ნეტგაზეთი • RU

უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციები დღვანდელი მონაცემებით

 

 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით, წელს იანვარ-მარტში წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით ქვეყანაში სარეგისტრაციო ტრან­ზაქ­ციების რაოდენობა 17.0%-ით გაი­ზარდა, რაც 118 910 ერთეულს შეადგენს (20 603 პირველადი და 98 307 მეორადი ტრანზაქცია).

 

2014 წლის პირველ კვარ­ტალში ტრან­ზაქციების (უძრავი ქონების რეგისტრაცია, ერთი ადგილიდან მეორეზე გადატანა და ასე შემდეგ) მთლიან რაო­დე­ნო­ბაში 17.3%-ს პირველადი, ხოლო 82.7%-ს მეო­რადი ტრანზაქციები შეადგენდნენ. დაახლო­ებით მსგავსი ტენდენცია დაფიქ­სირდა წინა წლის პირ­ველ კვარტალშიც: 18.7% – პირველადი ტრან­ზაქ­ციები და 81.3% – მეორადი ტრან­ზაქცი­ები.


 

წინა წლის იმავე პერი­ოდთან შედარებით 2014 წლის იანვარ-მარტში პირველადი ტრანზაქციების რაოდენობ 8.5%-ით გაი­ზარდა, თუმცა ამ ტრანზაქციების ხვედრითი წილი ტრან­ზაქციების მთლიან რაოდე­ნობაში 1.4%-ით შემცირდა. ამავე დროს, მეორადი ტრანზაქციების რა­ოდენობა ა.წ. პირ­ველ კვარტალში წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 19.0%-ით გაი­ზარ­და.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"