სიახლეები

ბათუმის მერია მეორადი მასალების დასაწყობებისთვის ტენდერს აცხადებს

03.02.2015 • 1803
ბათუმის მერია მეორადი მასალების დასაწყობებისთვის ტენდერს აცხადებს

 

გამარჯვებულმა უნდა უზრუნველყოს   ბათუმის მერიის ბალანსზე რიცხული მეორადი სამშენებლო მასალების გადაზიდვა-დასაწყობება ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული დროებითი ღია სასაწყობო მეურნეობებიდან   ბათუმის მერიის საწყობში.

 

ტროტუარის მეორადი ქვაფენილის (20 ტონამდე) დატვირთვა (აწონვა) და დაცლა;  მეორადი ტროტუარის ბორდიურის (ბეტონი, გრანიტი და ბაზალტი, სულ 9500 გრძივი მეტრი) დატვირთვა, დაცლა და დასაწყობება;   რკინა-ბეტონის ფილების (6მ×2მ, 30 ცალი; ხოლო 6მ×1მ, 6 ცალი) დატვირთვა, დაცლა და დასაწყობება.

 

 მეორადი გრანიტის სანიაღვრე ცხაურა (100 გრძ. მ.). სატენდერო კომისიამ გამარჯვებული 3 ნოემბერს უნდა გამოავლინოს. მომსახურება კი ხელშეკრულების გაფორმებიდან ოცდაათი კალენდარული დღის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს. 

გადაბეჭდვის წესი