ნეტგაზეთი • RU

კონკურსი დიდ ბრიტანეთში მაგისტრატურის სრული კურსის დაფინანსების მოსაპოვებლად

აჭარის განათლების სამინისტრო და ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში აცხადებს კონკურსს, დიდ ბრიტანეთში კულტურის მენეჯმენტის მიმართულებით მაგისტრატურის სრული კურსის დაფინანსების მოსაპოვებლად

 

 

 

აჭარის განათლების სამინისტროს პროგრამის ფარგლებში, რეგიონიდან დიდი ბრიტანეთის წამყვან უნივერსიტეტებში, მაგისტრატურაში სასწავლებლად ყოველწლიურად ორი სტუდენტი გაემგზავრება.

 

ძირითადი მოთხოვნები:

კანდიდატი უნდა იყოს აჭარაში რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე.

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს. კანდიდატს უნდა ჰქონდეს უმაღლესი განათლება კარგი აკადემიური მოსწრებით.

კანდიდატი თავისუფლად უნდა ფლობდეს ინგლისურ ენას. კანდიდატს მოეთხოვება ტესტირებისას აიღოს IELTS-ის მინიმუმ 7.0 ჯამური ქულა და არაუმცირეს 7.0 ქულისა წერის კომპონენტში.

პროგრამაში მონაწილეობა ეკრძალებათ აჭარის განათლების სამინისტროსა და ბრიტანეთის საბჭოს თანამშრომლებს, ასევე საკონკურსო კომისიის წევრებს.

ასაკობრივი ზღვარი არ არსებობს.

 
აპლიკაციების წარდგენა, შერჩევის პროცესი და ვადები:
აპლიკაციის წარდგენისა და შერჩევის პროცესი შედგება ოთხი ეტაპისაგან – იხილეთ სააპლიკაციო ვადები.
 
I ეტაპი : ელ. აპლიკაციისა და თანდართული დოკუმენტების მიწოდება: 2014 წლის 5 დეკემბრიდან  – 21 დეკემბრის 17:00 საათამდე. სააპლიკაციო ფორმები შეგიძლიათ იხილოთ ბრიტანეთის საბჭოს დააჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  ვებგვერდებზე
 
 
გთხოვთ, შევსებული აპლიკაციის ფორმა და თანმხლები საბუთები:

აჭარის ავტომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე რეგისტრირების დამადასტურებელი დოკუმენტი (პირადობის მოწმობის ასლი ან სამოქალაქო რეესტრის ამონაწერი)
 
დიპლომებისა და ნიშნების ფურცლების ასლები უნდა გაიგზავნოს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: scholarships@ge.britishcouncil.org
 
 
 
II ეტაპი:პირველადი შერჩევის შედეგები პირველადი შერჩევის შედეგებს ინდივიდუალურად, თქვენ მიერ სააპლიკაციო ფორმაში მითითებული ელ. ფოსტის მისამართზე შეგატყობინებთ 2014 წლის 24 დეკემბერს, როგორც დადებითი ასევე უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში.
 
 
III ეტაპი: IELTS ინგლისური ენის ტესტი შერჩეული კანდიდატები (არაუმეტეს 15 კანდიდატისა) უფასოდ გაივლიან ოფიციალური ინგლისური ენის ტესტს IELTS-ს. კანდიდატებს მოეთხოვებათ აიღონ IELTS-ის მინიმუმ 7.0 ჯამური ქულა და არაუმცირეს 7.0 ქულისა წერის კომპონენტში.
ინგლისური ენის ტესტი ჩატარდება2015 წლის 10 იანვარს, ქალაქ თბილისში.
 
 
IV ეტაპი: გასაუბრება
გასაუბრება გაიმართება ქალაქ ბათუმში, 2015 წლის 1-დან 20 თებერვლამდე პერიოდში.კანდიდატები, რომლებიც აიღებენ  პროგრამისთვის საჭირო IELTS-ის ქულას, მიწვეული იქნებიან გასაუბრებაზე. 
გასაუბრებაზე კანდიდატებმა უნდა წარმოადგინონ:
1. ორი რეკომენდაცია ინგლისურ ენაზე ან ინგლისურად ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული ასლები (ერთი აკადემიური და ერთი პროფესიული რეკომენდაცია ბოლო 6 თვის განმავლობაში გაცემული)
2. დიპლომებისა და ნიშნების ფურცლების ინგლისურად ნათარგმნი და ნოტარიულად დამოწმებული ასლები.
 
 
დაფინანსება:

პროგრამა დააფინანსებს კანდიდატის შემდეგ ხარჯებს:
 
მაგისტრატურის სრული კურსის სწავლის საფასური;
 
ცხოვრების ხარჯები 2015 წლის დეკემბრის ჩათვლით. 
 
ბრიტანეთის ვიზა;
 
მგზავრობა (ორმხრივი ავია ბილეთი);
 
IELTS ტესტი;
 
სამედიცინო დაზღვევა უზრუნველყოფილი იქნება ბრიტანეთის ეროვნული ჯანდაცვის სისტემის (NHS) რეგულაციების შესაბამისად. 

და ა.შ.
 
 
კანდიდატს კონტრაქტით მოეთხოვება სწავლის  დასრულების შემდეგ, დაბრუნდეს აჭარაში, გაუზიაროს ცოდნა და მიღებული გამოცდილება რეგიონში არსებულ ინსტიტუციებსა და მათ წარმომადგენლებს კვალიფიკაციის შესაბამისად და ითანამშრომლოს აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან დაბრუნებიდან არანაკლებ 2 წლის ვადით. 
 
 
განაცხადების მიღების ვადა მიმდინარე წლის 21 დეკემბერს 17:00 საათზე იწურება. 
 
საბოლოო შედეგები 2015 წლის თებერვალში გახდება ცნობილი.

კონსულტაციისთვის დარეკეთ: 599 940363

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
" ბათუმელები"