაძე, ბათუმის საოლქო კომისიის თავმჯდომარე. გასულ წელს არჩევნებამდე მან „ბათუმელების“ მოტყუებაც სცადა. ამ თემაზე კი წაიკითხეთ აქ.

ბათუმის საოლქო-საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ციალა შავაძე, ქართული ოცნების შტაბში [მეორე რიგში მარცხნიდან მეორე]

ბათუმის საოლქო-საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ციალა შავაძე „ქართული ოცნების“ მაისურით, ქართული ოცნების შტაბში [მეორე რიგში მარცხნიდან მეორე]

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი